Roztoczański Park Narodowy
Strona główna » Dokumenty
A A A

Dokumenty

.sortuj w/g tytułów.sortuj w/g typów
1.Tabela przeliczników0.03 kbDokument Excel(*.xls)
2.4. Oświadczenie nabywcy uczestniczącego w przetargu0.03 kbDokument Word(*.doc)
3.5. Oświadczenie członka Komisji Przetargowej i Dyrektora RPN0.05 kbDokument Word(*.doc)
4.8. Wzór protokołu rokowań – sprzedaży z wolnej ręki0.06 kbDokument Word(*.doc)
5.Schemat0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
6.Regulamin udostępniania Roztoczańskiego Parku Narodowego0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
7.ZARZĄDZENIE NR 1 MŚ0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
8.Mapa zasięgu strefy ochronnej RPN0.07 kb()
9.Rozporządzenie MŚ w sprawie szacowania szkód w uprawach0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
10.Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie RPN0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
11.Roz_MŚ_strefa_ochronna_zw_low0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
12.Postanowienie Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego z dn. 02.06.2010r., znak: ZUP-755/15/10ab w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – na przebudowę istniejących napow0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
13.Postanowienie dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego z dn. 01.09.2010r. Znak: ZUP - 755 /21/10/ab w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego rozbudow0.1 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
14.Mapa Nr 10.04 kb()
15.Mapa Nr 20.04 kb()
16.Mapa Nr 30.04 kb()
17.Mapa Nr 40.04 kb()
18.Mapa Nr 50.04 kb()
19.ZAŁĄCZNIK LOGO0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
20.Postanowienie Dyrektora Roztoczanskiego Parku Narodowego z dn 05_01_2010r znak_ZUP_755_1_10ab0.12 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)