Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Roztoczański Park Narodowy

Ogłoszenia różne: Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa kruszywa i piasku.

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 zł

Numer sprawy: DOP. 271.8.2024.mt                                    Zwierzyniec, 23.05.2024 r.

 

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości powyżej 20 000 zł do kwoty niższej niż 130 000 zł

1.  Opis przedmiotu zamówienia:          Dostawa kruszywa i piasku.

2.  Wartość zamówienia oszacowano w dniu 14.05.2024 r na kwotę 74200,00 zł. netto

3.  Informacja o sposobie publikacji zapytania ofertowego: Zapytanie opublikowano na stronie internetowej BIP Roztoczański Park Narodowy w dniu 14.05.2024 r.

 i / w dniu ……………………… zwrócono się do złożenia oferty niżej wymienionych wykonawców:

1.……………………………………………………………………………………………
2.…………………………………………………………………………………………....
3.…………………………………………………………………………………………....

Zapytanie ofertowe skierowano e-mailem, pocztą (właściwe podkreślić).

4.  Wykaz złożonych ofert:

Lp.

Nazwa/imię i nazwisko

Adres

NIP/PESEL

Kwota netto [zł]

Kwota brutto [zł]

Termin złożenia oferty

1

Z. P. U.H. "KANIWAR", Marek Rawiak, 23-407 Tereszpol - Zaorenda, Tereszpol Kukiełki 33/1

NIP 9180009360

66920,00

82311,60

22.05.2024

2

P. U. H. P. "ATOS", Eksport Import Tadeusz Skakuj, 23-400 Biłgoraj, ul. Bagienna 45

NIP 9181056870

142144,80

174838,10

22.05.2024

 

5.  Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

6.  Informacje o wagach (w punktach lub w procentach) przyznanych poszczególnym wykonawcom:

     a. Z. P. U.H. "KANIWAR", Marek Rawiak, 23-407 Tereszpol - Zaorenda, Tereszpol Kukiełki 33/1 - 100 pkt.

     b. P. U. H. P. "ATOS", Eksport Import Tadeusz Skakuj, 23-400 Biłgoraj, ul. Bagienna 45 - 47,08 pkt.

7.  W wyniku oceny ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie: Z. P. U.H. "KANIWAR", Marek Rawiak, 23-407 Tereszpol - Zaorenda, Tereszpol Kukiełki 33/1 za cenę 82311,60 zł brutto.

8.  Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza cenowo. ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..

(podpis osoby prowadzącej postępowanie)

Zatwierdzam: Wiesław Drozdziel

Załączniki do protokołu:

  1. Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego;
  2. Złożone oferty;
  3. Oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy,                                     w tym biorące udział w procesie oceny ofert.
drukuj pobierz pdf    

wstecz