Roztoczański Park Narodowy
Strona główna » Przetargi
A A A

Przetargi:«« pierwsza « poprzednia 8 9 10 11 12 13 14 15 16  następna »
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Przebudowa drewnianych ścieżek przy stawach Echo w Roztoczańskim Parku Narodowym
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Modernizacja nawierzchni parkingu i drogi manewrowej przy garażach w Dyrekcji RPN
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT, dotyczy: Modernizacja nawierzchni parkingu i drogi manewrowej przy garażach w Dyrekcji RPN
Informacja z otwarcia ofert przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości oznaczenie sprawy: ZUP.222.01.2022
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 29.04.2022r. dot. zamówienia publicznego pn.: Modernizacja nawierzchni parkingu i drogi manewrowej przy garażach w Dyrekcji RPN.
Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 26.04.2022r. dot. zamówienia publicznego pn.: „Projekt, skład, druk i dostawa folderów tematycznych oraz dodruk dwóch wydawnictw RPN”.
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI
Ponowne Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.04.2022r. dot. zamówienia publicznego pn.: Modernizacja nawierzchni parkingu i drogi manewrowej przy garażach w Dyrekcji RPN.
Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 19.04.2022r. dot. zamówienia publicznego pn.: Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz umundurowania dla pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2022r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania, dotyczy: Modernizacja nawierzchni parkingu i drogi manewrowej przy garażach w Dyrekcji RPN
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, dotyczy: Modernizacja nawierzchni parkingu i drogi manewrowej przy garażach w Dyrekcji RPN
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1, dotyczy: Modernizacja nawierzchni parkingu i drogi manewrowej przy garażach w Dyrekcji RPN
Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 08.04.2022r. dot. zamówienia publicznego pn.: „Dostawa systemu zarządzania wystawami w Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego - opartego na audioprzewodnikach
ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Modernizacja nawierzchni parkingu i drogi manewrowej przy garażach w Dyrekcji RPN
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz umundurowania dla pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2022 r.
Informacja z otwarcia ofert: Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz umundurowania dla pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2022 r.
INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz umundurowania dla pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2022 r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, dotyczy - Projekt, skład, druk i dostawa folderów tematycznych oraz dodruk dwóch wydawnictw RPN
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Modernizacja nawierzchni parkingu i drogi manewrowej przy garażach w Dyrekcji RPN

«« pierwsza « poprzednia 8 9 10 11 12 13 14 15 16  następna »