Roztoczański Park Narodowy
Strona główna » Przetargi
A A A

Przetargi:«« pierwsza « poprzednia 9 10 11 12 13 14 15 16 17  następna »
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Projekt, skład, druk i dostawa folderów tematycznych oraz dodruk dwóch wydawnictw RPN
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - Projekt, skład, druk i dostawa folderów tematycznych oraz dodruk dwóch wydawnictw RPN
Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy: Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz umundurowania dla pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2022 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotycząca postępowania pn.: Dostawa systemu zarządzania wystawami w Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego - opartego na audioprzewodnikach
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dostawa systemu zarządzania wystawami w Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego – opartego na audioprzewodnikach
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - Dostawa systemu zarządzania wystawami w Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego – opartego na audioprzewodnikach
Odpowiedź na pytanie dotyczące ogłoszenia o zamówieniu pn: Dostawa systemu zarządzania wystawami w Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego - opartego na audioprzewodnikach
Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi - Projekt, skład, druk i dostawa folderów tematycznych oraz dodruk dwóch wydawnictw RPN
Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy - Dostawa systemu zarządzania wystawami w Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego - opartego na audioprzewodnikach
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy: Ochrona herpetofauny i awifauny w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2022r.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu publicznym na sprzedaż koników polskich stanowiących zbędny inwentarz żywy RPN
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Znak sprawy: DOP.27.6.2021.zb
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - Znak sprawy: DOP.27.6.2021.zb
Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż koników polskich stanowiących zbędny inwentarz żywy Parku.
Ogłoszenie o wykonaniu umowy dot. zamówienia publicznego pn.: Wykonanie projektów graficznych, skład, wydanie drukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego sześciu folderów edukacyjno-informacyjnych RPN oraz wieloplanszowego kalendarza ściennego.
Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonanie usług z zakresu ochrony gatunków i siedlisk Natura 2000 w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2022 roku.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu publicznym na sprzedaż koników polskich stanowiących zbędny inwentarz żywy RPN
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, dotyczy: Zabiegi pielęgnacyjno-ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2022r.
Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż koników polskich, stanowiących zbędny inwentarz żywy Parku.
Ogłoszenie o wykonaniu umowy dot. zamówienia publicznego pn.: Dostawa umundurowania dla uprawnionych pracowników RPN. Dostawa odzieży BHP dla uprawnionych pracowników RPN

«« pierwsza « poprzednia 9 10 11 12 13 14 15 16 17  następna »