Roztoczański Park Narodowy
Strona główna » Statystyka
A A A

Statystyka:stronaudziałwejść
.Strona główna0,81%.84151
.Redakcja0,05%.4997
.Dane teleadresowe1,55%.161750
.Rejestr zmian1,73%.180543
.Ogłoszenia0,00%.43
.Wyniki0,00%.40
.Kierownictwo0,24%.24958
.Statystyka0,06%.6273
.Zakres działalności0,07%.7537
.Jednostki organizacyjne0,12%.12798
.Statut0,08%.8184
.Status prawny0,08%.8006
.Zarządzenia0,09%.9607
.Pomoc0,05%.4854
.Dokumenty0,09%.9329
.Majątek1,41%.146663
.Struktura własności gruntów0,07%.7695
.Analiza działalności0,00%.223
.Wyszukiwarka0,03%.2711
.Stan RPN0,08%.7980
.Ogłoszenia0,00%.82
.Wyniki0,04%.3737
.Pomoc0,12%.12372
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy fabrycznie nowego samochodu osobowo - dostawczego0,00%.280
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego - Zabiegi ochrony czynnej w RPN w 2009r.0,00%.118
.Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert - Usługi zabiegów ochrony czynnej w RPN w 2010 roku0,00%.274
.Zarządzenie Nr 1 MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 4 stycznia 2010r.0,00%.244
.ZARZĄDZENIE Nr 1 MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 4 stycznia 2010r.0,05%.5459
.Ogłoszenie o zozstrzygnięciu przetargu - MAPY - PLAN OCHRONY0,03%.3401
.Ogłoszenie Roztoczańskiego Parku Narodowego i Gospodarstwa Pomocniczego przy Roztoczańskim Parku Narodowym w Zwierzyńcu0,01%.861
.Ogłoszenie o możliwości udostępnienia w celach prowadzenia działalności gospodarczej parkingu przy stawach Echo w Zwierzyńcu0,01%.1183
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją Roztoczańskiego Centrum Naukowo – Dydaktycznego „Zwierzyniec – Biały Słup&#0,02%.1987
.Wyjaśnienie do SIWIZ przetargu „Roztoczańskie Centrum Naukowo-Dydaktyczne Zwierzyniec – Biały Słup – termomodernizacja wraz z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii”0,01%.1442
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - Termomodernizacja z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii Roztoczańskiego Centrum Naukowo - Dydaktycznego „Zwie0,02%.2044
.Roztoczański Park Narodowy unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń mobilnych do budowy systemu informacji przyrodniczej w Roztoczańsk0,01%.1276
.Ogłosznie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń mobilnych do budowy systemu informacji przyrodniczej w Roztoczańskim Parku Narodowym0,01%.1218
.Szacowanie szkód w uprawach rolnych0,05%.5369
.Postanowienie Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego z dn. 02.06.2010r., znak: ZUP-755/15/10ab w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – na przebudowę istniejących napow0,05%.5386
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie:Modernizacja istniejącego magazynu na potrzeby hodowli polskiej owcy nizinnej odmiany uhruska: wykonanie podmurówki, wzmocnienie konstrukcji, ocieplen0,01%.1451
.Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zamówienia na wykonanie zadania pod nazwą „Hodowla zachowawcza polskiej owcy nizinnej odmiany uhruskiej w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2010roku”0,01%.1419
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie:Modernizacja istniejącego magazynu na potrzeby hodowli polskiej owcy nizinnej odmiany uhruska: wykonanie podmurówki, wzmocnienie kon0,03%.3000
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonanie Wiaty Edukacyjnej przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN w Zwierzyńcu.0,01%.890
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonanie Wiaty Edukacyjnej przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN w Zwierzyńcu.0,02%.1918
.OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO0,02%.1636
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie „Wentylacja i klimatyzacja sal wystawowych w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN w Zwierzyńcu”0,03%.2710
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie: „Wykonanie Wiaty Edukacyjnej przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN w Zwierzyńcu”0,03%.2875
.Postanowienie dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego z dn. 01.09.2010r. Znak: ZUP - 755 /21/10/ab w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego rozbudow0,05%.5635
.Zapytanie oferenta dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu na „Zakup wyposażenia dla stacji badawczej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Roztocz0,01%.1069
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Zakup wyposażenia dla stacji badawczej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Roztoczańskim Parku Narodowym0,01%.1113
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie: Zakup wyposażenia dla stacji badawczej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Roztoczańskim Parku Narodowym0,01%.1065
.Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego0,01%.592
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie: Zakup wyposażenia dla stacji badawczej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Roztoczańskim Parku Narodowym0,02%.2539
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa i montaż elektronicznych urządzeń monitorujących natężenie ruchu turystycznego: pieszego, rowerowego oraz samochodowego n0,00%.518
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa i montaż elektronicznych urządzeń monitorujących natężenie ruchu turystycznego: pieszego, rowerowego oraz samochodowego na w0,01%.788
.Gospodarstwo Pomocnicze przy Roztoczańskim Parku Narodowym w Zwierzyńcu ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec (tel. 084 6872066), oferuje do sprzedaży koniki polskie. Sprzedaż odbędzie się w formie lic0,01%.899
.Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego0,02%.2270
.Ogłoszenie o zamiarze przystąpienia do opracowywania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Roztocze PLB0600120,04%.4041
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Zabiegi pielęgnacyjno - ochronne w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2011r0,02%.2020
.Zarządzenie nr 21/20110,02%.2287
.Postanowienie Dyrektora Roztoczanskiego Parku Narodowego z dn 12_04_2011r znak_NE_755_12_11ab0,03%.3289
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym0,00%.11
.Roztoczański Park Narodowy oferuje do sprzedaży koniki polskie0,00%.304
.Postanowienie_Zn_PP_755_7_12_ab_budowa_stacji_bazowej_telefonii_komorkowej-Zwierzyniec0,00%.255
.Postanowienie Dyrektora Roztoczańskiego PN z dn. 17.09.2012r., Zn. PP - 755 /15/12/ab0,03%.3339
.Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert - zabiegi pielęgnacyjno-ochronne w RPN w 2013 roku0,00%.412
.Postanowienie Dyrektora Roztoczańskiego PN dotyczące budowy wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej o mocy 8MW na działkach nr ewid. 1248/3, 1248/8 położonych w obrębie Wywłoczka oraz na działce nr e0,04%.3801
.ZARZĄDZENIE NR 71 MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 grudnia 2012 r.0,02%.2427
.Plan działalności0,03%.3203
.Ocena, sprawozdania0,03%.3156
.Postanowienie Dyrektora Roztoczanskiego PN z dn. 05.02.2013r., Zn. PP-755/2/13/ab w sprawie uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi gminnej na0,03%.2779
.Postanowienie Dyrektora RPN z dnia 14.03.2013r. Zn_PP_755_8_13_ab0,03%.3115
.Wyjaśnienie dotyczące postępowania o zamówieniu publicznym przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Termomodernizacja z zastosowaniem OZE zabytkowej siedziby Roztoczańskiego Pa0,01%.764
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Konserwacja nawierzchni edukacyjnej trasy rowerowej na odcinku Rybakówka - Florianka na długości ok. 1500m0,01%.1236
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Remont budynków gospodarczych przeznaczonych na cele hodowli zachowawczej koników, owiec i bydła w Roztoczańskim Parku Narodowym0,01%.937
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja z zastosowaniem OZE zabytkowej siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego – Pałacu Plenipotenta0,01%.877
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont budynków gospodarczych przeznaczonych na cele hodowli zachowawczej koników, owiec i bydła w Roztoczańskim Parku Narodowym oraz budynku0,01%.787
.Postanowienie_Dyrektora_RPN zdn.11.06.2013 ZN_PP_755_22_13_ab_budowa sieci_wodociagowej_i_kanalizacyjnej_od-m_Zwierzyniec_do_m_Sochy0,03%.2774
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i maszyn0,01%.774
.Postanowienie Dyrektora RPN z dnia 23.10.2013r Zn_PP_755_49_13_ab dotyczące budowy kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia dz_nr_ew_855 w miejscowosci Wychody gm Zamość0,02%.2559
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do udziału w konkursie na wykonanie projektów graficznych dwóch kalendarzy edukacyjnych Roztoczańskiego Parku Narodowego0,01%.1253
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,11%.11823
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,11%.11822
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,11%.11822
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,11%.11822
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Modernizacja systemu informacji przestrzennej w Roztoczańskim Parku Narodowym w latach 2014-2015.0,01%.1085
.Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na zadanie: Modernizacja systemu informacji przestrzennej w Roztoczańskim Parku Narodowym w latach 2014-2015.0,01%.861
.Postanowienie Dyrektora RPN z dnia 23.12.2013r. Zn. PP-755/61/13/ab dotyczące budowy linii elektroenergetycznej kablowej enn od słupa nr 28 do słupka kablowego nr 28/1 na działkach nr ewid. 362, 422 i0,02%.2235
.Minister Środowiska ogłasza nabór na stanowisko: DYREKTORA TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO0,01%.609
.OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT- dotyczy: wyboru najkorzystniejszych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację systemu informacji przestrzennej w R0,00%.258
.Postanowienie Dyrektora RPN ZN_PP_755_1_14_ab z dnia 21.01.2014r0,02%.2280
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Modernizacja systemu GIS w Roztoczańskim Parku Narodowym w latach 2014-20150,01%.632
.PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Modernizacja systemu GIS w Roztoczańskim Parku Narodowym w latach 2014-2015”0,00%.160
.OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotyczy: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację systemu GIS w R0,00%.207
.Minister Środowiska ogłasza nabór na stanowisko: DYREKTORA WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO0,01%.888
.Postanowienie Dyrektora RPN z dnia 14.02.2014r. Zn.PP-755/2/14/ab dotyczące budowy kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Lipsko, obręb geodezyjny Topornica Kolonia gm. Z0,02%.2397
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa sprzętu do modernizacji systemu GIS w Roztoczańskim Parku Narodowym w latach 2014-20150,01%.621
.PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Dostawa sprzętu do modernizacji systemu GIS w RPN w latach 2014-2015”0,00%.274
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu oferuje do sprzedaży koniki polskie0,01%.590
.Postanowienie Dyrektora RPN z dnia 28.02.2014r. Zn.PP-755/6/14/ab dotyczące budowy kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Płoskie, gm. Zamość0,02%.2226
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT dotyczy: wyboru najkorzystniejszych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę0,01%.828
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: OZE wraz z termomodernizacją i uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w trzynastu obiektach Roztoczańskiego Parku Narodowego0,01%.529
.Pytania i odpowiedzi dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Odnawialne źródła energii wraz z termomodernizacją i uporządkowaniem gospodar0,01%.528
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do składania ofert na obsługę punktu handlowo-usługowego wraz z parkingiem położonego przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym ul. Plażowa 3, 22-470 Zwierzyniec0,01%.1534
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonanie architektury drewnianej na terenie RPN0,01%.1124
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na: przygotowanie do druku, druk oraz dostawę do siedziby Zamawia0,03%.2642
.Ogłoszenie o wyborze najkorzysrniejszej oferty, dotyczy przetargu publicznego na zadanie: OZE wraz z termomodernizacją i uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w trzynastu obiektach RPN0,01%.766
.Ogłoszenie o wyborze najkorzysrniejszej oferty, dotyczy przetargu publicznego na zadanie: Wykonanie architektury drewnianej na terenie RPN0,00%.338
.Nabór ofert na: "Dostawę materiałów papierniczych" w ramach realizacji projektu Ochrona rodzimej flory przed gatunkami roślin obcego pochodzenia na obszarach Natura 2000 "Ostoja Wigierska", "Sandr Brd0,01%.950
.Postanowienie Dyrektora RPN z dn. 14.05.2014r. Zm. PP-755/19/14/ab0,02%.2150
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Promocja projektu - Poznanie i popularyzacja różnorodności biologicznej Roztocza- regionu pogranicza przyrodniczo- kulturowego0,01%.725
.PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ dotyczące przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie działań promocyjnych projektu pn. „Poznanie i popularyzacja różnorodności biologicznej Roztocza – regio0,00%.508
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie: Przeprowadzenie działań promocyjnych projektu pn. „Poznanie i popularyzacja różnorodności biologicznej Roztocza – region0,01%.881
.Minister Środowiska ogłasza nabór na stanowisko: DYREKTORA WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO0,00%.317
.Postanowienie Dyrektora RPN z dnia 04.07.2014r. Zn.PP-755/31/14/0,02%.2018
.Ogłoszenie NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO0,01%.754
.Odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego - Projekt i wykonanie strony internetowej RPN oraz projekt i wykonanie wirtualnej wycieczki0,00%.184
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,09%.9772
.Uzupełnienie do odpowiedzi z dnia 20.08.2014r. na pytanie dotyczące Zapytania ofertowego - Projekt i wykonanie strony internetowej RPN oraz projekt i wykonanie wirtualnej wycieczki0,00%.185
.Unieważnienie zapytania ofertowego na: Projekt i wykonanie strony internetowej RPN oraz projekt i wykonanie wirtualnej wycieczki0,00%.211
.Postanowienie Dyrektora RPN z dnia 04.09.2014r. Zn. PP-755/39/14/ab0,02%.1802
.Odpowiedzi na pytania z dn. 25.09.2014r. dotyczące zapytania ofertowego pn. I. Projekt i wykonanie strony internetowej Roztoczańskiego Parku Narodowego., II. Projekt i wykonanie wirtualnej wycieczki0,01%.630
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do udziału w konkursie na wykonanie projektu graficznego kalendarza edukacyjnego "Razem poznajemy Roztocze"0,01%.1072
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie, wydanie oraz dostawę do siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego terminarza książkowego na 2015 r. pt. Razem poznajemy ROZT0,01%.867
.Odpowiedzi na zapytania dotyczące konkursu na wykonanie projektu graficznego kalendarza edukacyjnego na 2015r. pt.: ,,Razem poznajemy Roztocze”0,02%.1782
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na projekt i wykonanie strony internetowej RPN oraz projekt i wykonanie wirtualnej wycieczki pod nazwą - Odkrywanie bioróżnorodności gatunkowej i sied0,01%.702
.Rozstrzygnięcie zapytania ofertowgo dotyczącego opracowania, wydania oraz dostawy do siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego terminarza książkowego na 2015 r. pt. Razem poznajemy ROZTOCZE0,01%.596
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: – Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2015r.0,00%.280
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,09%.8977
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,09%.8976
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,09%.8976
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,09%.8976
.Postanowienie Dyrektora RPN z dnia 04.12.2014r. Zn. PP-755/47/14/ab0,02%.1579
.Formularz nominacyjny Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze”0,01%.1404
.Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postepowaniu “Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2015r”0,01%.576
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Druk oraz dostawa do siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego wydawnictwa w etui pt.: Roztocze0,01%.829
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,08%.8498
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,08%.8497
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,08%.8497
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,08%.8497
.Odpowiedź na pytanie z dnia 4.02.2015r. dotyczące zapytania ofertowego pn. Wykonanie opracowania merytorycznego, kartograficznego i graficznego wydawnictwa: „Roztocze - mapa turystyczno-przyrod0,01%.935
.Roztoczanski Park Narodowy zaprasza do złożenia oterty na: Opracowanie i druk plansz edukacyjno - informacyjnych-6 tematów (8 520 szt.)0,01%.1072
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na zadanie: organizacja rajdu rowerowego i warsztatów związanych z realizacją Projektu współfinansowanego ze środków mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszar0,00%.352
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie: Druk oraz dostawę do siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego wydawnictwa w etui pt.: „Roztocze”0,00%.342
.Roztoczański Park Narodowy informuje o zmianie dotyczącej założeń technicznych przedmiotu zamówienia: Opracowanie i druk plansz edukacyjno - informacyjnych-6 tematów (8 520 szt.)0,01%.523
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie - Wykonanie multimedialnej wystawy przyrodniczej pod nazwą „Bioróżnorodność Roztocza - natura w naturze”0,00%.242
.Zarządzenie nr 7/20150,00%.13
.Roztoczański Park Narodowy oferuje do sprzedaży koniki polskie - sprzedaż w formie licytacji0,01%.1145
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla Roztoczańskiego Parku0,00%.291
.Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na Wykonanie multimedialnej wystawy przyrodniczej pod nazwą „Bioróżnorodność Roztocza - natura w naturze”0,00%.258
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie: Zakup i dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.284
.Ogłoszenie o sprzedaży składnika majątku ruchomego0,00%.115
.Dane teleadresowe1,20%.125442
.Dane teleadresowe1,20%.125419
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,08%.8054
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,08%.8049
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,08%.8046
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie: Wykonanie multimedialnej wystawy przyrodniczej pod nazwą „Bioróżnorodność Roztocza - natura w naturze”0,00%.223
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa nowego samochodu terenowego typu pick-up0,00%.284
.Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa nowego samochodu terenowego typu Pick-up0,00%.193
.Postanowienie Dyrektora RPN z dnia 27.04.2015r. Zn. PP-755/17/15/ab0,02%.1734
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,08%.7995
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w trzech osadach leśnych na terenie RPN oraz modernizacja pomieszczeń socjalnych w sta0,00%.209
.Ogłoszenie o sprzedaży składnika majątku ruchomego - ciągnika rolniczego - II przetarg ofertowy0,01%.1138
.Dane teleadresowe1,19%.123809
.Dane teleadresowe1,19%.123791
.Dane teleadresowe1,19%.123755
.Dane teleadresowe1,19%.123729
.Dane teleadresowe1,19%.123704
.Dane teleadresowe1,19%.123687
.Dane teleadresowe1,19%.123673
.Dane teleadresowe1,19%.123654
.Dane teleadresowe1,19%.123636
.Dane teleadresowe1,19%.123618
.Dane teleadresowe1,19%.123604
.Dane teleadresowe1,19%.123588
.Dane teleadresowe1,19%.123574
.Dane teleadresowe1,19%.123559
.Dane teleadresowe1,19%.123542
.Dane teleadresowe1,19%.123524
.Dane teleadresowe1,18%.123431
.Dane teleadresowe1,18%.123415
.Dane teleadresowe1,18%.123401
.Dane teleadresowe1,18%.123340
.Dane teleadresowe1,18%.123323
.Dane teleadresowe1,18%.123307
.Dane teleadresowe1,18%.123295
.Dane teleadresowe1,18%.123279
.Dane teleadresowe1,18%.123270
.Dane teleadresowe1,18%.123248
.Dane teleadresowe1,18%.123233
.Dane teleadresowe1,18%.123219
.Dane teleadresowe1,18%.123203
.Dane teleadresowe1,18%.123189
.Dane teleadresowe1,18%.123172
.Dane teleadresowe1,18%.123158
.Dane teleadresowe1,18%.123144
.Dane teleadresowe1,18%.123128
.Dane teleadresowe1,18%.123114
.Dane teleadresowe1,18%.123100
.Dane teleadresowe1,18%.123080
.Dane teleadresowe1,18%.123067
.Dane teleadresowe1,18%.123053
.Dane teleadresowe1,18%.123039
.Dane teleadresowe1,18%.123025
.Dane teleadresowe1,18%.123011
.Dane teleadresowe1,18%.122997
.Dane teleadresowe1,18%.122983
.Dane teleadresowe1,18%.122969
.Dane teleadresowe1,18%.122955
.Dane teleadresowe1,18%.122939
.Dane teleadresowe1,18%.122925
.Dane teleadresowe1,18%.122911
.Dane teleadresowe1,18%.122897
.Dane teleadresowe1,18%.122882
.Dane teleadresowe1,18%.122867
.Dane teleadresowe1,18%.122849
.Dane teleadresowe1,18%.122845
.Dane teleadresowe1,18%.122828
.Dane teleadresowe1,18%.122815
.Dane teleadresowe1,18%.122801
.Dane teleadresowe1,18%.122787
.Dane teleadresowe1,18%.122773
.Dane teleadresowe1,18%.122759
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w trzech osadach leśnych na terenie RPN oraz modernizacja pomieszczeń socjalnych w0,00%.428
.Dane teleadresowe1,18%.122635
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,08%.7872
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie - Remont dojazdów pożarowych w RPN oraz remont nawierzchni przy budynkach biurowo-gospodarczych RPN w Zwierzyńcu0,01%.708
.Dane teleadresowe1,18%.122591
.Dane teleadresowe1,18%.122555
.Dane teleadresowe1,18%.122535
.Dane teleadresowe1,18%.122512
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,07%.7808
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,07%.7807
.Postanowienie Dyrektora RPN z dnia 16.06.2015r. Zn. PP-755/25/15/ab0,02%.1672
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie: Remont dojazdów pożarowych w RPN oraz remont nawierzchni przy budynkach biurowo-gospodarczych RPN w Zwierzyńcu0,00%.413
.Ogłoszenie NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO - Samochód ciężarowy Nissan Pick up0,00%.382
.II Ogłoszenie NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO - Samochód ciężarowy Nissan Pick up 0,00%.386
.Postanowienie Dyrektora RPN z dnia 24.08.2015r. Zn. PP-755/34/15/ab0,02%.1652
.Postanowienie Dyrektora z dnia 14.09.2015r., znak: PP – 755/36/15/ab0,02%.1585
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do udziału w konkursie na: Opracowanie Pakietu Edukacyjnego „Bioróżnorodność wokół nas” ze scenariuszami zajęć dla czterech etapów edukacyjnych.0,00%.359
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu oferuje do sprzedaży koniki polskie.0,01%.900
.ODPOWIEDZI NA PYTANIA zadane przez Uczestników konkursu do Regulaminu na opracowanie Pakietu Edukacyjnego - Bioróżnorodność wokół nas- dla czterech etapów edukacyjnych0,00%.206
.Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na opracowanie Pakietu Edukacyjnego „Bioróżnorodność wokół nas” ze scenariuszami zajęć dla czterech etapów edukacyjnych.0,00%.250
.Postanowienie Dyrektora z dnia 7 grudnia 2015r. Zn. OP/755/15/1/kb0,01%.1342
.Postanowienie Dyrektora z dnia 15.12.2015r.,Zn. PP-755/47/15/ab0,02%.1779
.NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA BIABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO0,00%.128
.OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT dotyczy: wyboru najkorzystniejszych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego obejmujące0,00%.194
.NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO0,00%.187
.NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO0,00%.103
.NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO0,01%.760
.Ogłoszenie o przetargu na najem budynku mieszkalnego w Kosobudach Bór0,00%.76
.NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH0,01%.890
.Roztoczański Park Narodowy oferuje do sprzedaży koniki polskie. Sprzedaż odbędzie się w formie licytacji.0,00%.140
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie - Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV - rok produkcji 2016 z napędem hybrydowym 4x40,01%.701
.Wyjaśnienie do SIWZ- Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV - rok produkcji 2016 z napędem hybrydowym 4x40,00%.392
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,05%.5213
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP-755/14/16/ab z dn. 29.03.2016r.0,01%.1516
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV - ro0,01%.590
.NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO0,00%.328
.NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO0,01%.645
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP-755/17/16/ab z dn. 18.04.2016r.0,01%.1334
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie - Zakup i dostawa fabrycznie nowych maszyn i przyczepy dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.288
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP-755/24/16/ab z dn. 11.05.2016r.0,02%.1858
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: ”Zakup i dostawa fabrycznie nowych maszyn i przyczepy dla0,00%.488
.Konkursu na projekt graficzny kalendarza edukacyjnego Roztoczańskiego Parku Narodowego pt. "Razem poznajemy Roztocze"0,01%.1105
.Ochrona Danych Osobowych0,01%.1055
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Magurskiego Parku Narodowego0,00%.61
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu na projekt graficzny kalendarza edukacyjnego RPN pt. Razem poznajemy Roztocze0,00%.175
.NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO0,00%.46
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,04%.4199
.Umowa na dofinansowanie z funduszu leśnego działań ochronnych realizowanych w bieżącym roku w ekosystemach leśnych Parku.0,01%.1046
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie - DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH - ROK PRODUKCJI 2016 lub 2017 Z NAPĘDEM 4x40,00%.20
.Umowa na dofinansowanie z funduszu leśnego działań z zakresu badań naukowych realizowanych w bieżącym roku w ekosystemach leśnych Parku.0,01%.930
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Rozbudowa i remont infrastruktury w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.462
.Informacja z otwarcia ofert w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH - ROK PRODUKCJI 2016 lub 2017 Z NAPĘ0,00%.373
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie - DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO - ROK PRODUKCJI 2016 LUB 2017 Z NAPĘDEM 4x40,00%.242
.Informacja z otwarcia ofert w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Rozbudowa i remont infrastruktury w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.460
.Informacja z otwarcia ofert w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO - ROK PRODUKCJI 2016 LUB 2017 Z NAPĘD0,00%.279
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko: DYREKTORA WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO0,00%.183
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Magurskiego Parku Narodowego0,01%.571
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO - ROK PRODUKCJI 20160,00%.464
.Projekt Planu Ochrony RPN stan na 21.10.2016r.0,01%.534
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie podzielone na trzy części: Rozbudowa i remont infrastruktury w Rozt0,00%.395
.Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu, ul. Plażowa 2, oferuje do sprzedaży koniki polskie0,00%.129
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie – „Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2017r.”0,00%.507
.Korekta treści SIWZ w postępowaniu - Zabiegi pielęgnacyjno - ochronne w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2017r.0,00%.206
.Informacja z otwarcia ofert postępowania przetargowego - Zabiegi pielęgnacyjno-ochronne w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2017 roku0,00%.385
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,03%.3597
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko: DYREKTORA OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO0,00%.202
.Roztoczański Park Narodowy składa zapytanie ofertowe na „Kompleksowe świadczenie usług informatycznych w Roztoczańskim Parku Narodowym”0,00%.332
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,03%.3502
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko: DYREKTORA WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO0,00%.450
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko: DYREKTORA WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO0,01%.560
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko: DYREKTORA BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO0,00%.473
.Projekt zadań ochronnych RPN na 2017 r.0,00%.342
.Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu, ul. Plażowa 2, oferuje do sprzedaży koniki polskie.0,00%.101
.Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu, ul. Plażowa 2, oferuje do sprzedaży cielęta.0,00%.280
.ZARZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zadań ochronnych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,01%.697
.• Postanowienie Dyrektora RPN, ZN. PP.754.11.17.tg z dnia 23.02.2017r.0,01%.1186
.• Postanowienie Dyrektora RPN, ZN. PP.754.10.17.tg z dnia 23.02.2017r.0,01%.1137
.Postanowienie Dyrektora RPN, ZN. PP.754.14.17.tg z dnia 01.03.2017r.0,01%.774
.Roztoczański Park Narodowy składa zapytanie ofertowe na Wykonanie okresowej pięcioletniej oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektu hydrotechnicznego "Stawy Echo" w Zwierzyńcu (budowle piętrz0,00%.488
.Umowa dotacji z WFOŚiGW w Lublinie działań z zakresu czynnej ochrony flory i fauny realizowanych w bieżącym roku w RPN0,00%.432
.Postanowienie Dyrektora RPN, Zn.PP.754.18.17.tg z dnia 14.03.2017r.0,01%.1162
.Nabór na stanowisko: DYREKTORA OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO0,00%.361
.Postanowienie Dyrektora RPN, ZN. PP.754.29.17.tg z dnia 14.04.2017r.0,01%.1122
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko: DYREKTORA WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO0,00%.295
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,03%.2877
.Roztoczański Park Narodowy składa zapytanie ofertowe na dostawę tabletów i smartfonów0,01%.720
.Roztoczański Park Narodowy składa zapytanie ofertowe na dostawę: ram zatrzaskowych, linek stalowych, haczyków przelotowych0,01%.671
.Roztoczański Park Narodowy informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę: 1)ram zatrzaskowych, linek stalowych, haczków przelotowych0,01%.606
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego w roku 2010,01%.845
.Postanowienie Dyrektora RPN, ZN. PP.754.40.17.ak z dnia 14.06.2017r.0,01%.1281
.Informacja z otwarcia ofert na zadanie: Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego w roku 20170,00%.432
.Ogłoszenie o negocjacjach obejmujących sprzedaż surowca drzewnego w III kwartale 2017 roku.0,01%.537
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie ścieżki i podjazdów z kostki brukowej w otoczeniu pawilonu informacyjno-usługowo-sanitarnego przy ul. Plażowej 3 w Zwi0,01%.659
.Ogłoszenie wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia robocze0,01%.555
.NABÓR NA DYREKTORA BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO0,00%.491
.Roztoczański Park Narodowy informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie materiałów promocyjnych RPN0,01%.771
.ZAPYTANIE OFERTOWE - grupowe ubezpieczenie zdrowotne w zakresie medycyny pracy i innych świadczeń medycznych na okres 01.10.2017-30.09.2019 r.0,01%.712
.Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu, ul. Plażowa 2, oferuje do sprzedaży jałówkę rasy polska czerwona0,00%.130
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych w budynkach RPN0,00%.422
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż motoroweru marki INCA HN50QT-2B0,01%.591
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż pojazdu marki marki Honda HR-V0,00%.393
. Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż motoroweru marki Renault Koleos marki INCA HN50QT-2B0,01%.567
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż pojazdu marki Renault Kangoo0,00%.262
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż pojazdu marki Renault Koleos0,00%.380
.Informacja o wyborze oferty na grupowe ubezpieczenia zdrowotne w zakresie medycyny pracy i innych świadczeń medycznych0,00%.461
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu zaprasza do złożenia oferty na: Remont wieży widokowej przy stawach Echo – osada Rybakówka0,00%.372
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza drugi przetarg publiczny na sprzedaż motoroweru marki LONGJIA LJ50QT-F ALIEN 500,00%.340
.Roztoczanski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowo – koszt0,00%.360
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza trzeci przetarg publiczny na sprzedaż motoroweru marki LONGJIA LJ50QT-F ALIEN 500,01%.708
.Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu, ul. Plażowa 2, oferuje do sprzedaży koniki polskie.0,00%.387
.Zarządzenie Ministra Środowiska z dn. 13 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2017 r.0,01%.549
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego0,01%.546
.Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu, ul. Plażowa 2, oferuje do sprzedaży cielęta0,00%.351
.ZARZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zadań ochronnych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,01%.627
.Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego w części 7. Zabiegi pielęgnacyjno - ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2018r.0,00%.483
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Zabiegi ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2018r.0,00%.188
.OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT dotyczy: w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego obejmującego Zabiegi pielęgnacyjno - ochron0,00%.137
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do udziału w konkursie: Opracowanie rzeźbiarsko – architektoniczne instalacji przestrzennej upamiętniającej osoby zasłużone dla Roztoczańskiego Parku Naro0,01%.1439
.Roztoczański Park Narodowy oferuje do sprzedaży obornik0,00%.508
.Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego: Zabiegi ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2018r.0,01%.546
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu zaprasza do złożenia oferty na zamówienie publiczne: Budowa, modernizacja i adaptacja parkingów leśnych i dróg dojazdowych w Roztoczańskim Parku Narodowym0,01%.784
.UWAGA !!! Nowy Punkt Informacji Turystycznej w RPN0,01%.802
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Opracowanie dokumentacji kosztorysowej na rozbiórki budynków i budowli w RPN0,00%.350
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania działalnością Roztoczańskiego Parku Narodowego0,01%.746
.Ogłoszenie o zmianie SIWZ: dotyczy zamówienia publicznego na zadanie - Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania działalnością Roztoczańskiego Parku Narodowego0,01%.804
.Odpowiedzi na zapytania do treści OPZ (Opisu Przedmiotu Zamówienia) - Dotyczy postepowania przetargowego pn.: Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania działalnością Roztoczańskiego0,01%.714
.Ogłoszenie o negocjacjach obejmujących sprzedaż surowca drzewnego w II kwartale 2018 roku.0,00%.11
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu (zwany dalej Parkiem), ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż dwóch klaczy rasy konik polski stanowiących zbędny inwentarz żyw0,00%.295
.Informacja o wyniku postępowania przetargowego - Dotyczy postepowania przetargowego pn.: Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania działalnością Roztoczańskiego Parku Narodowego0,01%.612
.Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie rzeźbiarsko – architektoniczne instalacji przestrzennej upamiętniającej osoby zasłużone dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,01%.543
.Postanowienie Dyrektora RPN z dn. 11.04.2018r.0,01%.963
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu zaprasza do złożenia oferty na zamówienie publiczne: Rozbiórki budynków i budowli w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.388
.Sprzedaż zużytych składników majątku ruchomego0,00%.218
.Sprzedaż zużytych składników majątku ruchomego0,00%.195
.Oferta pracy w Białowieskim Parku Narodowym0,00%.140
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na: Pełną obsługę prawną Roztoczańskiego Parku Narodowego w terminie od 21.05.2018 do 31.12.20190,01%.1040
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu unieważnia postepowanie w trybie zapytania ofertowego na - Pełną obsługę prawną Roztoczańskiego Parku Narodowego w terminie od 21.05.2018 do 31.12.2019r.0,01%.682
.Zasady przetwarzania danych osobowych w RPN0,00%.384
.Plan Ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.469
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż dwóch cieląt stanowiących zbędny inwentarz żywy Parku0,01%.874
.Sprzedaż zużytych składników majątku ruchomego0,01%.605
.Plan Ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,01%.1102
.Postanowienie Dyrektora RPN_Zn. PP.754.53.18.ak_z_dn_11.07.2018r.0,01%.581
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza drugi przetarg publiczny na sprzedaż dwóch cieląt stanowiących zbędny inwentarz żywy Parku.0,00%.412
.Postanowienie Dyrektora: Postanowienie Dyrektora RPN _Zn.PP.754.59.18.ak_z_dn_01.08.2018r.0,01%.667
.Postanowienie Dyrektora RPN _Zn.PP.754.64.18.ak_z_dn_08.08.2018r.0,01%.646
.Rejestr zmian0,00%.47
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu zaprasza do złożenia oferty na zamówienie publiczne: Remont budynku dwuleśniczówki Florianka 104 w Roztoczańskim PN0,00%.482
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu oferuje do sprzedaży siano II kategorii0,01%.631
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie projektu (przygotowany materiał w pełni gotowy do wydruku) mapy atrakcji turystycznych Roztoczańskiego Parku Narodowego i obszaru0,00%.363
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony – „Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2019r.”0,00%.416
.Postanowienia dyrektora: Postanowienie Dyrektora RPN _Zn.PP.754. .82.18.ak _z_dnia_23_10_2018r0,01%.750
.Postanowienie Dyrektora RPN _Zn.PP.754. .87.18.ak _z_dnia_24_10_2018r.0,00%.20
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż koni rasy konik polski0,00%.268
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza drugi przetarg publiczny na sprzedaż koni rasy konik polski0,00%.147
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i treści SIWZ0,01%.615
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu zaprasza do złożenia oferty na zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej kwoty 30 tys. euro0,00%.13
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, Ośrodek Hodowli Zachowawczej zaprasza do złożenia oferty na zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej kwoty 30 tys. euro.0,01%.975
.Informacja z otwarcia ofert postępowania przetargowego: "Zabiegi pielęgnacyjno - ochronne w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2019 roku".0,00%.305
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg publiczny na zadanie: „Remont i modernizacja zbiornika wodnego „Czarny Staw” na terenie Roztoczańskiego Parku NarodowegoR0,01%.799
.Oferta rynkowa sprzedaży surowca drzewnego w 2019 roku0,00%.11
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu zaprasza do złożenia oferty na Audyt Projektu “RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” realizowanego przy pomocy finansowej Unii Europejskiej0,01%.580
.Roztoczański Park Narodowy składa zapytanie ofertowe na zadanie „Kompleksowa obsługa procedur zamówień publicznych projektu “RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”0,00%.100
.ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na przedmiot zamówienia: Audyt projektu “RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”0,00%.519
.OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA: Dotyczy przedmiotu zamówienia: „Kompleksowa obsługa procedur zamówień publicznych projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”0,00%.446
.ARCHIWUM0,01%.540
.Zasady przetwarzania danych osobowych w RPN0,01%.554
.Regulamin stosowania monitoringu wizyjnego w RPN0,01%.645
.Postanowienie Dyrektora RPN _Zn.PP.754.3.19.ak _z_dnia_29_01_2019r0,00%.518
.ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w ponownym zapytaniu ofertowym na przedmiot zamówienia: Kompleksowa obsługa procedur zamówień publicznych projektu “RoweLove Roztocze – r0,00%.455
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na - Przedmiot zamówienia: Przenośne bariery ochronne dla płazów.0,00%.408
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Druk wraz z oprawą oraz dostawy do siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego czterech wydawnictw, w tym dwóch książkowych i dwóch ka0,00%.72
.Roztoczański Park Narodowy /w ramach rozeznania rynku/ zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztów organizacji rajdów i warsztatów......0,01%.523
.Roztoczański Park Narodowy unieważnia ofertę na - Przedmiot zamówienia: Przenośne bariery ochronne dla płazów.0,00%.364
.Roztoczański Park Narodowy ponownie zaprasza do złożenia oferty na - Przedmiot zamówienia: Przenośne bariery ochronne dla płazów.0,00%.416
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Druk wraz z oprawą oraz dostarczenie do siedziby RPN czterech wydawnictw (dwóch książkowych i dwóch kartograficznych)0,01%.624
.Szacowanie kosztów usługi obejmującej: "Inwentaryzację stanu zasobów przyrodniczych ekosystemów leśnych Roztoczańskego Parku Narodowego poprzez aktualizację i uzupełnienie posiadanych danych monitorin0,00%.445
.Oztoczański Park Narodowy informuje o wyborze oferty na zadanie: Druk wraz z oprawą oraz dostarczenie do siedziby RPN czterech wydawnictw (dwóch książkowych i dwóch kartograficznych)0,00%.463
.Rozeznanie rynku na usługę transportu0,00%.499
.ZAPYTANIE OFERTOWE - Przedmiot zamówienia: Czynna ochrona i monitoring płazów (zbiór, oznaczanie, liczenie, przenoszenie, monitoring śmiertelności oraz ruchu pojazdów).0,01%.604
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Czynna ochrona i monitoring płazów (zbiór, oznaczanie, liczenie, przenoszenie, monitoring śmiertelności oraz ruchu pojaz0,00%.436
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonanie oraz dostawa do siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego materiałów promocyjnych i nagród0,01%.718
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy Czynnej ochrony i monitoringu płazów (zbiór, oznaczanie, liczenie, przenoszenie, monitoring śmiertelności oraz ruchu pojazdów)0,00%.469
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Organizacja warsztatów i rajdów dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,01%.673
.Szacowanie kosztów dostawy obejmującej: Sprzęt specjalistyczny: 1. Lornetka 2. Noktowizor 3. Aparat fotograficzny z zestawem obiektywów0,00%.512
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest: Usługa transportowa grup szkolnych do RPN.0,01%.527
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: "Wykonanie oraz dostawa do siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego materiałów promocyjnych i nagród"0,00%.496
.Odpowiedzi na zapytanie ofertowe - dotyczy Dostarczenia sprzętu i wyposażenia: lornetki, noktowizora, zestawu fotograficznego wraz z osprzętem0,00%.30
.Informacja z czynności otwarcia ofert: Organizacja warsztatów i rajdów dla Roztoczańskiwego Parku Narodowego0,01%.536
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego0,00%.468
.ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na przedmiot zamówienia: Usługa transportowa grup szkolnych do RPN0,00%.494
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia ofert na zadabie „Wykonanie remontów urządzeń wodnych na obiekcie budowlanym zbiorników małej retencji wodnej „Stawy Echo” położonym n0,00%.100
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Organizacji warsztatów i rajdów dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.477
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Opracowanie i wydanie: Przewodnika turystycznego Centralny Szlak Rowerowy Roztocza i Książki pt. System obszarów chronionych Rozt0,01%.671
.Roztoczański Park Narodowy składa zapytanie ofertowe na zadanie: - Dostarczenie sprzętu i wyposażenia: lornetka, noktowizor, zestaw fotograficzny wraz z osprzętem0,00%.363
.Postanowienia dyrektora: Postanowienie Dyrektora RPN _Zn.PP.754.4.19.ak _z_dnia_08_04_2019r0,00%.468
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż ciągnika rolniczego marki John Deere M 57200,00%.177
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż krów rasy białogrzbietej stanowiących zbędny inwentarz żywy Parku0,00%.474
.Protokół z czynności otwarcia ofert - dotyczy: „Opracowanie i wydanie: Przewodnika turystycznego „Centralny Szlak Rowerowy Roztocza” i Książki pt. „System obszarów chronionych0,00%.484
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Dostarczenie sprzętu i wyposażenia: lornetki, noktowizora i zestawu fotograficznego wraz z osprzętem0,00%.357
.Roztoczański Park Narodowy, siedziba: ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec Zaprasza do złożenia oferty na: Demontaż ogniw fotowoltaicznych z dachu stodoły zlokalizowanej w Ośrodku Hodowli Zachowawczej R0,00%.494
.Rejestr zmian0,00%.177
.Rejestr zmian0,00%.284
.Rejestr zmian0,00%.251
.Rejestr zmian0,00%.129
.Rejestr zmian0,00%.46
.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dotyczy: Projekt pn. „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukrai0,01%.559
.Szacowanie kosztów dostawy obejmującej: Sprzęt specjalistyczny: 1. Pojemniki do odłowu płazów. 2. Urządzenie do pomiaru parametrów fizykochemicznych wody.0,00%.446
.Postanowienie Dyrektora RPN _Zn.PP.754.21.19.ak_z_dnia_06_05_2019r.0,00%.455
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza drugi przetarg publiczny na sprzedaż krów rasy białogrzbietej stanowiących zbędny inwentarz żywy Parku0,01%.1398
.Informacja z otwarcia ofert postępowania przetargowego „Inwentaryzacja stanu zasobów przyrodniczych ekosystemów leśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego poprzez aktualizację i uzupełnienie posia0,00%.503
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza drugi przetarg publiczny na sprzedaż ciągnika rolniczego marki John Deere M 57200,01%.886
.NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO0,00%.366
.OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dotyczy przetargu nieograniczonego obejmującego „Inwentaryzację stanu zasobów przyrodniczych ekosystemów leśnych RPN poprzez aktualizację i uzupe0,00%.440
.Postanowienie Dyrektora RPN _Zn.PP.754.32.19.ak.tg _z_dnia_20_05_2019r.0,00%.429
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, ogłasza przetarg publiczny na ZADANIE: „Remonty, konserwacje budynków i obiektów w Roztoczańskim Parku Narodowym”.0,01%.550
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Dostarczenie sprzętu i wyposażenia: lornetka, noktowizor, zestaw fotograficzny wraz z osprzętem.0,00%.426
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Modernizacja i budowa parkingów leśnych i dróg dojazdowych w Roztoczańskim Parku Narodowym”.0,01%.765
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Konserwacja i adaptacja obiektów na stawach Echo; donośnika „B”, zimochowów oraz płuczki żelbetowej0,00%.481
.Szacowanie kosztów dostawy sprzętu elektronicznego dla Roztoczańskiego Parku Narodowego.0,00%.389
.Szacowanie kosztów usługi obejmującej druk ulotki i plakatu format A2 i B1.0,00%.498
.Roztoczański Park Narodowy składa zapytanie ofertowe na zadanie: - Dostawa sprzętu elektronicznego dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.458
.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dotyczy: Opracowanie i wydanie Przewodnika turystycznego i książki0,00%.440
.Informacja z otwarcia ofert, dotyczy: Modernizacja i budowa parkingów leśnych i dróg dojazdowych w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.429
.Informacja z otwarcia ofert, dotyczy: Konserwacja i adaptacja obiektów na stawach Echo; donośnika „B”, zimochowów oraz płuczki żelbetowej0,00%.402
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy: Remonty, konserwacje budynków i obiektów w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.434
.Wyjaśnienie do zapytania ofertowego, dotyczy: Dostawa sprzętu elektronicznego dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.394
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: dotyczy - Konserwacja i adaptacja obiektów na stawach Echo; donośnika „B”, zimochowów oraz płuczki żelbetowej0,00%.465
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy: Modernizacja i budowa parkingów leśnych i dróg dojazdowych w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.453
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest: Druk ulotek i plakatów promujących plenerową imprezę edukacyjną - Dzień otwarty Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.469
.Ogłoszenie - sprzedaż siana0,01%.639
.Informacja z otwarcia ofert, dotyczy: Dostawa sprzętu elektronicznego dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.428
.Zapytanie ofertyowe, dotyczy: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad konserwacją i adaptacją obiektów na stawach Echo: donośnika B, zimochowów oraz płuczki żelbetowej.0,00%.413
.NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO (sygn: K/PN/4/19)0,00%.396
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy: Druk ulotek i plakatów promujących plenerową imprezę edukacyjną - Dzień otwarty Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.367
.NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO (sygn: K/PN/5/19)0,00%.377
.Informacja z otwarcia ofert dotyczy: Rozbiórki budynków w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.436
.Szacowanie kosztów usługi obejmującej: Usługi – prace ziemne: odtwarzanie okresowych zbiorników wodnych.0,00%.444
.Zakaz kąpieli na kąpielisku Stawy Echo w Zwierzyńcu0,00%.427
.Szacowanie kosztów usługi obejmującej: Modernizacja istniejącego stałego systemu ochrony płazów.0,00%.444
.Szacowanie kosztów usługi obejmującej: Usługi – prace ziemne: odtwarzanie okresowych zbiorników wodnych.0,00%.416
.NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO0,00%.347
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn.PP.754.62.19.ak z dnia 16. 09. 2019r.0,00%.404
.Zapytanie ofertowe, dotyczy: Utrzymanie okresowych zbiorników wodnych0,00%.484
.Szacowanie kosztów usługi obejmującej: Modernizację istniejącego stałego systemu ochrony płazów.0,00%.433
.Szacowanie kosztów usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru chiropterologicznego w trakcie wykonania i adaptacji miejsc bytowania nietoperzy w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.442
.Zapytanie ofertowe, dotyczy: Ochrona siedlisk mokradłowych przez poprawę warunków hydrologicznych0,00%.409
.Unieważnienie zapytania ofertowego, dotyczy: Utrzymanie okresowych zbiorników wodnych0,00%.333
.Zapytanie ofertowe, dotyczy: Nagranie i emisja cyklu audycji oraz dwóch reportaży radiowych0,00%.428
.Zapytanie ofertowe, dotyczy: Nadzór chiropterologiczny0,00%.392
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy: Nagranie i emisja cyklu audycji oraz dwóch reportaży radiowych0,00%.346
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy: Ochrona siedlisk mokradłowych przez poprawę warunków hydrologicznych0,00%.302
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy: Nadzór chiropterologiczny0,00%.330
.Postanowienie Dyrektora RPN_Zn.PP.754.74.ak_z_dnia_21_10_2019r.0,00%.302
.Postanowienie Dyrektora RPN_Zn.PP.754.73.ak_z_dnia_21_10_2019r.0,00%.347
.Postanowienie Dyrektora RPN_Zn.PP.754.75.ak_z_dnia_21_10_2019r.0,00%.331
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż koników polskich oraz buhaja rasy białogrzbietej0,00%.442
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, ogłasza przetarg publiczny na zadanie: Zabiegi pielęgnacyjno-ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2020 r.0,00%.374
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn.PP.754.86.19.ak z dnia 25.11.2019r.0,00%.341
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza drugi przetarg publiczny na sprzedaż koników polskich stanowiących zbędny inwentarz żywy Parku.0,02%.1656
.Informacja z otwarcia ofert postępowania przetargowego - Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2020r.0,00%.520
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu osobowego Renault Koleos z dodatkowym kompletem kół.0,00%.423
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert, dotyczy: Zabiegi pielęgnacyjno-ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2020 r.0,00%.352
.Postanowienie Dyrektora RPN _Zn.PP.754.96.19/20.ak z dnia 02.01.2020r0,00%.431
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg publiczny na zadanie: Zabiegi hodowlano-rolnicze w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2020 roku.0,00%.394
.Przepisy ogólne0,02%.1991
.Informacja o zmianie NIP i REGON dla RPN0,01%.531
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza drugi przetarg publiczny na sprzedaż samochodu osobowego Renault Koleos z dodatkowym kompletem kół.0,00%.325
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż ogiera rasy konik polski stanowiącego zbędny inwentarz żywy Parku.0,02%.2428
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego nr DOP.27.2.2019.zb pn.: Ochrona herpetofauny i awifauny w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2020r.0,00%.294
.Szacowanie kosztów usługi transportowej grup szkolnych do RPN0,00%.336
.Zapytanie ofertowe na usługę pn. Czynna ochrona i monitoring płazów (zbiór, oznaczanie, liczenie, przenoszenie, monitoring śmiertelności) oraz ruchu pojazdów0,00%.319
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn.PP.754.17.20.mb z dnia 25.02.2020r.0,00%.314
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu oferuje do sprzedaży siano z I pokosu pozyskanego w 2019 roku0,00%.381
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w granicach RPN, z przeznaczeniem na organizację plenerowej edukacyjnej ekspozycji0,00%.430
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn.PP.754.18.20.mb z dnia 25.02.2020r.0,00%.316
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Czynnej ochrony i monitoringu płazów0,00%.324
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż koników polskich stanowiących zbędny inwentarz żywy Parku0,00%.411
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu zaprasza do złożenia oferty na Wykonanie aplikacji mobilnej na telefon – przewodnik po Centralnym Szlaku Rowerowym Roztocza0,00%.336
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest: Usługa transportowa grup szkolnych do RPN.0,00%.333
.OGŁOSZENIE - DOTYCZY OBSŁUGI PETENTÓW W ROZTOCZAŃSKIM PARKU NARODOWYM W ZWIERZYŃCU0,00%.177
.Postanowienie Dyrektora RPN _Zn. PP.754.26.20.tg z dnia 16.03.2020r0,00%.382
.Pracownicy0,03%.3519
.OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotyczy - Usługa transportowa grup szkolnych do RPN0,00%.331
.Informacja z otwarcia ofert na dzierżawę nieruchomości pod plenerową ekspozycję pszczelarską na terenie Roztoczańskiego PN0,00%.350
.Informacja z otwarcia ofert na dzierżawę nieruchomości oraz obsługę przewozów turystycznych elektrycznymi pojazdami wolnobieżnymi0,00%.436
.Rozeznanie rynku na zakup materiałów promocyjnych i nagród0,00%.515
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na: Budowa artystycznej instalacji w formie zespołu donic zlokalizowanej przy budynku dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego - architektura -0,00%.360
.NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO0,00%.286
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Modernizacja i budowa miejsc postojowych i dróg dojazdowych w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.427
.Rozeznanie rynku na zaprojektowanie, wykonanie składu, przygotowanie do druku oraz druk i dostawa wydawnictw: albumu, folderów i kalendarzy0,00%.455
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn.PP.754.45.20.mb z dnia 27.05.2020r0,00%.325
.INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW dotyczy zadania: „Modernizacja i budowa miejsc postojowych i dróg dojazdowych w Roztoczańskim Parku Narodowym".0,00%.314
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Modernizacja i remont budynków i obiektów w Roztoczańskim Parku Narodowym0,01%.780
.Informacja z otwarcia ofert postępowania przetargowego - Modernizacja i budowa miejsc postojowych i dróg dojazdowych w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.360
.Efektywnoąć energetyczna0,00%.358
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa specjalistycznej wieży dla nietoperzy oraz adaptacja dla potrzeb gatunków z tej rodziny zadaszeń dwu wież ist0,00%.368
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości0,00%.417
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy zadania: Modernizacja i remont budynków i obiektów w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.330
.Informacja z otwarcia ofert przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości0,00%.344
.Informacja z otwarcia ofert, dotyczy - Budowa specjalistycznej wieży dla nietoperzy oraz adaptacja dla potrzeb gatunków z tej rodziny zadaszeń dwu wież istniejących0,00%.409
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy - Budowa specjalistycznej wieży dla nietoperzy oraz adaptacja dla potrzeb gatunków z tej rodziny zadaszeń dwu wież istniejących0,00%.307
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu oferuje do sprzedaży siano0,00%.280
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn.PP.754.89.20.mb z dnia 25.08.2020r0,00%.314
.Konkurs na projekt graficzny kalendarza edukacyjnego Roztoczańskiego Parku Narodowego0,01%.546
.Szacowanie kosztów druku0,00%.347
.Deklaracja dostępności0,02%.1629
.Logotyp RPN0,01%.576
.KOMPETENCJE0,01%.880
.REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NAUKOWEJ PARKU0,00%.344
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn.PP.754.94.20.ak z dnia 29.09.2020r0,00%.234
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn.PP.754.108.20.mb z dnia 02.10.2020r.0,00%.264
.Plan działania0,00%.246
.Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości0,00%.227
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa do siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego materiałów promocyjnych i nagród oraz kalendarzy0,00%.496
.Informacja z otwarcia ofert przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości oznaczenie sprawy: DAO.222.01.2020.rk0,00%.377
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn.PP.754.137.20.mb z dnia 06.11.2020r.0,00%.216
.Informacja dotycząca czynności z otwarcia ofert, dotyczy: Dostawa do siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego materiałów promocyjnych i nagród oraz kalendarzy0,00%.261
. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy: Dostawa do siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego kalendarzy, cz. 20,00%.216
.Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy: Dostawa do siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego kalendarzy, cz. 10,00%.229
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn.PP.754.141.20.mb z dnia 01.12.2020r.0,00%.161
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn.PP.754.142.20.mb z dnia 01.12.2020r.0,00%.215
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn.PP.754.148.20.mb z dnia 03.12.2020r.0,00%.200
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn.PP.754.146.20.mb z dnia 03.12.2020r.0,00%.217
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn.PP.754.145.20.mb z dnia 01.12.2020r.0,00%.279
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn.PP.754.150.20.mb z dnia 03.12.2020r.0,00%.186
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn.PP.754.147.20.ak/mb z dnia 03.12.2020r.0,00%.227
.Informacja dotycząca postępowania przetargowego nr DOP.27.1.2020.zb - Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.255
.Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr DOP.27.1.2020.zb, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego obejmującego - Zabiegi pi0,00%.394
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: wykonanie usług z zakresu ochrony herpetofauny i awifauny w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2021r.0,00%.354
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na: Kompleksowe świadczenie usług informatycznych w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.245
.Odpowiedź na pytanie oferentów do zapytania ofertowego pn. Wykonanie analiz chemicznych dla Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „ROZTOCZE” w RPN na rok hydr0,00%.167
.Informacja z otwarcia ofert w przetargu publicznym na sprzedaż koników polskich oraz buhaja stanowiących zbędny inwentarz żywy RPN0,00%.245
.Postanowienie Dyrektora Roztoczańskiego PN Zn.PP.754.06.21.ab z dn. 01.02, 2021r.0,00%.294
.Informacja dotycząca postępowania przetargowego dotyczy: Ochrona herpetofauny i awifauny w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2021r.0,00%.170
.Informacja z otwarcia ofert postępowania przetargowego - Ochrona herpetofauny i awifauny w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2021r.0,00%.358
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza drugi przetarg publiczny na sprzedaż koników polskich oraz buhaja stanowiących zbędny inwentarz żywy Parku.0,01%.751
.Informacja z otwarcia ofert w drugim przetargu publicznym na sprzedaż koników polskich oraz buhaja stanowiących zbędny inwentarz żywy RPN0,01%.684
.OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DOP.27.2.2020.zb, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego obejmującego „Ochro0,00%.226
.Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu ul. Plażowa 2, oferuje do sprzedaży siano pozaklasowe -niskiej jakości- w belach w ilości szacunkowej ok. 40,0 ton (200 bel)0,00%.297
.Odpowiedź na prośbę oferenta do zapytania ofertowego pn. Czynna ochrona i monitoring płazów (zbiór, oznaczanie, liczenie, przenoszenie, monitoring śmiertelności oraz ruchu pojazdów).0,00%.169
.ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy: Czynna ochrona i monitoring płazów (zbiór, oznaczanie, liczenie, przenoszenie, monitoring śmiertelności oraz ruchu pojazdów).0,00%.241
.Szacowanie wartości zamówienia na organizację wystawy pn. Roztocze0,00%.164
.Szacowanie kosztów ekspertyzy0,00%.275
.Postanowienie Dyrektora Roztoczańskiego PN Zn. 754.34.21.ab z dn. 29.03.2021r.0,00%.194
.Raport dostępności 20210,00%.267
.Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości0,00%.336
.Postanowienie Dyrektora Roztoczańskiego PN_PP_754_59_21_ab z dnia 05.05.2021r.0,00%.120
.Roztoczański Park Narodowy odstępuje od przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w granicach RPN, z przeznaczeniem na prowadzenie mobilnej działalności0,00%.103
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Światłowód - wykonanie przyłącza światłowodowego do osady Florianka wraz z okablowaniem rozdzielczym i przyłączami obiektów0,00%.252
.Wybór najkorzystniejszej oferty na zapytanie ofertowe: Wykonanie systemu lektorów dla ekspozycji edukacyjnych w kompleksie Izby Leśnej we Floriance w Roztoczańskim PN wraz z dostawą urządzeń [Infomat0,00%.142
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na: zakup wraz z dostawądo siedziby Zamawiającego fabrycznie nowej siatki do grodzenia upraw leśnych0,00%.154
.Roztoczańskin Park Narodowy ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w granicach RPN, z przeznaczeniemna prowadzenie mobilnej działalności gastronomicznej food truc0,01%.526
.Szacowanie wartości zamówienia na opracowanie, wydanie drukiem i dostawę wydawnictw edukacyjno-informacyjnych0,00%.207
.Informacja dotycząca postępowania przetargowego nr DAO.271.3.2021.zs. - Światłowód - wykonanie przyłącza światłowodowego do osady Florianka wraz z okablowaniem rozdzielczym i przyłączami obiektów0,00%.131
.Informacja z otwarcia ofert postępowania przetargowego - Światłowód -wykonanie przyłącza światłowodowego do osady Florianka wraz z okablowaniem rozdzielczym i przyłączami obiektów0,00%.140
.Postanowienie Dyrektora Roztoczańskiego PN Zn_754_82_21_ab z dnia 26.05.2021r.0,00%.131
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie wystawy czasowej pn. Roztocze w ramach Projektu pn. RoweLove Roztocze – razem pomimo gra0,00%.154
.Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w granicach RPN, z przeznaczeniem na prowadzenie mobilnej działalności gastronomicznej food t0,00%.163
.Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa umundurowania dla uprawnionych pracowników RPN. Dostawa odzieży BHP dla uprawnionych pracowników RPN0,00%.198
.INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na dzierżawę nieruchomości położonej w granicach RPN, z przeznaczeniem na prowadzenie mobilnej działalności gastr. food truck na parkingu przy0,00%.185
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowej siatki do grodzenia upraw leśnych typ AS 200/25/15 M / lub równoważne, w ilości0,00%.156
.Postanowienie Dyrektora Roztoczańskiego PN Zn. PP.754.87.21.ab z dn. 10.06.2021r.0,00%.301
.OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie wystawy czasowej pn. Roztocze0,00%.138
.Dane teleadresowe0,36%.37773
.Rejestr zmian0,00%.3
.Dane teleadresowe0,36%.37728
.Rejestr zmian0,36%.37728
.Rejestr zmian0,36%.37700
.Dane teleadresowe0,36%.37694
.Dane teleadresowe0,36%.37694
.Dane teleadresowe0,36%.37694
.Dane teleadresowe0,36%.37694
.Rejestr zmian0,36%.37694
.Rejestr zmian0,36%.37694
.Rejestr zmian0,36%.37694
.Rejestr zmian0,36%.37694
.INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - Dostawa umundurowania dla uprawnionych pracowników RPN. Dostawa odzieży BHP dla uprawnionych pracowników RPN.0,00%.104
.Roztoczański Park Narodowy ponownie zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie wystawy czasowej pn. "Roztocze"0,00%.203
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza drugi przetarg nieograniczony na zadanie: Światłowód - wykonanie przyłącza światłowodowego do osady Florianka wraz z okablowaniem rozdzielczym i przyłączami obiektów0,00%.191
.Ogłoszenie o wyniku postępowania, dotyczy: postępowania nr 2021/BZP 00051604/01 pn. Światłowód - wykonanie przyłącza światłowodowego do osady Florianka wraz z okablowaniem rozdzielczym i przyłączami o0,00%.3
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -dotyczy: Dostawa umundurowania dla uprawnionych pracowników RPN. Dostawa odzieży BHP dla uprawnionych pracowników RPN0,00%.152
.Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie ekspertyzy konieczności wprowadzenia zmian w planie ochrony ekosystemów leśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.129
.Informacja dotycząca oferty pracy na stanowisko hodowca w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.393
.Informacja z otwarcia ofert, dotyczy: postępowania przetargowego nr DAO.271.3.2021.zs. - Światłowód - wykonanie przyłącza światłowodowego do osady Florianka wraz z okablowaniem rozdzielczym i przyłącz0,00%.147
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: zadania pn. Ekspertyza konieczności wprowadzenia zmian w Planie ochrony ekosystemów leśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.143
.Postanowienie Dyrektora Roztoczańskiego PN Zn.PP.754.101.21.ab z dn.01.07.2021r.0,00%.121
.Postanowienie Dyrektora Roztoczańskiego PN Zn.PP.754.105.21.ab z dn.05_07_2021r.0,00%.136
.Postanowienie Dyrektora Roztoczańskiego PN Zn. PP.754.106.21.ab z dn. 07.07.2021r.0,00%.133
.SZACOWANIE KOSZTÓW - dotyczy wykonania usługi w zakresie pomocy technicznej – migracja, synchronizacja i integracja danych opisowych i geometrycznych systemu informatycznego.0,00%.222
.Postanowienie Dyrektora Roztoczańskiego PN Zn. PP.754.113.21.ab z dn.16.07.2021r0,00%.156
.Zapytanie ofertowe, dotyczy: wykonanie ogrodzenia trzech ogródków meteorologicznych o łącznej długości 220 m.b.0,00%.187
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy: Druk ulotek i plakatów promujących plenerową imprezę edukacyjną - Dzień otwarty Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.231
.Ogłoszenie o zamówieniu pn. Opracowanie merytoryczne pięciu folderów tematycznych dotyczących fauny Roztoczańskiego Parku Narodowego i Roztocza0,00%.160
.Ogłoszenie o wyniku postępowania - Światłowód - wykonanie przyłącza światłowodowego do osady Florianka wraz z okablowaniem rozdzielczym i przyłączami obiektów0,00%.107
.Informacja dotycząca postępowania: Opracowanie merytoryczne pięciu folderów tematycznych dotyczących fauny Roztoczańskiego Parku Narodowego i Roztocza0,00%.101
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Dostawy, montażu i uruchomienia automatycznej stacji meteorologicznej i 2 posterunków meteorologicznych0,00%.138
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Wykonania ogrodzenia trzech ogródków meteorologicznych o łącznej długości 220 m.b.0,00%.168
.OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA pn.: Opracowanie merytoryczne pięciu folderów tematycznych dotyczących fauny Roztoczańskiego Parku Narodowego i Roztocza0,00%.110
.Roztoczański Park Narodowy po raz drugi wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy p.z.p. na zadanie: Opracowanie merytoryczne pięciu folderó0,00%.99
.INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA dotyczy - Opracowanie merytoryczne pięciu folderów tematycznych dotyczących fauny Roztoczańskiego Parku Narodoweg0,00%.106
.Informacja dotycząca postępowania: Opracowanie merytoryczne pięciu folderów tematycznych dotyczących fauny Roztoczańskiego Parku Narodowego i Roztocza0,00%.101
.Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Remont pięciu piwniczek w osadach leśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego dla potrzeb hibernacyjnych nietoperzy0,00%.239
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu pn. Opracowanie merytoryczne pięciu folderów tematycznych dotyczących fauny Roztoczańskiego Parku Narodowego i Roztocza0,00%.81
.Postanowienie Dyrektora Roztoczańskiego PN PP.754.59.21.ab z dn. 31.08.2021r.0,00%.161
.INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA0,00%.82
. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dotyczy: Remont pięciu piwniczek w osadach leśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego dla potrzeb hibernacyjnych nietoperzy0,00%.125
.: Roztoczański Park NarodowyRoztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Usługa transportowa grup szkolnych do Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.153
.Szacowanie wartości zamówienia na projekt, skład, wydanie drukiem i dostawę wydawnictw edukacyjno-informacyjnych Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.132
.OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 10.09.2021 r. Usługa transportowa grup szkolnych do Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.94
.Roztoczański Park Narodowy Zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Usługa transportowa grup szkolnych do Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.139
.Postanowienie Dyrektora Roztoczańskiego PN Zn. PP.754.22.21.ak z dn. 14.09.2021r.0,00%.150
.Ogłoszenie o wyniku postępowania, dotyczy: postępowania nr 2021/BZP 000153197/01 pn. Opracowanie merytoryczne pięciu folderów tematycznych dotyczących fauny Roztoczańskiego Parku Narodowego i Roztocza0,00%.103
.Ogłoszenie - sprzedaż siana0,00%.378
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy - Usługa transportowa grup szkolnych do Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.150
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego0,00%.121
.Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy: Odtworzenie infrastruktury sanitarnej - montaż automatycznego sanitariatu kontenerowego w węźle ścieżek poznawczych i trasy rowerowej przy parkingu przy Stawach Echo0,00%.102
.INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA0,00%.77
.Informacja z otwarcia ofert: Wykonanie projektów graficznych, skład, wydanie drukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego sześciu folderów edukacyjno-informacyjnych RPN oraz wieloplanszowego kalendarz0,00%.126
.Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienia - Odtworzenie infrastruktury sanitarnej - montaż automatycznego sanitariatu kontenerowego w węźle ścieżek poznawczych i trasy0,00%.94
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy: Druk ulotek i plakatów promujących plenerową imprezę edukacyjną - Dzień otwarty Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.182
.Szacowanie kosztów ekspertyzy0,00%.118
.Postanowienie Dyrektora Roztoczańskiego PN Zn. PP.754.151.21.ab z dn. 25.10.2021r.0,00%.104
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy zamówienia: Odtworzenie infrastruktury sanitarnej - montaż automatycznego sanitariatu kontenerowego w węźle ścieżek poznawczych i trasy rowerow0,00%.112
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie analiz chemicznych dla Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego -ROZTOCZE- w Roztoczańskim Parku Narodow0,00%.117
.Postanowienie Dyrektora Roztoczańskiego PN Zn. PP.754.154.21.ab z dn. 02.11.2021r.0,00%.146
.Odpowiedź na zapytania, przesłane korespondencją e-maila w dniu 4.11.2021. dla zadania Wykonanie analiz chemicznych dla Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego ROZTOCZE0,00%.74
.Zapytanie ofertowe na: Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie wystawy czasowej pn. Roztocze0,00%.145
.Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych urządzeń laboratoryjnych.0,00%.131
.OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - dotyczy - zapytania ofertowego na opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie wystawy czasowej pn. Roztocze0,00%.162
.Ogłoszenie o wyniku postępowania dot. zamówienia publicznego pn.: Odtworzenie infrastruktury sanitarnej - montaż automatycznego sanitariatu kontenerowego w węźle ścieżek poznawczych i trasy rowerowej0,00%.84
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 26.11.2021r. dot. zamówienia publicznego pn.: Opracowanie merytoryczne pięciu folderów tematycznych dotyczących fauny Roztoczańskiego Parku Narodowego i Roztocza0,00%.112
.Roztoczański Park Narodowy poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. udostępniania parku0,01%.838
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza drugi przetarg publiczny na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Parku (urządzeń laboratoryjnych)0,00%.109
.Postanowienie Dyrektora Roztoczańskiego PN Zn. PP.754.172.21.ab z dn. 08.12.2021r.0,00%.134
.Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 08.12.2021r. dot. zamówienia publicznego0,00%.123
.INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - nr sprawy DOP.27.5.2021.zb.0,00%.155
.Informacja z otwarcia ofert w przetargu publicznym na sprzedaż koników polskich oraz buhaja stanowiących zbędny inwentarz żywy RPN0,00%.220
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 17.12.2021r. dot. zamówienia publicznego pn.: Remont pięciu piwniczek w osadach leśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego dla potrzeb hibernacyjnych nietoperzy0,00%.88
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy dot. zamówienia publicznego pn.: Dostawa umundurowania dla uprawnionych pracowników RPN. Dostawa odzieży BHP dla uprawnionych pracowników RPN0,00%.89
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż koników polskich, stanowiących zbędny inwentarz żywy Parku.0,00%.207
.Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. udostępniania parku w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.289
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, dotyczy: Zabiegi pielęgnacyjno-ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2022r.0,00%.167
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonanie usług z zakresu ochrony gatunków i siedlisk Natura 2000 w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2022 roku.0,00%.257
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy dot. zamówienia publicznego pn.: Wykonanie projektów graficznych, skład, wydanie drukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego sześciu folderów edukacyjno-informacyjnych RPN0,00%.97
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza trzeci przetarg publiczny na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Parku (urządzeń laboratoryjnych).0,00%.146
.Plan działalności Roztoczańskiego PN0,00%.249
.Sprawozdania z działalności Roztoczańskiego PN0,00%.191
.Szacowanie wartości zamówienia: Wykonanie projektów, skład, druk i dostawa wydawnictw Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.190
.Ogłoszenie w sprawie szacowania kosztów dostawy systemu zarządzania wystawami w Ośrodku Edukacyjno- Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego (OEM RPN) - opartego na audioprzewodnikach.0,00%.113
.Szacowanie kosztów usługi transportowej grup szkolnych do RPN0,00%.111
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż koników polskich stanowiących zbędny inwentarz żywy Parku.0,00%.310
.INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - Znak sprawy: DOP.27.6.2021.zb0,00%.147
.Informacja z otwarcia ofert w przetargu publicznym na sprzedaż koników polskich stanowiących zbędny inwentarz żywy RPN0,00%.152
.Ogłoszenie o szacowaniu kosztów usługi obejmującej: Monitoring płazów, natężenia migracji godowych i poziom śmiertelności płazów na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.108
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy: Ochrona herpetofauny i awifauny w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2022r.0,00%.149
.Plan zamówień publicznych RPN na 2022 rok0,00%.352
.Szacowanie wartości zamówienia na zakup siatki do grodzenia upraw leśnych0,00%.142
.Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy - Dostawa systemu zarządzania wystawami w Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego - opartego na audioprzewodnikach0,00%.169
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Usługa transportowa grup szkolnych do Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.106
.Zapytanie ofertowe - Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu badań naukowych w ramach projektu naukowo-edukacyjnego pn. Sowy roztoczańskich lasów, rozłogów i wsi0,00%.131
.Odpowiedź na pytanie dotyczące ogłoszenia o zamówieniu pn: Dostawa systemu zarządzania wystawami w Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego - opartego na audioprzewodnikach0,00%.81
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dostawa systemu zarządzania wystawami w Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego – opartego na audioprzewodnikach0,00%.75
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Usługa transportowa grup szkolnych do Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.110
.Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz umundurowania dla pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2022 r.0,00%.114
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Projekt, skład, druk i dostawa folderów tematycznych oraz dodruk dwóch wydawnictw RPN0,00%.106
.Zlecenie na sezonową obsługę ruchu turystycznego w Roztoczańskim Parku Narodowym – sezon turystyczny 20220,02%.2492
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Modernizacja nawierzchni parkingu i drogi manewrowej przy garażach w Dyrekcji RPN0,00%.241
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, dotyczy Projekt, skład, druk i dostawa folderów tematycznych oraz dodruk dwóch wydawnictw RPN0,00%.115
.INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz umundurowania dla pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2022 r0,00%.95
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz umundurowania dla pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2022 r.0,00%.135
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn.PP.754.34.2022 z dn. 30.03.2022r.0,00%.111
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: dotyczy - Konserwacja i adaptacja obiektów na stawach Echo; donośnika „B”, zimochowów oraz płuczki żelbetowej0,00%.96
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: dotyczy - Konserwacja i adaptacja obiektów na stawach Echo; donośnika „B”, zimochowów oraz płuczki żelbetowej0,00%.95
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: dotyczy - Konserwacja i adaptacja obiektów na stawach Echo; donośnika „B”, zimochowów oraz płuczki żelbetowej0,00%.95
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: dotyczy - Konserwacja i adaptacja obiektów na stawach Echo; donośnika „B”, zimochowów oraz płuczki żelbetowej0,00%.94
.ZMIANA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Modernizacja nawierzchni parkingu i drogi manewrowej przy garażach w Dyrekcji RPN0,00%.55
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, dotyczy: Modernizacja nawierzchni parkingu i drogi manewrowej przy garażach w Dyrekcji RPN0,00%.82
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP.754.43.2022 z dnia 12.04.2022r.0,00%.110
.Ogłoszenie o wyniku postępowania, dotyczy: Modernizacja nawierzchni parkingu i drogi manewrowej przy garażach w Dyrekcji RPN0,00%.82
.Ponowne Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.04.2022r. dot. zamówienia publicznego pn.: Modernizacja nawierzchni parkingu i drogi manewrowej przy garażach w Dyrekcji RPN.0,00%.107
.PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI0,00%.151
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 29.04.2022r. dot. zamówienia publicznego pn.: Modernizacja nawierzchni parkingu i drogi manewrowej przy garażach w Dyrekcji RPN.0,00%.92
.ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY poszukuje kandydatów na stanowisko: referent0,01%.1032
.INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA0,00%.100
.Informacja z otwarcia ofert przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości oznaczenie sprawy: ZUP.222.01.20220,00%.110
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT, dotyczy: Modernizacja nawierzchni parkingu i drogi manewrowej przy garażach w Dyrekcji RPN0,00%.105
.Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji projektowej sześciu instalacji fotowoltaicznych0,00%.209
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP.754.58.2022 z dnia 16.05.2022r.0,00%.100
.Szacowanie wartości zamówienia: Wykonanie projektów, skład, druk i dostawa wydawnictw książkowych oraz materiałów promocyjnych Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.148
.Informacja o naborze na stanowisko referenta w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.271
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP.754.59.2022 z dnia 17.05.2022r.0,00%.94
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Modernizacja nawierzchni parkingu i drogi manewrowej przy garażach w Dyrekcji RPN0,00%.91
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP.754.61.2022 z dnia 25.05.2022r.0,00%.105
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP.754.60.2022 z dnia 25.05.2022r.0,00%.103
.Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Przebudowa drewnianych ścieżek przy stawach Echo w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.257
.Szacowanie kosztów usługi polegającej na wykonaniu analiz fizyczno-chemicznych wód oraz analizy struktury jakościowej i ilościowej hydrobiontów Stawów Echo w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.90
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 30.05.2022r. dot. zamówienia publicznego pn.: Projekt, skład, druk i dostawa folderów tematycznych oraz dodruk dwóch wydawnictw RPN0,00%.82
.Informacja o wyniku naboru na stanowiska referenta w Roztoczańskim Parku Narodowym, ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec0,00%.298
.Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane - Remont dróg leśnych na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.162
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP.754.62.2022 z dnia 01.06.2022r.0,00%.108
.INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA0,00%.90
.Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego z siedzibą w Zwierzyńcu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w granicach Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.132
.Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w granicach RPN, z przeznaczeniem na prowadzenie mobilnej działalności gastronomi0,00%.126
.Ogłoszenie o zamówieniu Usługi - Wykonanie projektów, skład, druk i dostawa wydawnictw książkowych oraz materiałów promocyjnych Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.203
.INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - Remont dróg leśnych na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.94
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Remont dróg leśnych na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.97
. Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na przeprowadzeniu badań naukowych w ramach działania - Wykonanie analiz fizyczno-chemicznych wód oraz analizy struktury ja0,00%.103
. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy: Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pickup0,00%.135
.INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - Wykonanie projektów, skład, druk i dostawa wydawnictw książkowych oraz materiałów promocyjnych Roztoczańskiego0,00%.71
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa drewnianych ścieżek przy stawach Echo w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.88
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Wykonanie projektów, skład, druk i dostawa wydawnictw książkowych oraz materiałów promocyjnych Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.112
.Informacja z otwarcia ofert przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w granicach Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.89
.Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 23.06.2022r. dotyczące zamówienia publicznego pn.: Modernizacja nawierzchni parkingu i drogi manewrowej przy garażach w Dyrekcji RPN0,00%.66
.INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pickup0,00%.103
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pickup0,00%.106
.Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy - Dostawa fabrycznie nowej prasy rolującej dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.92
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pickup0,00%.86
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Wykonanie analiz fizyczno-chemicznych wód oraz analizy struktury jakościowej i ilościowej hydrobiontów Stawów Echo w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.100
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Remont dróg leśnych na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.84
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy zamówienia pn.: Wykonanie projektów, skład, druk i dostawa wydawnictw książkowych oraz materiałów promocyjnych Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.78
.INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - Dostawa fabrycznie nowej prasy rolującej dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.62
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dostawa fabrycznie nowej prasy rolującej dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.64
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, dotyczy: Dostawa fabrycznie nowej prasy rolującej dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.50
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP.754.84.2022 z dn. 04.07.2022r0,00%.208
.Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane: Remont, budowa i adaptacja budynków i obiektów związanych z udostępnieniem turystycznym oraz ochroną zwierząt w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.142
.Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 12.07.2022r. dotyczące zamówienia publicznego pn.:0,00%.82
.Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 13.07.2022r. dotyczące zamówienia publicznego pn.: Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pickup0,00%.87
.Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 13.07.2022r. dotyczące zamówienia publicznego pn.: Przebudowa drewnianych ścieżek przy stawach Echo w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.92
.Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 15.07.2022r. dotyczące zamówienia publicznego pn.: Wykonanie projektów, skład, druk i dostawa wydawnictw książkowych oraz materiałów promocyjnych Roztoczańskieg0,00%.65
.Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy - Dostawa fabrycznie nowej prasy rolującej dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.99
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.380
.Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 20.07.2022r. dotyczące zamówienia publicznego pn.: Remont dróg leśnych na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.94
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na zapytanie ofertowe, prowadzone w trybie rozeznania rynku, na druk ulotek i plakatów promujących plenerową imprezę edukacyjną - Dzień otwarty R0,00%.106
.INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - Remont, budowa i adaptacja budynków i obiektów związanych z udostępnieniem turystycznym oraz ochroną zwierząt0,00%.67
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Remont, budowa i adaptacja budynków i obiektów związanych z udostępnieniem turystycznym oraz ochroną zwierząt w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.86
.Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego - Zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.118
.INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - Dostawa fabrycznie nowej prasy rolującej dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.58
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dostawa fabrycznie nowej prasy rolującej dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.83
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 29.07.2022r. dotyczące zamówienia publicznego pn.: Dostawa systemu zarządzania wystawami w Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego - oparte0,00%.42
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dotyczy: Dostawa fabrycznie nowej prasy rolującej dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.72
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: Remont, budowa i adaptacja budynków i obiektów związanych z udostępnieniem turystycznym oraz ochroną zwierząt w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.65
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy: Druk ulotek i plakatów promujących plenerową imprezę edukacyjną - Dzień otwarty Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.101
.Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy: Dostawa piasku i kruszywa0,00%.97
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.136
.Ogłoszenie o zamówieniu, Roboty budowlane: Remont, konserwacja budynków i obiektów w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.176
.SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - Demontaż starego, dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego w Ośrodku Edukacyjno- Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.90
. INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - Dostawa piasku i kruszywa0,00%.63
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT, dotyczy: Dostawa piasku i kruszywa0,00%.85
.Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 18.08.2022r. dotyczące zamówienia publicznego pn.: Dostawa fabrycznie nowej prasy rolującej dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.53
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT, dotyczy: Remont, konserwacja budynków i obiektów w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.116
.Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 19.08.2022r. dotyczące zamówienia publicznego pn.: Remont, budowa i adaptacja budynków i obiektów związanych z udostępnieniem turystycznym oraz ochroną zwierzą0,00%.86
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn.PP.754.102.2022 z dnia 19.08.2022r.0,00%.110
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, dotyczy: Remont, konserwacja budynków i obiektów w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.104
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, dotyczy: Dostawa piasku i kruszywa0,00%.86
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do przesłania wstępnej kalkulacji cenowej - Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa, modernizacja i adaptacja Ośrodka Edukacy0,00%.174
.Ogłoszenie o zamówieniu: Remont, budowa i adaptacja budynków i obiektów związanych z udostępnieniem turystycznym oraz ochroną zwierząt w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.181
.ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na wykonanie remontu i modernizacji budynków i obiektów w Roztoczańskim Parku Narodowym( 5 lokalizacji)0,00%.179
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy, dotyczy: Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pickup0,00%.80
.Ogłoszenie o wyniku postępowania, dotyczy: Dostawa piasku i kruszywa0,00%.57
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy- Modernizacja nawierzchni parkingu i drogi manewrowej przy garażach w Dyrekcji RPN0,00%.37
.Ogłoszenie o wyniku postępowania: Remont, konserwacja budynków i obiektów w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.69
.INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - Remont, budowa i adaptacja budynków i obiektów związanych z udostępnieniem turystycznym oraz ochroną zwierząt0,00%.92
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Dostawa fabrycznie nowej prasy rolującej dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.69
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Remont, budowa i adaptacja budynków i obiektów związanych z udostępnieniem turystycznym oraz ochroną zwierząt w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.93
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na wykonanie remontu i modernizacji budynków i obiektów w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.111
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: „Remont, budowa i adaptacja budynków i obiektów związanych z udostępnieniem turystycznym oraz ochroną zwierząt w Roztoczańskim Parku Narodowym: Czę0,00%.68
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część A. Wydzielenie punktu gastronomicznego w Izbie leśnej we Floriance, wykonanie punktu recepcyjnego w Rybakówce oraz malowanie kancelarii0,00%.69
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na: Doposażenie ścieżek edukacyjnych RPN w pakiet plansz edukacyjnych.0,00%.111
.Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa obiektów budowlanych związanych z udostępnieniem turystycznym oraz ochroną zwierząt w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.136
.SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - Demontaż starego, dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego w Ośrodku Edukacyjno- Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.71
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - : Doposażenie ścieżek edukacyjnych RPN w pakiet plansz edukacyjnych0,00%.61
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie analiz chemicznych dla Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „ROZTOCZE” w Ro0,00%.87
.Ogłoszenie o wyniku postępowania - Remont, budowa i adaptacja budynków i obiektów związanych z udostępnieniem turystycznym oraz ochroną zwierząt w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.89
.Odpowiedzi na zapytania, dotyczy: Wykonanie analiz chemicznych dla Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „ROZTOCZE” w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.65
.INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - DAO.271.18.2022.zs0,00%.105
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Budowa obiektów budowlanych związanych z udostępnieniem turystycznym oraz ochroną zwierząt w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.96
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Wykonanie analiz chemicznych dla Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „ROZTOCZE” w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.76
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: „Budowa obiektów budowlanych związanych z udostępnieniem turystycznym oraz ochroną zwierząt w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.39
.Informacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wykonanie analiz chemicznych dla Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „ROZTOCZE” w Roztoczańsk0,00%.82
.Informacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wykonanie analiz chemicznych dla Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „ROZTOCZE” w Roztoczańsk0,00%.82
.SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA: Oznaczenie ciągów komunikacyjnych oraz wprowadzenie tablic informacyjnych w Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego (OEM RPN)0,00%.78
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Budowa obiektów budowlanych związanych z udostępnieniem turystycznym oraz ochroną zwierząt w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.86
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP.754.132.2022 z dnia 4.11.2022r0,00%.80
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP.754.133.2022 z dnia 4.11.2022r.0,00%.91
.Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane: Instalacja klimatyzacji dla pomieszczeń parteru i pietra Pałacu Plenipotenta0,00%.261
. ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń wraz z dedykowanym oprogramowaniem do rejestracji stanu wody0,00%.103
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonanie usług z zakresu zabiegów – pielęgnacyjno-ochronnych i hodowlanych w Roztoczańskim Parku Narodowym w0,00%.264
.Szacowanie wartości zamówienia na organizację wystawy pn. Roztocze0,00%.38
.Szacowanie wartości zamówienia na organizację wystawy pn. Roztocze0,00%.37
.Szacowanie wartości zamówienia na organizację wystawy pn. Roztocze0,00%.37
.Szacowanie wartości zamówienia na organizację wystawy pn. Roztocze0,00%.36
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy: Wykonanie projektów, skład, druk i dostawa wydawnictw książkowych oraz materiałów promocyjnych Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.55
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż krowy oraz dwóch cieląt stanowiących zbędny inwentarz żywy Parku.0,00%.68
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Dostawa piasku i kruszywa0,00%.50
.WYJAŚNIENIE do ogłoszenia o zamówieniu - Instalacja klimatyzacji dla pomieszczeń parteru i piętra Pałacu Plenipotenta0,00%.83
.INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - Instalacja klimatyzacji dla pomieszczeń parteru i piętra Pałacu Plenipotenta0,00%.50
.Odpowiedź na pytania oferentów do zapytania ofertowego na dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń do rejestracji stanu wody.0,00%.80
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Instalacja klimatyzacji dla pomieszczeń parteru i piętra Pałacu Plenipotenta0,00%.132
.Ogłoszenie o wyniku postępowania - Budowa obiektów budowlanych związanych z udostępnieniem turystycznym oraz ochroną zwierząt w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.70
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, zaprasza do złożenia oferty na: Oznaczenie ciągów komunikacyjnych oraz wprowadzenie tablic informacyjnych w Ośrodku Edukacyjno- Muzealnym Roztoczańskiego Parku0,00%.101
.Ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. bazy edukacyjno – muzealnej w Wolińskim Parku Narodowym0,00%.53
.Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych urządzeń laboratoryjnych0,00%.114
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Remont dróg leśnych na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.40
.Informacja z otwarcia ofert w przetargu publicznym na sprzedaż bydła stanowiącego zbędny inwentarz żywy RPN0,00%.89
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Ochrona herpetofauny i awifauny w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2022r.0,00%.56
.Odpowiedź na pytania do zapytania ofertowego na: Oznaczenie ciągów komunikacyjnych oraz wprowadzenie tablic informacyjnych w Ośrodku Edukacyjno- Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego (OEM RPN)0,00%.75
.Informacja z postępowania - Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń do rejestracji stanu wody0,00%.84
.Dyrektor Pienińskiego Parku Narodowego ogłasza nabór na stanowisko strażnika Straży Parku0,00%.121
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż koników polskich stanowiących zbędny inwentarz żywy Parku.0,00%.181
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Przebudowa drewnianych ścieżek przy stawach Echo w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.68
.Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Instalacja klimatyzacji dla pomieszczeń parteru i piętra Pałacu Plenipotenta0,00%.108
.INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2023r. – część 10,00%.125
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Oznaczenie ciągów komunikacyjnych oraz wprowadzenie tablic informacyjnych w Ośrodku Edukacyjno- Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego (OEM RPN)0,00%.105
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Oznaczenie ciągów komunikacyjnych oraz wprowadzenie tablic informacyjnych w Ośrodku Edukacyjno- Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego (OEM RPN)0,00%.105
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2023r. – część 10,00%.202
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz umundurowania dla pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2022 r.0,00%.91
.Informacja z otwarcia ofert w przetargu publicznym na sprzedaż koników polskich stanowiących zbędny inwentarz żywy RPN0,00%.135
. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zabiegi pielęgnacyjno-ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2023r. – część 10,00%.121
.Opracowanie koncepcji architektonicznej/wizualizacji modernizacji i rozbudowy budynku ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN wraz z zagospodarowaniem terenu i ścieżką w „koronach drzew” oraz wi0,02%.1842
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza drugi przetarg publiczny na sprzedaż koników polskich stanowiących zbędny inwentarz żywy Parku0,01%.529
.Ogłoszenie o wyniku postępowania dotyczące zamówienia publicznego pn.: Instalacja klimatyzacji dla pomieszczeń parteru i piętra Pałacu Plenipotenta0,00%.39
.Ogłoszenia o wykonaniu umowy dotyczące zamówienia publicznego pn.: „Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2022r.0,00%.49
.Ogłoszenia o wykonaniu umowy dotyczące zamówienia publicznego pn.: „Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2022r.0,00%.49
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu zaprasza do złożenia oferty na: Kompleksowe świadczenie usług informatycznych w Roztoczańskim Parku Narodowym.0,00%.114
.DOSTĘPNY PARK0,00%.49
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy dotyczące zamówienia publicznego pn.: „Remont, konserwacja budynków i obiektów w Roztoczańskim Parku Narodowym: Część B. Montaż barier śniegowych i naprawa rynien0,00%.65
.Informacja z otwarcia ofert w drugim przetargu publicznym na sprzedaż koników polskich stanowiących zbędny inwentarz żywy RPN0,00%.189
.Szacowanie kosztów usługi obejmującej: Ograniczenie śmiertelności płazów w okresie wiosennej migracji w 2023 r. – oznaczanie, liczenie i przenoszenie płazów do zbiorników wodnych0,00%.82
.Informacja z otwarcia ofert - Kompleksowe świadczenie usług informatycznych w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.87
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, ogłasza sprzedaż bezprzetargową koni rasy konik polski stanowiących zbędny inwentarz żywy Parku.0,00%.219
.Postanowienia Dyrektora 2023 rok: Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP.754.5.2023 z dn. 30.01.2023 r.0,00%.180
.Informacja o terminie wizji lokalnej polegającej na oględzinach terenu oraz obiektu w związku z ogłoszonym konkursem pn. Modernizacja i rozbudowa budynku Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN wraz z zagos0,00%.93
.Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargów nieograniczonych0,00%.146
.Szacowanie kosztów usługi transportowej grup szkolnych do RPN0,00%.98
.Odpowiedzi na pytania Uczestników konkursu z dnia 05.02.2023 r. dotyczące wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu0,00%.112
.Deklaracja dostępności0,01%.663
.Deklaracja dostępności0,01%.662
.Deklaracja dostępności0,01%.662
.Deklaracja dostępności0,01%.661
.Odpowiedzi na pytania Uczestników konkursu z dnia 16.02.2023 r. dotyczące wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu0,00%.116
.Plan zamówień publicznych RPN na 2023 rok0,00%.279
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Usługa transportowa grup szkolnych do Roztoczańskiego Parku Narodowego..0,00%.119
.Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Demontaż starego, dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego w Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.70
.Zapytanie ofertowe: Ograniczenie śmiertelności płazów w okresie wiosennej migracji w 2023 r. – oznaczanie, liczenie i przenoszenie płazów do zbiorników wodnych0,00%.71
.Biebrzański Park Narodowy ogłasza nabór na stanowisko ds. udostępniania parku0,00%.113
.ZAPYTANIE OFERTOWE - Porządkowanie terenu na pasach przeciwpożarowych typu A, przy drogach publicznych relacji Biłgoraj, Józefów, Majdan Kasztelański, Górecko Stare, Obrocz, Guciów i Sochy.0,00%.117
.ZAPYTANIE OFERTOWE - Porządkowanie terenu przyległego do toru kolejowego relacji Biłgoraj, Bełżec0,00%.70
.ZAPYTANIE OFERTOWE - Porządkowanie terenu na pasach przeciwpożarowych typu A, przy drodze publicznej do Kosobud0,00%.118
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Ograniczenie śmiertelności płazów w okresie wiosennej migracji w 2023 r. - oznaczanie, liczenie i przenoszenie płazów do zbiorników wodnych.0,00%.96
.Odpowiedz na pytanie do ogłoszenie o zamówieniu pn.: Demontaż starego, dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego w Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.40
.Zapytanie ofertowe: Ograniczenie śmiertelności płazów w okresie wiosennej migracji w 2023 r. – oznaczanie, liczenie i przenoszenie płazów do zbiorników wodnych0,00%.162
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługa transportowa grup szkolnych do Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.85
.Odpowiedź na pytanie do ogłoszenia o zamówieniu pn.: Demontaż starego, dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego w Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego,0,00%.41
.INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - Demontaż starego, dostawę i montaż nowego dźwigu osobowego w Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym Roztoczańskiego Par0,00%.78
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Porządkowanie terenu przyległego do toru kolejowego relacji Biłgoraj, Bełżec0,00%.112
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Porządkowanie terenu na pasach przeciwpożarowych typu A, przy drogach publicznych relacji Biłgoraj, Józefów, Majdan Kasztelański, Górecko Stare, Obrocz0,00%.84
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Porządkowanie terenu na pasach przeciwpożarowych typu A, przy drodze publicznej do Kosobud0,00%.118
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Demontaż starego, dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego w Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.72
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie 4 piezometrów o głębokości do 2,5 m z rur PCV z zamykanym otworem wlotowym.0,00%.105
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Ograniczenie śmiertelności płazów w okresie wiosennej migracji w 2023 r. – oznaczanie, liczenie i przenoszenie płazów do zbiorników wodnyc0,00%.101
.Odpowiedzi na pytania Uczestników konkursu z dnia 09.03.2023 r. dotyczące wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu0,00%.107
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na: Zakup wraz z dostawą do Ośrodka Hodowli Zachowawczej Roztoczańskiego Parku Narodowego nawozów mineralnych, w ilości 20 ton.0,00%.96
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Demontaż starego, dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego w Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.35
.Ogłoszenie o wykazie zbędnych składników majątku ruchomego RPN0,00%.144
.Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych maszyn rolniczych0,00%.215
.Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych maszyn rolniczych0,00%.215
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż koników polskich oraz buhaja rasy białogrzbietej (BG), stanowiących zbędny inwentarz żywy Parku.0,00%.89
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup wraz z dostawą do Ośrodka Hodowli Zachowawczej Roztoczańskiego Parku Narodowego nawozów mineralnych, w ilości 20 ton.0,00%.42
.Odpowiedzi na pytania Uczestników konkursu z dnia 22.03.2023 r. oraz z dnia 23.03.2023 r. dotyczące wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu.0,00%.57
.Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w granicach Roztoczańskiego Parku Narodowego (dalej RPN), z przeznaczeniem na pro0,00%.80
.Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w granicach RPN, z przeznaczeniem na prowadzenie mobilnej działalności gastronomi0,00%.73
.Informacja z postępowania o zapytanie ofertowe: Wykonanie 4 piezometrów o głębokości do 2,5 m z rur PCV z zamykanym wlotem.0,00%.100
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy: Budowa obiektów budowlanych związanych z udostępnieniem turystycznym oraz ochroną zwierząt w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.44
.ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU0,00%.8
.Zawiadomienie o unieważnieniu konkursu i Ogłoszenie o wynikach konkursu0,00%.146
.Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz umundurowania dla pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2023 r.0,00%.59
.Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Remont i adaptacja leśniczówek, budowa deszczochronu i budynku gospodarczego oraz remont wiaty na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.100
.Ogłoszenie o wyniku postępowania pn.: Demontaż starego, dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego w Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.22
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Instalacja klimatyzacji dla pomieszczeń parteru i piętra Pałacu Plenipotenta0,00%.13
.INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA0,00%.39
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz umundurowania dla pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2023r.0,00%.53
.Iformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz umundurowania dla pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2023 r.0,00%.43
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w sprawie przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości0,00%.39
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w sprawie przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości (parking stawy Echo0,00%.76
.Informacja o ogłoszeniu przetargu - Zakup wraz z oznakowaniem, dostawą i montażem stacji ładowania do 23 Parków Narodowych.0,00%.44
.Informacja o ogłoszeniu przetargu - Zakup wraz z oznakowaniem i dostawą samochodów elektrycznych do 23 Parków Narodowych0,00%.67
.Informacja o ogłoszeniu przetargu na zadanie: Wykonanie usług z zakresu zabiegów – pielęgnacyjno-ochronnych i hodowlanych w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2023 roku – część 20,00%.125
.INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA0,00%.61
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Remont i adaptacja leśniczówek, budowa deszczochronu i budynku gospodarczego oraz remont wiaty na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.76
.Ogłoszenie o wyniku postępowania pn.: Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz umundurowania dla pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2023r.0,00%.41
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - DAO.271.3.2023.zs0,00%.92
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 17.05.2023r. dotyczące zamówienia publicznego pn.: Remont, budowa i adaptacja budynków i obiektów związanych z udostępnieniem turystycznym oraz ochroną zwierząt w R0,00%.38
.INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2023r. – część 20,00%.81
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2023r. – część 20,00%.90
.Opracowanie koncepcji architektonicznej/wizualizacji modernizacji i rozbudowy budynku ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN wraz z zagospodarowaniem terenu i ścieżką w „koronach drzew” oraz wi0,00%.508
.ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO0,00%.97
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy: Remont, konserwacja budynków i obiektów w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.42
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zabiegi pielęgnacyjno-ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2023r. – część 20,00%.44
.OGŁOSZENIE SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - Wykonanie i dostawa do siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego materiałów promocyjno-informacyjnych0,00%.99
.Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w granicach Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.79
. Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Zakup wraz z dostawą telefonów komórkowych typu smartfon na potrzeby Roztoczańskiego Parku Narodowego”0,00%.114
.Informacja z otwarcia ofert przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w granicach RPN0,00%.68
.Zabiegi pielęgnacyjno–ochronne i hodowlane w Ośrodku Hodowli Zachowawczej w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2023 r.0,00%.73
.PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI0,00%.103
.Ogłoszenie o wyniku postępowania: Remont i adaptacja leśniczówek, budowa deszczochronu i budynku gospodarczego oraz remont wiaty na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.72
. Odpowiedzi na pytania do zadania pn.” Zakup wraz z dostawą telefonów komórkowych typu smartfon na potrzeby Roztoczańskiego Parku Narodowego”.0,00%.58
.Informacja o wyniku postępowania – Zakup wraz z dostawą telefonów komórkowych typu smartfon na potrzeby Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.67
.Dostawa klińca i piasku0,00%.72
.Informacja o unieważnieniu postępowania: Zabiegi pielęgnacyjno–ochronne i hodowlane w Ośrodku Hodowli Zachowawczej w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2023 r.0,00%.55
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu zaprasza do złożenia oferty na: „Zabiegi pielęgnacyjno–ochronne i hodowlane w Ośrodku Hodowli Zachowawczej w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2023 r0,00%.56
.Informacja z otwarcia ofert w sprawie przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości0,00%.68
.Zakup wraz z oznakowaniem, dostawą i montażem stacji ładowania do 23 Parków Narodowych – II postępowanie.0,00%.117
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Dostawa klińca i piasku”0,00%.102
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Zabiegi pielęgnacyjno–ochronne i hodowlane w Ośrodku Hodowli Zachowawczej w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2023 r.0,00%.40
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP.754.67.2023 z dn. 04.07.2023r0,00%.88
. Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na na druk ulotek i plakatów promujących plenerową imprezę edukacyjną - Dzień otwarty Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.118
.Remont i adaptacja leśniczówek, budowa deszczochronu i budynku gospodarczego oraz remont wiaty na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego: D. Budowa deszczochronu na Bukowej Górze.0,00%.64
. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy: Druk ulotek i plakatów promujących plenerową imprezę edukacyjną - Dzień otwarty Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.54
.Konkurs nieograniczony jednoetapowy architektoniczny na projekt (koncepcję) obiekt ścieżka w „koronach drzew” oraz wieży widokowej na terenie roztoczańskiego parku narodowego0,00%.430
.Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu informuje, o ogłoszeniu przetargu na Zakup wraz z oznakowaniem i dostawą samochodów elektrycznych do 18 Parków Narodowych.0,00%.186
.Odpowiedzi na pytania Uczestników konkursu z dnia 01.08.2023r dotyczące wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu0,00%.26
.Odpowiedzi na pytania Uczestników konkursu z dnia 03.08.2023r dotyczące wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu0,00%.20
.Szacowanie kosztów usługi transportu osób podczas sesji terenowej konferencji „Ochrona gatunków i siedlisk Natura 2000 na obszarze Roztoczańskiego Parku Narodowego” 22.09.2023 r.0,00%.41
.Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu informuje o ogłoszeniu przetargu na zadanie pn.: „Wykonanie i dostawa do siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego materiałów promocyjno –0,00%.85
.Odpowiedzi na pytania Uczestników konkursu z dnia 04.08.2023r, 07.08.2023r dotyczące wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu0,00%.22
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy: Demontaż starego, dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego w Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.25
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na usługę transportu osób podczas sesji terenowej konferencji „Ochrona gatunków i siedlisk Natura 2000 na obszarze Roztoczańskiego Parku Na0,00%.27
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na: usługę obejmującą noclegi oraz wyżywienie dla uczestników konferencji organizowanej w ramach projektu „Ochrona gatunków i siedlisk Natu0,00%.45
.Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia0,00%.23
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Wykonanie i dostawa do siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego materiałów promocyjno- informacyjnych0,00%.42
.Szacowanie kosztów usługi: zakup rowerów elektrycznych dla uczestników zajęć terenowych – 12 szt. jako wyposażenie w ramach programu edukacyjnego zajęć w terenie pn. „Exploracja Park”0,00%.54
.Odpowiedzi na pytania Uczestników konkursu z dnia 24.08.2023 dotyczące wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu0,00%.37
.Roztoczański Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące usługi obejmującej noclegi oraz wyżywienie dla uczestników konferencji organizowanej w ramach projektu „Oc0,00%.65
.Wykonanie i dostawa do siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego materiałów promocyjno-informacyjnych”0,00%.105
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Usługa transportu osób podczas sesji terenowej konferencji „Ochrona gatunków i siedlisk Natura 2000 na obszarze Roztoczańskiego Parku Narodowego&#0,00%.52
.Odpowiedzi na pytania Uczestników konkursu z dnia 25.08.2023 dotyczące wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu0,00%.28
.Odpowiedzi na pytania Uczestników konkursu z dnia 24.08.2023 dotyczące wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu0,00%.20
.Odpowiedzi na pytania Uczestników konkursu z dnia 28.08.2023 dotyczące wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu0,00%.34
.Odpowiedzi na pytania Uczestników konkursu z dnia 14.09.2023 dotyczące wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu0,00%.2
.Odpowiedzi na pytania Uczestników konkursu z dnia 12.09.2023 dotyczące wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu0,00%.29
.Odpowiedzi na pytania Uczestników konkursu z dnia 15.09.2023 dotyczące wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu0,00%.39
.Odpowiedzi na pytania Uczestników konkursu z dnia 14.09.2023 dotyczące wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu0,00%.18
.Postanowienia Dyrektora 2023 rok: Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP.754.90.2023 z dn. 21.09.2023r0,00%.50
.Szacowanie kosztów usługi: zakup drona – 1 szt. jako wyposażenie w ramach programu edukacyjnego zajęć w terenie pn. „Exploracja Park”0,00%.88
.Roztoczański Park Narodowy, Zaprasza do złożenia oferty na: „Wyposażenie w ramach programu edukacyjnego zajęć w terenie pn. „Eksploracja Park” (zakup rowerów elektrycznych dla uczest0,00%.87
.Ogłoszenie o wyniku postępowania Dostawy Wykonanie i dostawa do siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego materiałów promocyjno-informacyjnych0,00%.46
.Szacowanie wartości zamówienia: Wykonanie projektów, składu, druku oraz dostawę dwóch kalendarzy i terminarza książkowego na 2024 rok oraz druk i dostawę mapy zrywki Roztoczańskiego Parku Narodowego.0,00%.55
.Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pickup z agregatem wodno-pianowym zamontowanym na skrzyni ładunkowej”0,00%.76
.Ogłoszenie o zmianie umowy, dotyczy: Remont i adaptacja leśniczówek, budowa deszczochronu i budynku gospodarczego oraz remont wiaty na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego - część B.0,00%.50
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: zakup rowerów elektrycznych dla uczestników zajęć terenowych – 12 szt. jako wyposażenia w ramach programu edukacyjnego zajęć w terenie pn. „0,00%.60
.Roztoczański Park Narodowy zwraca się z zaproszeniem do oszacowania kosztów i złożenia oferty cenowej dostawy bezzałogowego statku powietrznego (drona) DJI Mavic 30,00%.53
.Postanowienia Dyrektora 2023 rok: Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP.754.100.2023 z dn. 10.10.2023 r.0,00%.49
.Informacja o zmianie informacji z dnia 04.10,2023 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty: zakup rowerów elektrycznych dla uczestników zajęć terenowych – 12 szt. jako wyposażenia w ramach progra0,00%.43
.Przygotowanie do druku (projekt, skład), druk oraz dostawę dwóch kalendarzy i terminarza książkowego na 2024 rok oraz druk i dostawę mapy zrywki Roztoczańskiego Parku Narodowego.0,00%.80
.Konkurs architektoniczny na projekt (koncepcję) obiektu ścieżki w „koronach drzew” oraz wieży widokowej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Informacja o wynikach roztrzygnięcia ko0,00%.76
.Wystawa Pokonkursowa 13.10.20230,00%.59
.Informacja o ogłoszeniu przetargu Dostawa i montaż 18 instalacji fotowoltaicznych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.118
.Szacowanie kosztów dostawy dysków zewnętrznych do przechowywania danych cyfrowych0,00%.51
.Wykonanie analiz chemicznych dla Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „ROZTOCZE”0,00%.52
.Dostawa dysków zewnętrznych do przechowywania danych0,00%.43
.Dostawa zestawu drona wyposażonego w kamery RGB i sensory multispektralne oraz osprzętu0,00%.76
.Adaptacja i termomodernizacja poddasza zabytkowego budynku przy Dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodoweg0,00%.128
.Dostawa ręcznej kamery inspekcyjnej na potrzeby monitoringu przyrodniczego w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.37
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy: Przygotowanie do druku (projekt, skład), druk oraz dostawa dwóch kalendarzy i terminarza książkowego na 2024 rok oraz druk i dostawa mapy zrywk0,00%.39
.Ogłoszenie o wynikach konkursu: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2023/S 204-6413940,00%.75
.Wykonanie analiz chemicznych dla Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „ROZTOCZE” odpowiedzi na zapytania, przesłane korespondencją e-mail w dniu 25.10.2023.0,00%.32
.INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA „Dostawa i montaż 18 instalacji fotowoltaicznych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego”0,00%.51
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na zadanie „Dostawa i montaż 18 instalacji fotowoltaicznych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego”.0,00%.98
. Wykonanie i dostawa do siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego materiałów promocyjno-informacyjnych- nr sprawy ZUP.271.15.20230,00%.40
.Postanowienia Dyrektora 2023 rok: Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP.754.112.2023 z dn. 26.10.2023 r.0,00%.35
.Informacja z otwarcia ofert: Wykonanie analiz chemicznych dla Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „ROZTOCZE” w Roztoczańskim Parku Narodowym na rok hydrolog0,00%.43
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa zestawu drona wyposażonego w kamery RGB i sensory multispektralne oraz osprzętu0,00%.49
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa dysków zewnętrznych do przechowywania danych0,00%.48
.Informacja o ogłoszeniu przetargu: Modernizacja i rozbudowa ogrodzenia dla hodowli zachowawczej konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym.0,00%.96
.Informacja z otwarcia ofert: Dostawa ręcznej kamery inspekcyjnej na potrzeby monitoringu przyrodniczego w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.45
.Postanowienia Dyrektora 2023 rok: Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP.754.119.2023 z dn. 31.10.2023 r.0,00%.30
.Informacja o ogłoszeniu przetargu „Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pickup z agregatem wodno-pianowym zamontowanym na skrzyni ładunkowej0,00%.52
.Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Modernizacja i rozbudowa ogrodzenia dla hodowli zachowawczej konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym.&#0,00%.36
.Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: „Adaptacja i termomodernizacja poddasza zabytkowego budynku przy Dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.40
.Informacja z otwarcia ofert: "Adaptacja i termomodernizacja poddasza zabytkowego budynku przy Dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego"0,00%.66
.Remont i adaptacja leśniczówek, budowa deszczochronu i budynku gospodarczego oraz remont wiaty na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.36
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Modernizacja i rozbudowa ogrodzenia dla hodowli zachowawczej konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym”.0,00%.54
.Postanowienia Dyrektora 2023 rok: Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP.754.90.2023 z dn. 21.09.2023r0,00%.32
.Postanowienia Dyrektora 2023 rok: Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP.754.90.2023 z dn. 20.11.2023r0,00%.43
.Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienia: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pickup z agregatem wodno-pianowym zamontowanym na skr0,00%.28
.Informacja z otwarcia ofert: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pickup z agregatem wodno-pianowym zamontowanym na skrzyni ładunkowej”0,00%.46
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonanie usług z zakresu zabiegów – pielęgnacyjno-ochronnych i hodowlanych w Roztoczańskim Parku Narodowym w0,00%.105
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Adaptacja i termomodernizacja poddasza zabytkowego budynku przy Dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego”0,00%.53
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Roztoczańskiego Parku Narodowego”0,00%.176
.Wyjaśnienia treści OPZ do zadania pn: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Roztoczańskiego Parku Narodowego”.0,00%.32
.Zmiana treści OPZ i zmiana terminu składania i otwarcia ofert do zadania pn: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Roztoczańskiego Parku Narodowego”.0,00%.53
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: „Dostawa i montaż 18 instalacji fotowoltaicznych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego”0,00%.33
.Wyjaśnienia treści OPZ do zadania pn: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Roztoczańskiego Parku Narodowego”.0,00%.46
.Postanowienia Dyrektora 2023 rok: Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP.754.137.2023 z dn. 13.12.2023 r.0,00%.42
.Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pickup z agregatem wodno-pianowym zamontowanym na skrzyni ładunkowej”0,00%.39
.Postanowienia Dyrektora 2023 rok: Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP.754.138.2023 z dn. 14.12.2023 r.0,00%.98
.Remont i adaptacja leśniczówek, budowa deszczochronu i budynku gospodarczego oraz remont wiaty na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.28
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 18.12.2023r. dotyczące zamówienia publicznego pn.: Remont i adaptacja leśniczówek, budowa deszczochronu i budynku gospodarczego oraz remont wiaty na terenie Roztoc0,00%.23
.Ogłoszenie o wyniku postępowania pn.: Modernizacja i rozbudowa ogrodzenia dla hodowli zachowawczej konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.44
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Świadczenie usług informatycznych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2024r.”0,00%.72
.Informacja o wyniku postępowania - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.92
.Odpowiedź na pytania do zadania pn.: „Świadczenie usług informatycznych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2024r.”0,00%.75
.Ogłoszenie o wyniku postępowania pn.: Adaptacja i termomodernizacja poddasza zabytkowego budynku przy Dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.34
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 22.12.2023r. dotyczące zamówienia publicznego pn.: „Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz umundurowania dla pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego w0,00%.31
.Informacja o wyniku postępowania - Świadczenie usług informatycznych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2024r.0,00%.80
.Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienia: Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2024r. – część 10,00%.46
.Informacja z otwarcia ofert: Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2024r. – część 1”0,00%.71
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego: Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2024r. – część 10,00%.50
.Ogłoszenia 20240,00%.1
.Oferta0,00%.122
.Ogłoszenia0,00%.83
.Ogłoszenie o przetargu: sprzedaż koników polskich oraz buhajów0,00%.259
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2024r. – część 10,00%.42
.Ogłoszenie o wyniku postępowania pn.: „Dostawa i montaż 18 instalacji fotowoltaicznych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego” - nr sprawy DAO.271.13.20230,00%.24
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy pn.: Modernizacja i rozbudowa ogrodzenia dla hodowli zachowawczej konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.33
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy pn.: Zabiegi pielęgnacyjno– ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2023 r. – część 10,00%.33
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy pn.: „Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2023r. – część 2”0,00%.73
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy pn.: „Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2023r. – część 2”0,00%.24
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy pn.: Zabiegi pielęgnacyjno– ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2023 r. – część 10,00%.26
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy pn. Zabiegi pielęgnacyjno– ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2023 r. – część 10,00%.14
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy pn.: „Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2023r. – część 2”0,00%.55
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy pn.: Zabiegi pielęgnacyjno– ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2023 r. – część 10,00%.26
.Informacja z otwarcia ofert w przetargu publicznym na sprzedaż koników polskich oraz buhajów stanowiący inwentarz żywy Parku0,00%.120
.Ogłoszenie dzierżawy0,00%.93
.Ogłoszenie o wyniku postępowania pn.: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pickup z agregatem wodno-pianowym zamontowanym na skrzyni ładunkowej”.0,00%.58
.Zmiana ogłoszenia dzierżawy0,00%.73
.Rejestr zmian0,00%.1
.Szacowanie kosztów usługi obejmującej: Ograniczenie śmiertelności płazów w okresie wiosennej migracji w 2024 r. – oznaczanie, liczenie i przenoszenie płazów do zbiorników wodnych.0,00%.50
.Plan zamówień publicznych RPN na 2024 rok0,00%.83
.Ogłoszenie o przetargu: sprzedaż koników polskich0,01%.657
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonanie usług z zakresu zabiegów – pielęgnacyjno-ochronnych i hodowlanych w Roztoczańskim Parku Narodowym w0,00%.105
.Ograniczenie śmiertelności płazów w okresie wiosennej migracji w 2024 r. – oznaczanie, liczenie i przenoszenie płazów do zbiorników wodnych.0,01%.614
.Szacowanie kosztów usługi obejmującej: Transport grup szkolnych do Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2024 roku.0,00%.31
.Postanowienia Dyrektora 2024 rok: Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP.754.26.2024 z dn. 23.02.2024 r.0,00%.60
.Informacja z otwarcia ofert w przetargu publicznym na sprzedaż koników polskich stanowiący inwentarz żywy Parku0,00%.60
.Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości0,00%.56
.Ogłoszenie dzierżawa foodtruck Ośrodek Edukacyjno-Muzealny0,00%.43
.Ogłoszenie dzierżawa punkt gastronomiczny Izba Leśna we Floriance0,00%.63
.Transport grup szkolnych do Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2024 roku.0,00%.59
.Obsługa sezonowa PIT 20240,01%.1413
.Wykonanie cięć przebudowy, pielęgnacyjnych i sanitarnych w obwodzie ochronnym Horodzisko i Obrocz w 2024 roku.0,00%.94
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne0,00%.37
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: : Ograniczenia śmiertelności płazów w okresie wiosennej migracji w 2024 r. - oznaczanie, liczenie i przenoszenie płazów da zbiorników wodnych.0,00%.59
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Transport grup szkolnych do Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2024 r.0,00%.50
.Ogłoszenie o przetargu: sprzedaż koników polskich0,00%.82
.Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienia: Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2024r. – część 20,00%.47
.Informacja z otwarcia ofert: Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2024r. – część 20,00%.85
.Zapytanie ofertowe na Dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2024 roku.0,00%.168
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego (K/PN/2/24)0,00%.28
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy pn.: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pickup z agregatem wodno-pianowym zamontowanym na skrzyni ładunkowej”0,00%.27
.Sprostowanie informacji z otwarcia ofert: Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2024r. – część 20,00%.29
.Informacja z otwarcia ofert w przetargu publicznym na sprzedaż koników polskich stanowiący inwentarz żywy Parku0,00%.46
.Modernizacja i rozbudowa ogrodzenia dla hodowli zachowawczej konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym.0,00%.95
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2024r. – część 20,00%.43
.Informacja z otwarcia ofert – food truck parking Stawy Echo0,00%.56
.Informacja z otwarcia ofert – punkt gastronomiczny Izba Leśna.0,00%.65
.Informacja z otwarcia ofert – food truck parking przy OEM0,00%.58
.Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie: Wykonanie cięć przebudowy, pielęgnacyjnych i sanitarnych w obwodzie ochronnym Horodzisko i Obrocz w 2024 roku0,00%.25
.Grunty rolne planowane do dzierżawy0,00%.41
.Informacja z otwarcia ofert: Wykonanie cięć przebudowy, pielęgnacyjnych i sanitarnych w obwodzie ochronnym Horodzisko i Obrocz w 2024 roku0,00%.42
.Informacja o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania: Wykonanie cięć przebudowy, pielęgnacyjnych i sanitarnych w obwodzie ochronnym Horodzisko i Obrocz w 2024 roku0,00%.21
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania: Wykonanie cięć przebudowy, pielęgnacyjnych i sanitarnych w obwodzie ochronnym Horodzisko i Obrocz w 2024 roku0,00%.29
.Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy postępowania: „Dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu w 2024 r.”0,00%.29
.Szacowanie wartości zamówienia na zakup siatki do grodzenia upraw leśnych0,00%.11
.Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: Modernizacja i rozbudowa ogrodzenia dla hodowli zachowawczej konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.26
.Informacja o ogłoszeniu przetargu: Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz umundurowania dla pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2024 r.0,00%.30
.Informacja z otwarcia ofert w postepowaniu: Modernizacja i rozbudowa ogrodzenia hodowli zachowawczej konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym.0,00%.34
.Szacowania wartości zamówienia: Wykonanie i dostawa do siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego materiałów promocyjnych0,00%.10