Roztoczański Park Narodowy
Strona główna » Statystyka
A A A

Statystyka:stronaudziałwejść
.Strona główna0,77%.84287
.Redakcja0,05%.5156
.Dane teleadresowe1,52%.166350
.Rejestr zmian1,65%.180543
.Ogłoszenia0,00%.43
.Wyniki0,00%.40
.Kierownictwo0,23%.25668
.Statystyka0,06%.6596
.Zakres działalności0,07%.7701
.Jednostki organizacyjne0,12%.13055
.Statut0,08%.8417
.Status prawny0,07%.8187
.Zarządzenia0,09%.9839
.Pomoc0,05%.5034
.Dokumenty0,09%.9483
.Majątek1,41%.154295
.Struktura własności gruntów0,07%.7884
.Analiza działalności0,00%.223
.Wyszukiwarka0,03%.2930
.Stan RPN0,07%.8147
.Ogłoszenia0,00%.82
.Wyniki0,03%.3737
.Pomoc0,11%.12496
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy fabrycznie nowego samochodu osobowo - dostawczego0,00%.280
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego - Zabiegi ochrony czynnej w RPN w 2009r.0,00%.118
.Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert - Usługi zabiegów ochrony czynnej w RPN w 2010 roku0,00%.274
.Zarządzenie Nr 1 MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 4 stycznia 2010r.0,00%.244
.ZARZĄDZENIE Nr 1 MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 4 stycznia 2010r.0,05%.5461
.Ogłoszenie o zozstrzygnięciu przetargu - MAPY - PLAN OCHRONY0,03%.3494
.Ogłoszenie Roztoczańskiego Parku Narodowego i Gospodarstwa Pomocniczego przy Roztoczańskim Parku Narodowym w Zwierzyńcu0,01%.863
.Ogłoszenie o możliwości udostępnienia w celach prowadzenia działalności gospodarczej parkingu przy stawach Echo w Zwierzyńcu0,01%.1183
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją Roztoczańskiego Centrum Naukowo – Dydaktycznego „Zwierzyniec – Biały Słup&#0,02%.1988
.Wyjaśnienie do SIWIZ przetargu „Roztoczańskie Centrum Naukowo-Dydaktyczne Zwierzyniec – Biały Słup – termomodernizacja wraz z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii”0,01%.1442
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - Termomodernizacja z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii Roztoczańskiego Centrum Naukowo - Dydaktycznego „Zwie0,02%.2044
.Roztoczański Park Narodowy unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń mobilnych do budowy systemu informacji przyrodniczej w Roztoczańsk0,01%.1276
.Ogłosznie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń mobilnych do budowy systemu informacji przyrodniczej w Roztoczańskim Parku Narodowym0,01%.1220
.Szacowanie szkód w uprawach rolnych0,05%.5546
.Postanowienie Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego z dn. 02.06.2010r., znak: ZUP-755/15/10ab w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – na przebudowę istniejących napow0,05%.5524
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie:Modernizacja istniejącego magazynu na potrzeby hodowli polskiej owcy nizinnej odmiany uhruska: wykonanie podmurówki, wzmocnienie konstrukcji, ocieplen0,01%.1451
.Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zamówienia na wykonanie zadania pod nazwą „Hodowla zachowawcza polskiej owcy nizinnej odmiany uhruskiej w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2010roku”0,01%.1419
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie:Modernizacja istniejącego magazynu na potrzeby hodowli polskiej owcy nizinnej odmiany uhruska: wykonanie podmurówki, wzmocnienie kon0,03%.3093
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonanie Wiaty Edukacyjnej przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN w Zwierzyńcu.0,01%.891
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonanie Wiaty Edukacyjnej przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN w Zwierzyńcu.0,02%.1918
.OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO0,01%.1637
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie „Wentylacja i klimatyzacja sal wystawowych w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN w Zwierzyńcu”0,03%.2840
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie: „Wykonanie Wiaty Edukacyjnej przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN w Zwierzyńcu”0,03%.2899
.Postanowienie dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego z dn. 01.09.2010r. Znak: ZUP - 755 /21/10/ab w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego rozbudow0,05%.5820
.Zapytanie oferenta dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu na „Zakup wyposażenia dla stacji badawczej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Roztocz0,01%.1072
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Zakup wyposażenia dla stacji badawczej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Roztoczańskim Parku Narodowym0,01%.1113
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie: Zakup wyposażenia dla stacji badawczej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Roztoczańskim Parku Narodowym0,01%.1066
.Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego0,01%.592
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie: Zakup wyposażenia dla stacji badawczej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Roztoczańskim Parku Narodowym0,02%.2679
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa i montaż elektronicznych urządzeń monitorujących natężenie ruchu turystycznego: pieszego, rowerowego oraz samochodowego n0,00%.518
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa i montaż elektronicznych urządzeń monitorujących natężenie ruchu turystycznego: pieszego, rowerowego oraz samochodowego na w0,01%.789
.Gospodarstwo Pomocnicze przy Roztoczańskim Parku Narodowym w Zwierzyńcu ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec (tel. 084 6872066), oferuje do sprzedaży koniki polskie. Sprzedaż odbędzie się w formie lic0,01%.899
.Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego0,02%.2312
.Ogłoszenie o zamiarze przystąpienia do opracowywania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Roztocze PLB0600120,04%.4170
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Zabiegi pielęgnacyjno - ochronne w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2011r0,02%.2045
.Zarządzenie nr 21/20110,02%.2468
.Postanowienie Dyrektora Roztoczanskiego Parku Narodowego z dn 12_04_2011r znak_NE_755_12_11ab0,03%.3442
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym0,00%.11
.Roztoczański Park Narodowy oferuje do sprzedaży koniki polskie0,00%.304
.Postanowienie_Zn_PP_755_7_12_ab_budowa_stacji_bazowej_telefonii_komorkowej-Zwierzyniec0,00%.256
.Postanowienie Dyrektora Roztoczańskiego PN z dn. 17.09.2012r., Zn. PP - 755 /15/12/ab0,03%.3369
.Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert - zabiegi pielęgnacyjno-ochronne w RPN w 2013 roku0,00%.412
.Postanowienie Dyrektora Roztoczańskiego PN dotyczące budowy wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej o mocy 8MW na działkach nr ewid. 1248/3, 1248/8 położonych w obrębie Wywłoczka oraz na działce nr e0,04%.3948
.ZARZĄDZENIE NR 71 MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 grudnia 2012 r.0,02%.2681
.Plan działalności0,03%.3373
.Ocena, sprawozdania0,03%.3309
.Postanowienie Dyrektora Roztoczanskiego PN z dn. 05.02.2013r., Zn. PP-755/2/13/ab w sprawie uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi gminnej na0,03%.2932
.Postanowienie Dyrektora RPN z dnia 14.03.2013r. Zn_PP_755_8_13_ab0,03%.3237
.Wyjaśnienie dotyczące postępowania o zamówieniu publicznym przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Termomodernizacja z zastosowaniem OZE zabytkowej siedziby Roztoczańskiego Pa0,01%.766
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Konserwacja nawierzchni edukacyjnej trasy rowerowej na odcinku Rybakówka - Florianka na długości ok. 1500m0,01%.1239
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Remont budynków gospodarczych przeznaczonych na cele hodowli zachowawczej koników, owiec i bydła w Roztoczańskim Parku Narodowym0,01%.937
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja z zastosowaniem OZE zabytkowej siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego – Pałacu Plenipotenta0,01%.877
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont budynków gospodarczych przeznaczonych na cele hodowli zachowawczej koników, owiec i bydła w Roztoczańskim Parku Narodowym oraz budynku0,01%.787
.Postanowienie_Dyrektora_RPN zdn.11.06.2013 ZN_PP_755_22_13_ab_budowa sieci_wodociagowej_i_kanalizacyjnej_od-m_Zwierzyniec_do_m_Sochy0,03%.3003
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i maszyn0,01%.775
.Postanowienie Dyrektora RPN z dnia 23.10.2013r Zn_PP_755_49_13_ab dotyczące budowy kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia dz_nr_ew_855 w miejscowosci Wychody gm Zamość0,02%.2713
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do udziału w konkursie na wykonanie projektów graficznych dwóch kalendarzy edukacyjnych Roztoczańskiego Parku Narodowego0,01%.1254
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,11%.11824
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,11%.11823
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,11%.11823
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,11%.11823
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Modernizacja systemu informacji przestrzennej w Roztoczańskim Parku Narodowym w latach 2014-2015.0,01%.1085
.Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na zadanie: Modernizacja systemu informacji przestrzennej w Roztoczańskim Parku Narodowym w latach 2014-2015.0,01%.861
.Postanowienie Dyrektora RPN z dnia 23.12.2013r. Zn. PP-755/61/13/ab dotyczące budowy linii elektroenergetycznej kablowej enn od słupa nr 28 do słupka kablowego nr 28/1 na działkach nr ewid. 362, 422 i0,02%.2343
.Minister Środowiska ogłasza nabór na stanowisko: DYREKTORA TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO0,01%.611
.OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT- dotyczy: wyboru najkorzystniejszych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację systemu informacji przestrzennej w R0,00%.258
.Postanowienie Dyrektora RPN ZN_PP_755_1_14_ab z dnia 21.01.2014r0,02%.2424
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Modernizacja systemu GIS w Roztoczańskim Parku Narodowym w latach 2014-20150,01%.632
.PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Modernizacja systemu GIS w Roztoczańskim Parku Narodowym w latach 2014-2015”0,00%.160
.OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotyczy: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację systemu GIS w R0,00%.207
.Minister Środowiska ogłasza nabór na stanowisko: DYREKTORA WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO0,01%.889
.Postanowienie Dyrektora RPN z dnia 14.02.2014r. Zn.PP-755/2/14/ab dotyczące budowy kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Lipsko, obręb geodezyjny Topornica Kolonia gm. Z0,02%.2607
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa sprzętu do modernizacji systemu GIS w Roztoczańskim Parku Narodowym w latach 2014-20150,01%.622
.PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Dostawa sprzętu do modernizacji systemu GIS w RPN w latach 2014-2015”0,00%.275
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu oferuje do sprzedaży koniki polskie0,01%.609
.Postanowienie Dyrektora RPN z dnia 28.02.2014r. Zn.PP-755/6/14/ab dotyczące budowy kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Płoskie, gm. Zamość0,02%.2392
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT dotyczy: wyboru najkorzystniejszych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę0,01%.828
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: OZE wraz z termomodernizacją i uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w trzynastu obiektach Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.547
.Pytania i odpowiedzi dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Odnawialne źródła energii wraz z termomodernizacją i uporządkowaniem gospodar0,00%.530
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do składania ofert na obsługę punktu handlowo-usługowego wraz z parkingiem położonego przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym ul. Plażowa 3, 22-470 Zwierzyniec0,01%.1535
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonanie architektury drewnianej na terenie RPN0,01%.1126
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na: przygotowanie do druku, druk oraz dostawę do siedziby Zamawia0,02%.2643
.Ogłoszenie o wyborze najkorzysrniejszej oferty, dotyczy przetargu publicznego na zadanie: OZE wraz z termomodernizacją i uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w trzynastu obiektach RPN0,01%.768
.Ogłoszenie o wyborze najkorzysrniejszej oferty, dotyczy przetargu publicznego na zadanie: Wykonanie architektury drewnianej na terenie RPN0,00%.338
.Nabór ofert na: "Dostawę materiałów papierniczych" w ramach realizacji projektu Ochrona rodzimej flory przed gatunkami roślin obcego pochodzenia na obszarach Natura 2000 "Ostoja Wigierska", "Sandr Brd0,01%.950
.Postanowienie Dyrektora RPN z dn. 14.05.2014r. Zm. PP-755/19/14/ab0,02%.2327
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Promocja projektu - Poznanie i popularyzacja różnorodności biologicznej Roztocza- regionu pogranicza przyrodniczo- kulturowego0,01%.726
.PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ dotyczące przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie działań promocyjnych projektu pn. „Poznanie i popularyzacja różnorodności biologicznej Roztocza – regio0,00%.508
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie: Przeprowadzenie działań promocyjnych projektu pn. „Poznanie i popularyzacja różnorodności biologicznej Roztocza – region0,01%.881
.Minister Środowiska ogłasza nabór na stanowisko: DYREKTORA WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO0,00%.317
.Postanowienie Dyrektora RPN z dnia 04.07.2014r. Zn.PP-755/31/14/0,02%.2157
.Ogłoszenie NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO0,01%.754
.Odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego - Projekt i wykonanie strony internetowej RPN oraz projekt i wykonanie wirtualnej wycieczki0,00%.184
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,09%.9773
.Uzupełnienie do odpowiedzi z dnia 20.08.2014r. na pytanie dotyczące Zapytania ofertowego - Projekt i wykonanie strony internetowej RPN oraz projekt i wykonanie wirtualnej wycieczki0,00%.185
.Unieważnienie zapytania ofertowego na: Projekt i wykonanie strony internetowej RPN oraz projekt i wykonanie wirtualnej wycieczki0,00%.211
.Postanowienie Dyrektora RPN z dnia 04.09.2014r. Zn. PP-755/39/14/ab0,02%.1993
.Odpowiedzi na pytania z dn. 25.09.2014r. dotyczące zapytania ofertowego pn. I. Projekt i wykonanie strony internetowej Roztoczańskiego Parku Narodowego., II. Projekt i wykonanie wirtualnej wycieczki0,01%.630
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do udziału w konkursie na wykonanie projektu graficznego kalendarza edukacyjnego "Razem poznajemy Roztocze"0,01%.1073
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie, wydanie oraz dostawę do siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego terminarza książkowego na 2015 r. pt. Razem poznajemy ROZT0,01%.868
.Odpowiedzi na zapytania dotyczące konkursu na wykonanie projektu graficznego kalendarza edukacyjnego na 2015r. pt.: ,,Razem poznajemy Roztocze”0,02%.1782
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na projekt i wykonanie strony internetowej RPN oraz projekt i wykonanie wirtualnej wycieczki pod nazwą - Odkrywanie bioróżnorodności gatunkowej i sied0,01%.703
.Rozstrzygnięcie zapytania ofertowgo dotyczącego opracowania, wydania oraz dostawy do siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego terminarza książkowego na 2015 r. pt. Razem poznajemy ROZTOCZE0,01%.597
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: – Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2015r.0,00%.282
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,08%.8978
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,08%.8977
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,08%.8977
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,08%.8977
.Postanowienie Dyrektora RPN z dnia 04.12.2014r. Zn. PP-755/47/14/ab0,02%.1744
.Formularz nominacyjny Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze”0,01%.1511
.Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postepowaniu “Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2015r”0,01%.577
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Druk oraz dostawa do siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego wydawnictwa w etui pt.: Roztocze0,01%.829
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,08%.8499
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,08%.8498
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,08%.8498
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,08%.8498
.Odpowiedź na pytanie z dnia 4.02.2015r. dotyczące zapytania ofertowego pn. Wykonanie opracowania merytorycznego, kartograficznego i graficznego wydawnictwa: „Roztocze - mapa turystyczno-przyrod0,01%.937
.Roztoczanski Park Narodowy zaprasza do złożenia oterty na: Opracowanie i druk plansz edukacyjno - informacyjnych-6 tematów (8 520 szt.)0,01%.1072
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na zadanie: organizacja rajdu rowerowego i warsztatów związanych z realizacją Projektu współfinansowanego ze środków mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszar0,00%.354
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie: Druk oraz dostawę do siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego wydawnictwa w etui pt.: „Roztocze”0,00%.344
.Roztoczański Park Narodowy informuje o zmianie dotyczącej założeń technicznych przedmiotu zamówienia: Opracowanie i druk plansz edukacyjno - informacyjnych-6 tematów (8 520 szt.)0,00%.523
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie - Wykonanie multimedialnej wystawy przyrodniczej pod nazwą „Bioróżnorodność Roztocza - natura w naturze”0,00%.243
.Zarządzenie nr 7/20150,00%.13
.Roztoczański Park Narodowy oferuje do sprzedaży koniki polskie - sprzedaż w formie licytacji0,01%.1145
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla Roztoczańskiego Parku0,00%.291
.Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na Wykonanie multimedialnej wystawy przyrodniczej pod nazwą „Bioróżnorodność Roztocza - natura w naturze”0,00%.258
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie: Zakup i dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.284
.Ogłoszenie o sprzedaży składnika majątku ruchomego0,00%.115
.Dane teleadresowe1,19%.130042
.Dane teleadresowe1,19%.130019
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,07%.8055
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,07%.8050
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,07%.8047
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie: Wykonanie multimedialnej wystawy przyrodniczej pod nazwą „Bioróżnorodność Roztocza - natura w naturze”0,00%.226
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa nowego samochodu terenowego typu pick-up0,00%.285
.Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa nowego samochodu terenowego typu Pick-up0,00%.193
.Postanowienie Dyrektora RPN z dnia 27.04.2015r. Zn. PP-755/17/15/ab0,02%.1873
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,07%.7996
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w trzech osadach leśnych na terenie RPN oraz modernizacja pomieszczeń socjalnych w sta0,00%.209
.Ogłoszenie o sprzedaży składnika majątku ruchomego - ciągnika rolniczego - II przetarg ofertowy0,01%.1139
.Dane teleadresowe1,17%.128409
.Dane teleadresowe1,17%.128391
.Dane teleadresowe1,17%.128355
.Dane teleadresowe1,17%.128329
.Dane teleadresowe1,17%.128304
.Dane teleadresowe1,17%.128287
.Dane teleadresowe1,17%.128273
.Dane teleadresowe1,17%.128254
.Dane teleadresowe1,17%.128236
.Dane teleadresowe1,17%.128218
.Dane teleadresowe1,17%.128204
.Dane teleadresowe1,17%.128188
.Dane teleadresowe1,17%.128174
.Dane teleadresowe1,17%.128159
.Dane teleadresowe1,17%.128142
.Dane teleadresowe1,17%.128124
.Dane teleadresowe1,17%.128031
.Dane teleadresowe1,17%.128015
.Dane teleadresowe1,17%.128001
.Dane teleadresowe1,17%.127940
.Dane teleadresowe1,17%.127923
.Dane teleadresowe1,17%.127907
.Dane teleadresowe1,17%.127895
.Dane teleadresowe1,17%.127879
.Dane teleadresowe1,17%.127870
.Dane teleadresowe1,17%.127848
.Dane teleadresowe1,17%.127833
.Dane teleadresowe1,17%.127819
.Dane teleadresowe1,17%.127803
.Dane teleadresowe1,17%.127789
.Dane teleadresowe1,17%.127772
.Dane teleadresowe1,17%.127758
.Dane teleadresowe1,17%.127744
.Dane teleadresowe1,17%.127728
.Dane teleadresowe1,17%.127714
.Dane teleadresowe1,17%.127700
.Dane teleadresowe1,17%.127680
.Dane teleadresowe1,17%.127667
.Dane teleadresowe1,17%.127653
.Dane teleadresowe1,17%.127639
.Dane teleadresowe1,17%.127625
.Dane teleadresowe1,17%.127611
.Dane teleadresowe1,17%.127597
.Dane teleadresowe1,16%.127583
.Dane teleadresowe1,16%.127569
.Dane teleadresowe1,16%.127555
.Dane teleadresowe1,16%.127539
.Dane teleadresowe1,16%.127525
.Dane teleadresowe1,16%.127511
.Dane teleadresowe1,16%.127497
.Dane teleadresowe1,16%.127482
.Dane teleadresowe1,16%.127467
.Dane teleadresowe1,16%.127449
.Dane teleadresowe1,16%.127445
.Dane teleadresowe1,16%.127428
.Dane teleadresowe1,16%.127415
.Dane teleadresowe1,16%.127401
.Dane teleadresowe1,16%.127387
.Dane teleadresowe1,16%.127373
.Dane teleadresowe1,16%.127359
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w trzech osadach leśnych na terenie RPN oraz modernizacja pomieszczeń socjalnych w0,00%.430
.Dane teleadresowe1,16%.127235
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,07%.7873
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie - Remont dojazdów pożarowych w RPN oraz remont nawierzchni przy budynkach biurowo-gospodarczych RPN w Zwierzyńcu0,01%.710
.Dane teleadresowe1,16%.127191
.Dane teleadresowe1,16%.127155
.Dane teleadresowe1,16%.127135
.Dane teleadresowe1,16%.127112
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,07%.7809
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,07%.7808
.Postanowienie Dyrektora RPN z dnia 16.06.2015r. Zn. PP-755/25/15/ab0,02%.1818
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie: Remont dojazdów pożarowych w RPN oraz remont nawierzchni przy budynkach biurowo-gospodarczych RPN w Zwierzyńcu0,00%.414
.Ogłoszenie NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO - Samochód ciężarowy Nissan Pick up0,00%.382
.II Ogłoszenie NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO - Samochód ciężarowy Nissan Pick up 0,00%.386
.Postanowienie Dyrektora RPN z dnia 24.08.2015r. Zn. PP-755/34/15/ab0,02%.1796
.Postanowienie Dyrektora z dnia 14.09.2015r., znak: PP – 755/36/15/ab0,02%.1751
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do udziału w konkursie na: Opracowanie Pakietu Edukacyjnego „Bioróżnorodność wokół nas” ze scenariuszami zajęć dla czterech etapów edukacyjnych.0,00%.359
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu oferuje do sprzedaży koniki polskie.0,01%.900
.ODPOWIEDZI NA PYTANIA zadane przez Uczestników konkursu do Regulaminu na opracowanie Pakietu Edukacyjnego - Bioróżnorodność wokół nas- dla czterech etapów edukacyjnych0,00%.206
.Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na opracowanie Pakietu Edukacyjnego „Bioróżnorodność wokół nas” ze scenariuszami zajęć dla czterech etapów edukacyjnych.0,00%.253
.Postanowienie Dyrektora z dnia 7 grudnia 2015r. Zn. OP/755/15/1/kb0,01%.1488
.Postanowienie Dyrektora z dnia 15.12.2015r.,Zn. PP-755/47/15/ab0,02%.1977
.NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA BIABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO0,00%.128
.OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT dotyczy: wyboru najkorzystniejszych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego obejmujące0,00%.195
.NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO0,00%.187
.NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO0,00%.103
.NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO0,01%.761
.Ogłoszenie o przetargu na najem budynku mieszkalnego w Kosobudach Bór0,00%.76
.NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH0,01%.890
.Roztoczański Park Narodowy oferuje do sprzedaży koniki polskie. Sprzedaż odbędzie się w formie licytacji.0,00%.141
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie - Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV - rok produkcji 2016 z napędem hybrydowym 4x40,01%.703
.Wyjaśnienie do SIWZ- Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV - rok produkcji 2016 z napędem hybrydowym 4x40,00%.394
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,05%.5214
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP-755/14/16/ab z dn. 29.03.2016r.0,01%.1639
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV - ro0,01%.591
.NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO0,00%.328
.NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO0,01%.648
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP-755/17/16/ab z dn. 18.04.2016r.0,01%.1521
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie - Zakup i dostawa fabrycznie nowych maszyn i przyczepy dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.288
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP-755/24/16/ab z dn. 11.05.2016r.0,02%.2028
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: ”Zakup i dostawa fabrycznie nowych maszyn i przyczepy dla0,00%.488
.Konkursu na projekt graficzny kalendarza edukacyjnego Roztoczańskiego Parku Narodowego pt. "Razem poznajemy Roztocze"0,01%.1113
.Ochrona Danych Osobowych0,01%.1055
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Magurskiego Parku Narodowego0,00%.61
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu na projekt graficzny kalendarza edukacyjnego RPN pt. Razem poznajemy Roztocze0,00%.175
.NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO0,00%.46
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,04%.4200
.Umowa na dofinansowanie z funduszu leśnego działań ochronnych realizowanych w bieżącym roku w ekosystemach leśnych Parku.0,01%.1325
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie - DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH - ROK PRODUKCJI 2016 lub 2017 Z NAPĘDEM 4x40,00%.20
.Umowa na dofinansowanie z funduszu leśnego działań z zakresu badań naukowych realizowanych w bieżącym roku w ekosystemach leśnych Parku.0,01%.1082
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Rozbudowa i remont infrastruktury w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.462
.Informacja z otwarcia ofert w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH - ROK PRODUKCJI 2016 lub 2017 Z NAPĘ0,00%.374
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie - DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO - ROK PRODUKCJI 2016 LUB 2017 Z NAPĘDEM 4x40,00%.242
.Informacja z otwarcia ofert w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Rozbudowa i remont infrastruktury w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.460
.Informacja z otwarcia ofert w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO - ROK PRODUKCJI 2016 LUB 2017 Z NAPĘD0,00%.280
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko: DYREKTORA WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO0,00%.183
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Magurskiego Parku Narodowego0,01%.571
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO - ROK PRODUKCJI 20160,00%.464
.Projekt Planu Ochrony RPN stan na 21.10.2016r.0,00%.534
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie podzielone na trzy części: Rozbudowa i remont infrastruktury w Rozt0,00%.396
.Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu, ul. Plażowa 2, oferuje do sprzedaży koniki polskie0,00%.129
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie – „Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2017r.”0,00%.507
.Korekta treści SIWZ w postępowaniu - Zabiegi pielęgnacyjno - ochronne w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2017r.0,00%.206
.Informacja z otwarcia ofert postępowania przetargowego - Zabiegi pielęgnacyjno-ochronne w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2017 roku0,00%.385
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,03%.3598
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko: DYREKTORA OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO0,00%.203
.Roztoczański Park Narodowy składa zapytanie ofertowe na „Kompleksowe świadczenie usług informatycznych w Roztoczańskim Parku Narodowym”0,00%.332
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,03%.3503
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko: DYREKTORA WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO0,00%.451
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko: DYREKTORA WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO0,01%.561
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko: DYREKTORA BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO0,00%.473
.Projekt zadań ochronnych RPN na 2017 r.0,00%.343
.Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu, ul. Plażowa 2, oferuje do sprzedaży koniki polskie.0,00%.102
.Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu, ul. Plażowa 2, oferuje do sprzedaży cielęta.0,00%.281
.ZARZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zadań ochronnych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,01%.697
.• Postanowienie Dyrektora RPN, ZN. PP.754.11.17.tg z dnia 23.02.2017r.0,01%.1324
.• Postanowienie Dyrektora RPN, ZN. PP.754.10.17.tg z dnia 23.02.2017r.0,01%.1288
.Postanowienie Dyrektora RPN, ZN. PP.754.14.17.tg z dnia 01.03.2017r.0,01%.937
.Roztoczański Park Narodowy składa zapytanie ofertowe na Wykonanie okresowej pięcioletniej oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektu hydrotechnicznego "Stawy Echo" w Zwierzyńcu (budowle piętrz0,00%.490
.Umowa dotacji z WFOŚiGW w Lublinie działań z zakresu czynnej ochrony flory i fauny realizowanych w bieżącym roku w RPN0,00%.432
.Postanowienie Dyrektora RPN, Zn.PP.754.18.17.tg z dnia 14.03.2017r.0,01%.1303
.Nabór na stanowisko: DYREKTORA OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO0,00%.362
.Postanowienie Dyrektora RPN, ZN. PP.754.29.17.tg z dnia 14.04.2017r.0,01%.1240
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko: DYREKTORA WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO0,00%.296
.Projekt planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,03%.2878
.Roztoczański Park Narodowy składa zapytanie ofertowe na dostawę tabletów i smartfonów0,01%.722
.Roztoczański Park Narodowy składa zapytanie ofertowe na dostawę: ram zatrzaskowych, linek stalowych, haczyków przelotowych0,01%.673
.Roztoczański Park Narodowy informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę: 1)ram zatrzaskowych, linek stalowych, haczków przelotowych0,01%.607
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego w roku 2010,01%.847
.Postanowienie Dyrektora RPN, ZN. PP.754.40.17.ak z dnia 14.06.2017r.0,01%.1429
.Informacja z otwarcia ofert na zadanie: Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego w roku 20170,00%.432
.Ogłoszenie o negocjacjach obejmujących sprzedaż surowca drzewnego w III kwartale 2017 roku.0,00%.537
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie ścieżki i podjazdów z kostki brukowej w otoczeniu pawilonu informacyjno-usługowo-sanitarnego przy ul. Plażowej 3 w Zwi0,01%.660
.Ogłoszenie wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia robocze0,01%.557
.NABÓR NA DYREKTORA BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO0,00%.491
.Roztoczański Park Narodowy informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie materiałów promocyjnych RPN0,01%.771
.ZAPYTANIE OFERTOWE - grupowe ubezpieczenie zdrowotne w zakresie medycyny pracy i innych świadczeń medycznych na okres 01.10.2017-30.09.2019 r.0,01%.713
.Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu, ul. Plażowa 2, oferuje do sprzedaży jałówkę rasy polska czerwona0,00%.130
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych w budynkach RPN0,00%.423
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż motoroweru marki INCA HN50QT-2B0,01%.591
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż pojazdu marki marki Honda HR-V0,00%.393
. Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż motoroweru marki Renault Koleos marki INCA HN50QT-2B0,01%.569
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż pojazdu marki Renault Kangoo0,00%.263
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż pojazdu marki Renault Koleos0,00%.380
.Informacja o wyborze oferty na grupowe ubezpieczenia zdrowotne w zakresie medycyny pracy i innych świadczeń medycznych0,00%.462
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu zaprasza do złożenia oferty na: Remont wieży widokowej przy stawach Echo – osada Rybakówka0,00%.372
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza drugi przetarg publiczny na sprzedaż motoroweru marki LONGJIA LJ50QT-F ALIEN 500,00%.340
.Roztoczanski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowo – koszt0,00%.360
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza trzeci przetarg publiczny na sprzedaż motoroweru marki LONGJIA LJ50QT-F ALIEN 500,01%.710
.Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu, ul. Plażowa 2, oferuje do sprzedaży koniki polskie.0,00%.388
.Zarządzenie Ministra Środowiska z dn. 13 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2017 r.0,01%.549
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego0,00%.546
.Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu, ul. Plażowa 2, oferuje do sprzedaży cielęta0,00%.351
.ZARZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zadań ochronnych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,01%.627
.Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego w części 7. Zabiegi pielęgnacyjno - ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2018r.0,00%.483
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Zabiegi ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2018r.0,00%.188
.OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT dotyczy: w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego obejmującego Zabiegi pielęgnacyjno - ochron0,00%.137
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do udziału w konkursie: Opracowanie rzeźbiarsko – architektoniczne instalacji przestrzennej upamiętniającej osoby zasłużone dla Roztoczańskiego Parku Naro0,01%.1448
.Roztoczański Park Narodowy oferuje do sprzedaży obornik0,00%.508
.Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego: Zabiegi ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2018r.0,00%.547
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu zaprasza do złożenia oferty na zamówienie publiczne: Budowa, modernizacja i adaptacja parkingów leśnych i dróg dojazdowych w Roztoczańskim Parku Narodowym0,01%.961
.UWAGA !!! Nowy Punkt Informacji Turystycznej w RPN0,01%.1037
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Opracowanie dokumentacji kosztorysowej na rozbiórki budynków i budowli w RPN0,00%.350
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania działalnością Roztoczańskiego Parku Narodowego0,01%.883
.Ogłoszenie o zmianie SIWZ: dotyczy zamówienia publicznego na zadanie - Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania działalnością Roztoczańskiego Parku Narodowego0,01%.959
.Odpowiedzi na zapytania do treści OPZ (Opisu Przedmiotu Zamówienia) - Dotyczy postepowania przetargowego pn.: Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania działalnością Roztoczańskiego0,01%.866
.Ogłoszenie o negocjacjach obejmujących sprzedaż surowca drzewnego w II kwartale 2018 roku.0,00%.11
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu (zwany dalej Parkiem), ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż dwóch klaczy rasy konik polski stanowiących zbędny inwentarz żyw0,00%.295
.Informacja o wyniku postępowania przetargowego - Dotyczy postepowania przetargowego pn.: Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania działalnością Roztoczańskiego Parku Narodowego0,01%.719
.Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie rzeźbiarsko – architektoniczne instalacji przestrzennej upamiętniającej osoby zasłużone dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,01%.684
.Postanowienie Dyrektora RPN z dn. 11.04.2018r.0,01%.1106
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu zaprasza do złożenia oferty na zamówienie publiczne: Rozbiórki budynków i budowli w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.389
.Sprzedaż zużytych składników majątku ruchomego0,00%.219
.Sprzedaż zużytych składników majątku ruchomego0,00%.195
.Oferta pracy w Białowieskim Parku Narodowym0,00%.140
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na: Pełną obsługę prawną Roztoczańskiego Parku Narodowego w terminie od 21.05.2018 do 31.12.20190,01%.1194
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu unieważnia postepowanie w trybie zapytania ofertowego na - Pełną obsługę prawną Roztoczańskiego Parku Narodowego w terminie od 21.05.2018 do 31.12.2019r.0,01%.823
.Zasady przetwarzania danych osobowych w RPN0,00%.385
.Plan Ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,01%.622
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż dwóch cieląt stanowiących zbędny inwentarz żywy Parku0,01%.876
.Sprzedaż zużytych składników majątku ruchomego0,01%.754
.Plan Ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego0,01%.1219
.Postanowienie Dyrektora RPN_Zn. PP.754.53.18.ak_z_dn_11.07.2018r.0,01%.784
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza drugi przetarg publiczny na sprzedaż dwóch cieląt stanowiących zbędny inwentarz żywy Parku.0,00%.416
.Postanowienie Dyrektora: Postanowienie Dyrektora RPN _Zn.PP.754.59.18.ak_z_dn_01.08.2018r.0,01%.886
.Postanowienie Dyrektora RPN _Zn.PP.754.64.18.ak_z_dn_08.08.2018r.0,01%.745
.Rejestr zmian0,00%.63
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu zaprasza do złożenia oferty na zamówienie publiczne: Remont budynku dwuleśniczówki Florianka 104 w Roztoczańskim PN0,01%.731
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu oferuje do sprzedaży siano II kategorii0,01%.774
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie projektu (przygotowany materiał w pełni gotowy do wydruku) mapy atrakcji turystycznych Roztoczańskiego Parku Narodowego i obszaru0,00%.364
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony – „Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2019r.”0,00%.416
.Postanowienia dyrektora: Postanowienie Dyrektora RPN _Zn.PP.754. .82.18.ak _z_dnia_23_10_2018r0,01%.898
.Postanowienie Dyrektora RPN _Zn.PP.754. .87.18.ak _z_dnia_24_10_2018r.0,00%.20
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż koni rasy konik polski0,00%.268
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza drugi przetarg publiczny na sprzedaż koni rasy konik polski0,00%.148
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i treści SIWZ0,01%.789
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu zaprasza do złożenia oferty na zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej kwoty 30 tys. euro0,00%.13
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, Ośrodek Hodowli Zachowawczej zaprasza do złożenia oferty na zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej kwoty 30 tys. euro.0,01%.1230
.Informacja z otwarcia ofert postępowania przetargowego: "Zabiegi pielęgnacyjno - ochronne w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2019 roku".0,00%.308
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg publiczny na zadanie: „Remont i modernizacja zbiornika wodnego „Czarny Staw” na terenie Roztoczańskiego Parku NarodowegoR0,01%.952
.Oferta rynkowa sprzedaży surowca drzewnego w 2019 roku0,00%.11
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu zaprasza do złożenia oferty na Audyt Projektu “RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” realizowanego przy pomocy finansowej Unii Europejskiej0,01%.737
.Roztoczański Park Narodowy składa zapytanie ofertowe na zadanie „Kompleksowa obsługa procedur zamówień publicznych projektu “RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”0,00%.100
.ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na przedmiot zamówienia: Audyt projektu “RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”0,01%.767
.OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA: Dotyczy przedmiotu zamówienia: „Kompleksowa obsługa procedur zamówień publicznych projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”0,01%.586
.ARCHIWUM0,01%.700
.Zasady przetwarzania danych osobowych w RPN0,01%.797
.Regulamin stosowania monitoringu wizyjnego w RPN0,01%.799
.Postanowienie Dyrektora RPN _Zn.PP.754.3.19.ak _z_dnia_29_01_2019r0,01%.654
.ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w ponownym zapytaniu ofertowym na przedmiot zamówienia: Kompleksowa obsługa procedur zamówień publicznych projektu “RoweLove Roztocze – r0,01%.607
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na - Przedmiot zamówienia: Przenośne bariery ochronne dla płazów.0,01%.557
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Druk wraz z oprawą oraz dostawy do siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego czterech wydawnictw, w tym dwóch książkowych i dwóch ka0,00%.72
.Roztoczański Park Narodowy /w ramach rozeznania rynku/ zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztów organizacji rajdów i warsztatów......0,01%.678
.Roztoczański Park Narodowy unieważnia ofertę na - Przedmiot zamówienia: Przenośne bariery ochronne dla płazów.0,00%.491
.Roztoczański Park Narodowy ponownie zaprasza do złożenia oferty na - Przedmiot zamówienia: Przenośne bariery ochronne dla płazów.0,01%.569
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Druk wraz z oprawą oraz dostarczenie do siedziby RPN czterech wydawnictw (dwóch książkowych i dwóch kartograficznych)0,01%.817
.Szacowanie kosztów usługi obejmującej: "Inwentaryzację stanu zasobów przyrodniczych ekosystemów leśnych Roztoczańskego Parku Narodowego poprzez aktualizację i uzupełnienie posiadanych danych monitorin0,01%.612
.Oztoczański Park Narodowy informuje o wyborze oferty na zadanie: Druk wraz z oprawą oraz dostarczenie do siedziby RPN czterech wydawnictw (dwóch książkowych i dwóch kartograficznych)0,01%.590
.Rozeznanie rynku na usługę transportu0,01%.711
.ZAPYTANIE OFERTOWE - Przedmiot zamówienia: Czynna ochrona i monitoring płazów (zbiór, oznaczanie, liczenie, przenoszenie, monitoring śmiertelności oraz ruchu pojazdów).0,01%.703
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Czynna ochrona i monitoring płazów (zbiór, oznaczanie, liczenie, przenoszenie, monitoring śmiertelności oraz ruchu pojaz0,01%.606
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonanie oraz dostawa do siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego materiałów promocyjnych i nagród0,01%.835
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy Czynnej ochrony i monitoringu płazów (zbiór, oznaczanie, liczenie, przenoszenie, monitoring śmiertelności oraz ruchu pojazdów)0,01%.589
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Organizacja warsztatów i rajdów dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,01%.828
.Szacowanie kosztów dostawy obejmującej: Sprzęt specjalistyczny: 1. Lornetka 2. Noktowizor 3. Aparat fotograficzny z zestawem obiektywów0,01%.656
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest: Usługa transportowa grup szkolnych do RPN.0,01%.809
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: "Wykonanie oraz dostawa do siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego materiałów promocyjnych i nagród"0,01%.650
.Odpowiedzi na zapytanie ofertowe - dotyczy Dostarczenia sprzętu i wyposażenia: lornetki, noktowizora, zestawu fotograficznego wraz z osprzętem0,00%.30
.Informacja z czynności otwarcia ofert: Organizacja warsztatów i rajdów dla Roztoczańskiwego Parku Narodowego0,01%.694
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego0,01%.608
.ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na przedmiot zamówienia: Usługa transportowa grup szkolnych do RPN0,01%.571
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia ofert na zadabie „Wykonanie remontów urządzeń wodnych na obiekcie budowlanym zbiorników małej retencji wodnej „Stawy Echo” położonym n0,00%.101
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Organizacji warsztatów i rajdów dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,01%.640
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Opracowanie i wydanie: Przewodnika turystycznego Centralny Szlak Rowerowy Roztocza i Książki pt. System obszarów chronionych Rozt0,01%.833
.Roztoczański Park Narodowy składa zapytanie ofertowe na zadanie: - Dostarczenie sprzętu i wyposażenia: lornetka, noktowizor, zestaw fotograficzny wraz z osprzętem0,01%.568
.Postanowienia dyrektora: Postanowienie Dyrektora RPN _Zn.PP.754.4.19.ak _z_dnia_08_04_2019r0,01%.575
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż ciągnika rolniczego marki John Deere M 57200,00%.177
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż krów rasy białogrzbietej stanowiących zbędny inwentarz żywy Parku0,01%.636
.Protokół z czynności otwarcia ofert - dotyczy: „Opracowanie i wydanie: Przewodnika turystycznego „Centralny Szlak Rowerowy Roztocza” i Książki pt. „System obszarów chronionych0,01%.632
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Dostarczenie sprzętu i wyposażenia: lornetki, noktowizora i zestawu fotograficznego wraz z osprzętem0,00%.503
.Roztoczański Park Narodowy, siedziba: ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec Zaprasza do złożenia oferty na: Demontaż ogniw fotowoltaicznych z dachu stodoły zlokalizowanej w Ośrodku Hodowli Zachowawczej R0,01%.613
.Rejestr zmian0,00%.177
.Rejestr zmian0,00%.441
.Rejestr zmian0,00%.381
.Rejestr zmian0,00%.268
.Rejestr zmian0,00%.181
.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dotyczy: Projekt pn. „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukrai0,01%.707
.Szacowanie kosztów dostawy obejmującej: Sprzęt specjalistyczny: 1. Pojemniki do odłowu płazów. 2. Urządzenie do pomiaru parametrów fizykochemicznych wody.0,01%.622
.Postanowienie Dyrektora RPN _Zn.PP.754.21.19.ak_z_dnia_06_05_2019r.0,01%.603
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza drugi przetarg publiczny na sprzedaż krów rasy białogrzbietej stanowiących zbędny inwentarz żywy Parku0,01%.1618
.Informacja z otwarcia ofert postępowania przetargowego „Inwentaryzacja stanu zasobów przyrodniczych ekosystemów leśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego poprzez aktualizację i uzupełnienie posia0,01%.640
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza drugi przetarg publiczny na sprzedaż ciągnika rolniczego marki John Deere M 57200,01%.1024
.NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO0,00%.507
.OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dotyczy przetargu nieograniczonego obejmującego „Inwentaryzację stanu zasobów przyrodniczych ekosystemów leśnych RPN poprzez aktualizację i uzupe0,01%.583
.Postanowienie Dyrektora RPN _Zn.PP.754.32.19.ak.tg _z_dnia_20_05_2019r.0,01%.560
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, ogłasza przetarg publiczny na ZADANIE: „Remonty, konserwacje budynków i obiektów w Roztoczańskim Parku Narodowym”.0,01%.776
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Dostarczenie sprzętu i wyposażenia: lornetka, noktowizor, zestaw fotograficzny wraz z osprzętem.0,01%.577
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Modernizacja i budowa parkingów leśnych i dróg dojazdowych w Roztoczańskim Parku Narodowym”.0,01%.911
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Konserwacja i adaptacja obiektów na stawach Echo; donośnika „B”, zimochowów oraz płuczki żelbetowej0,01%.629
.Szacowanie kosztów dostawy sprzętu elektronicznego dla Roztoczańskiego Parku Narodowego.0,00%.420
.Szacowanie kosztów usługi obejmującej druk ulotki i plakatu format A2 i B1.0,01%.644
.Roztoczański Park Narodowy składa zapytanie ofertowe na zadanie: - Dostawa sprzętu elektronicznego dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,01%.612
.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dotyczy: Opracowanie i wydanie Przewodnika turystycznego i książki0,01%.593
.Informacja z otwarcia ofert, dotyczy: Modernizacja i budowa parkingów leśnych i dróg dojazdowych w Roztoczańskim Parku Narodowym0,01%.577
.Informacja z otwarcia ofert, dotyczy: Konserwacja i adaptacja obiektów na stawach Echo; donośnika „B”, zimochowów oraz płuczki żelbetowej0,00%.547
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy: Remonty, konserwacje budynków i obiektów w Roztoczańskim Parku Narodowym0,01%.579
.Wyjaśnienie do zapytania ofertowego, dotyczy: Dostawa sprzętu elektronicznego dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.544
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: dotyczy - Konserwacja i adaptacja obiektów na stawach Echo; donośnika „B”, zimochowów oraz płuczki żelbetowej0,01%.621
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy: Modernizacja i budowa parkingów leśnych i dróg dojazdowych w Roztoczańskim Parku Narodowym0,01%.603
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest: Druk ulotek i plakatów promujących plenerową imprezę edukacyjną - Dzień otwarty Roztoczańskiego Parku Narodowego0,01%.691
.Ogłoszenie - sprzedaż siana0,01%.734
.Informacja z otwarcia ofert, dotyczy: Dostawa sprzętu elektronicznego dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.525
.Zapytanie ofertyowe, dotyczy: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad konserwacją i adaptacją obiektów na stawach Echo: donośnika B, zimochowów oraz płuczki żelbetowej.0,01%.591
.NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO (sygn: K/PN/4/19)0,00%.546
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy: Druk ulotek i plakatów promujących plenerową imprezę edukacyjną - Dzień otwarty Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.511
.NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO (sygn: K/PN/5/19)0,00%.521
.Informacja z otwarcia ofert dotyczy: Rozbiórki budynków w Roztoczańskim Parku Narodowym0,01%.592
.Szacowanie kosztów usługi obejmującej: Usługi – prace ziemne: odtwarzanie okresowych zbiorników wodnych.0,01%.593
.Zakaz kąpieli na kąpielisku Stawy Echo w Zwierzyńcu0,01%.568
.Szacowanie kosztów usługi obejmującej: Modernizacja istniejącego stałego systemu ochrony płazów.0,01%.557
.Szacowanie kosztów usługi obejmującej: Usługi – prace ziemne: odtwarzanie okresowych zbiorników wodnych.0,01%.624
.NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO0,00%.482
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn.PP.754.62.19.ak z dnia 16. 09. 2019r.0,00%.543
.Zapytanie ofertowe, dotyczy: Utrzymanie okresowych zbiorników wodnych0,01%.680
.Szacowanie kosztów usługi obejmującej: Modernizację istniejącego stałego systemu ochrony płazów.0,00%.517
.Szacowanie kosztów usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru chiropterologicznego w trakcie wykonania i adaptacji miejsc bytowania nietoperzy w Roztoczańskim Parku Narodowym0,01%.603
.Zapytanie ofertowe, dotyczy: Ochrona siedlisk mokradłowych przez poprawę warunków hydrologicznych0,01%.555
.Unieważnienie zapytania ofertowego, dotyczy: Utrzymanie okresowych zbiorników wodnych0,00%.493
.Zapytanie ofertowe, dotyczy: Nagranie i emisja cyklu audycji oraz dwóch reportaży radiowych0,01%.598
.Zapytanie ofertowe, dotyczy: Nadzór chiropterologiczny0,01%.622
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy: Nagranie i emisja cyklu audycji oraz dwóch reportaży radiowych0,00%.526
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy: Ochrona siedlisk mokradłowych przez poprawę warunków hydrologicznych0,00%.469
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy: Nadzór chiropterologiczny0,00%.481
.Postanowienie Dyrektora RPN_Zn.PP.754.74.ak_z_dnia_21_10_2019r.0,00%.446
.Postanowienie Dyrektora RPN_Zn.PP.754.73.ak_z_dnia_21_10_2019r.0,00%.478
.Postanowienie Dyrektora RPN_Zn.PP.754.75.ak_z_dnia_21_10_2019r.0,00%.476
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż koników polskich oraz buhaja rasy białogrzbietej0,01%.587
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, ogłasza przetarg publiczny na zadanie: Zabiegi pielęgnacyjno-ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2020 r.0,01%.563
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn.PP.754.86.19.ak z dnia 25.11.2019r.0,00%.477
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza drugi przetarg publiczny na sprzedaż koników polskich stanowiących zbędny inwentarz żywy Parku.0,02%.1860
.Informacja z otwarcia ofert postępowania przetargowego - Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2020r.0,01%.737
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu osobowego Renault Koleos z dodatkowym kompletem kół.0,01%.644
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert, dotyczy: Zabiegi pielęgnacyjno-ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2020 r.0,00%.485
.Postanowienie Dyrektora RPN _Zn.PP.754.96.19/20.ak z dnia 02.01.2020r0,01%.586
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg publiczny na zadanie: Zabiegi hodowlano-rolnicze w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2020 roku.0,00%.531
.Przepisy ogólne0,02%.2285
.Informacja o zmianie NIP i REGON dla RPN0,01%.685
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza drugi przetarg publiczny na sprzedaż samochodu osobowego Renault Koleos z dodatkowym kompletem kół.0,00%.469
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż ogiera rasy konik polski stanowiącego zbędny inwentarz żywy Parku.0,03%.2797
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego nr DOP.27.2.2019.zb pn.: Ochrona herpetofauny i awifauny w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2020r.0,00%.436
.Szacowanie kosztów usługi transportowej grup szkolnych do RPN0,00%.484
.Zapytanie ofertowe na usługę pn. Czynna ochrona i monitoring płazów (zbiór, oznaczanie, liczenie, przenoszenie, monitoring śmiertelności) oraz ruchu pojazdów0,00%.490
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn.PP.754.17.20.mb z dnia 25.02.2020r.0,00%.426
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu oferuje do sprzedaży siano z I pokosu pozyskanego w 2019 roku0,00%.529
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w granicach RPN, z przeznaczeniem na organizację plenerowej edukacyjnej ekspozycji0,00%.542
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn.PP.754.18.20.mb z dnia 25.02.2020r.0,00%.474
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Czynnej ochrony i monitoringu płazów0,00%.482
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż koników polskich stanowiących zbędny inwentarz żywy Parku0,00%.537
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu zaprasza do złożenia oferty na Wykonanie aplikacji mobilnej na telefon – przewodnik po Centralnym Szlaku Rowerowym Roztocza0,00%.414
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest: Usługa transportowa grup szkolnych do RPN.0,00%.516
.OGŁOSZENIE - DOTYCZY OBSŁUGI PETENTÓW W ROZTOCZAŃSKIM PARKU NARODOWYM W ZWIERZYŃCU0,00%.178
.Postanowienie Dyrektora RPN _Zn. PP.754.26.20.tg z dnia 16.03.2020r0,00%.544
.Pracownicy0,04%.3842
.OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotyczy - Usługa transportowa grup szkolnych do RPN0,00%.481
.Informacja z otwarcia ofert na dzierżawę nieruchomości pod plenerową ekspozycję pszczelarską na terenie Roztoczańskiego PN0,00%.519
.Informacja z otwarcia ofert na dzierżawę nieruchomości oraz obsługę przewozów turystycznych elektrycznymi pojazdami wolnobieżnymi0,01%.569
.Rozeznanie rynku na zakup materiałów promocyjnych i nagród0,01%.670
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na: Budowa artystycznej instalacji w formie zespołu donic zlokalizowanej przy budynku dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego - architektura -0,00%.501
.NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO0,00%.448
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Modernizacja i budowa miejsc postojowych i dróg dojazdowych w Roztoczańskim Parku Narodowym0,01%.571
.Rozeznanie rynku na zaprojektowanie, wykonanie składu, przygotowanie do druku oraz druk i dostawa wydawnictw: albumu, folderów i kalendarzy0,01%.583
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn.PP.754.45.20.mb z dnia 27.05.2020r0,00%.479
.INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW dotyczy zadania: „Modernizacja i budowa miejsc postojowych i dróg dojazdowych w Roztoczańskim Parku Narodowym".0,00%.464
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Modernizacja i remont budynków i obiektów w Roztoczańskim Parku Narodowym0,01%.916
.Informacja z otwarcia ofert postępowania przetargowego - Modernizacja i budowa miejsc postojowych i dróg dojazdowych w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.506
.Efektywnoąć energetyczna0,00%.505
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa specjalistycznej wieży dla nietoperzy oraz adaptacja dla potrzeb gatunków z tej rodziny zadaszeń dwu wież ist0,00%.519
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości0,01%.559
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy zadania: Modernizacja i remont budynków i obiektów w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.430
.Informacja z otwarcia ofert przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości0,00%.491
.Informacja z otwarcia ofert, dotyczy - Budowa specjalistycznej wieży dla nietoperzy oraz adaptacja dla potrzeb gatunków z tej rodziny zadaszeń dwu wież istniejących0,01%.620
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy - Budowa specjalistycznej wieży dla nietoperzy oraz adaptacja dla potrzeb gatunków z tej rodziny zadaszeń dwu wież istniejących0,00%.458
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu oferuje do sprzedaży siano0,00%.445
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn.PP.754.89.20.mb z dnia 25.08.2020r0,00%.452
.Konkurs na projekt graficzny kalendarza edukacyjnego Roztoczańskiego Parku Narodowego0,01%.783
.Szacowanie kosztów druku0,00%.505
.Deklaracja dostępności0,02%.1846
.Logotyp RPN0,01%.707
.KOMPETENCJE0,01%.1092
.REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NAUKOWEJ PARKU0,00%.510
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn.PP.754.94.20.ak z dnia 29.09.2020r0,00%.390
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn.PP.754.108.20.mb z dnia 02.10.2020r.0,00%.415
.Plan działania0,00%.398
.Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości0,00%.466
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa do siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego materiałów promocyjnych i nagród oraz kalendarzy0,01%.653
.Informacja z otwarcia ofert przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości oznaczenie sprawy: DAO.222.01.2020.rk0,00%.527
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn.PP.754.137.20.mb z dnia 06.11.2020r.0,00%.333
.Informacja dotycząca czynności z otwarcia ofert, dotyczy: Dostawa do siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego materiałów promocyjnych i nagród oraz kalendarzy0,00%.399
. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy: Dostawa do siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego kalendarzy, cz. 20,00%.377
.Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy: Dostawa do siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego kalendarzy, cz. 10,00%.464
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn.PP.754.141.20.mb z dnia 01.12.2020r.0,00%.249
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn.PP.754.142.20.mb z dnia 01.12.2020r.0,00%.397
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn.PP.754.148.20.mb z dnia 03.12.2020r.0,00%.284
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn.PP.754.146.20.mb z dnia 03.12.2020r.0,00%.311
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn.PP.754.145.20.mb z dnia 01.12.2020r.0,00%.426
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn.PP.754.150.20.mb z dnia 03.12.2020r.0,00%.224
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn.PP.754.147.20.ak/mb z dnia 03.12.2020r.0,00%.433
.Informacja dotycząca postępowania przetargowego nr DOP.27.1.2020.zb - Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.347
.Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr DOP.27.1.2020.zb, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego obejmującego - Zabiegi pi0,00%.517
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: wykonanie usług z zakresu ochrony herpetofauny i awifauny w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2021r.0,00%.504
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na: Kompleksowe świadczenie usług informatycznych w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.313
.Odpowiedź na pytanie oferentów do zapytania ofertowego pn. Wykonanie analiz chemicznych dla Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „ROZTOCZE” w RPN na rok hydr0,00%.198
.Informacja z otwarcia ofert w przetargu publicznym na sprzedaż koników polskich oraz buhaja stanowiących zbędny inwentarz żywy RPN0,00%.379
.Postanowienie Dyrektora Roztoczańskiego PN Zn.PP.754.06.21.ab z dn. 01.02, 2021r.0,00%.442
.Informacja dotycząca postępowania przetargowego dotyczy: Ochrona herpetofauny i awifauny w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2021r.0,00%.331
.Informacja z otwarcia ofert postępowania przetargowego - Ochrona herpetofauny i awifauny w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2021r.0,00%.523
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza drugi przetarg publiczny na sprzedaż koników polskich oraz buhaja stanowiących zbędny inwentarz żywy Parku.0,01%.885
.Informacja z otwarcia ofert w drugim przetargu publicznym na sprzedaż koników polskich oraz buhaja stanowiących zbędny inwentarz żywy RPN0,01%.890
.OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DOP.27.2.2020.zb, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego obejmującego „Ochro0,00%.319
.Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu ul. Plażowa 2, oferuje do sprzedaży siano pozaklasowe -niskiej jakości- w belach w ilości szacunkowej ok. 40,0 ton (200 bel)0,00%.469
.Odpowiedź na prośbę oferenta do zapytania ofertowego pn. Czynna ochrona i monitoring płazów (zbiór, oznaczanie, liczenie, przenoszenie, monitoring śmiertelności oraz ruchu pojazdów).0,00%.396
.ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy: Czynna ochrona i monitoring płazów (zbiór, oznaczanie, liczenie, przenoszenie, monitoring śmiertelności oraz ruchu pojazdów).0,00%.416
.Szacowanie wartości zamówienia na organizację wystawy pn. Roztocze0,00%.364
.Szacowanie kosztów ekspertyzy0,00%.427
.Postanowienie Dyrektora Roztoczańskiego PN Zn. 754.34.21.ab z dn. 29.03.2021r.0,00%.286
.Raport dostępności 20210,00%.423
.Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości0,00%.513
.Postanowienie Dyrektora Roztoczańskiego PN_PP_754_59_21_ab z dnia 05.05.2021r.0,00%.255
.Roztoczański Park Narodowy odstępuje od przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w granicach RPN, z przeznaczeniem na prowadzenie mobilnej działalności0,00%.258
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Światłowód - wykonanie przyłącza światłowodowego do osady Florianka wraz z okablowaniem rozdzielczym i przyłączami obiektów0,00%.398
.Wybór najkorzystniejszej oferty na zapytanie ofertowe: Wykonanie systemu lektorów dla ekspozycji edukacyjnych w kompleksie Izby Leśnej we Floriance w Roztoczańskim PN wraz z dostawą urządzeń [Infomat0,00%.315
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na: zakup wraz z dostawądo siedziby Zamawiającego fabrycznie nowej siatki do grodzenia upraw leśnych0,00%.306
.Roztoczańskin Park Narodowy ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w granicach RPN, z przeznaczeniemna prowadzenie mobilnej działalności gastronomicznej food truc0,01%.679
.Szacowanie wartości zamówienia na opracowanie, wydanie drukiem i dostawę wydawnictw edukacyjno-informacyjnych0,00%.361
.Informacja dotycząca postępowania przetargowego nr DAO.271.3.2021.zs. - Światłowód - wykonanie przyłącza światłowodowego do osady Florianka wraz z okablowaniem rozdzielczym i przyłączami obiektów0,00%.264
.Informacja z otwarcia ofert postępowania przetargowego - Światłowód -wykonanie przyłącza światłowodowego do osady Florianka wraz z okablowaniem rozdzielczym i przyłączami obiektów0,00%.305
.Postanowienie Dyrektora Roztoczańskiego PN Zn_754_82_21_ab z dnia 26.05.2021r.0,00%.274
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie wystawy czasowej pn. Roztocze w ramach Projektu pn. RoweLove Roztocze – razem pomimo gra0,00%.304
.Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w granicach RPN, z przeznaczeniem na prowadzenie mobilnej działalności gastronomicznej food t0,00%.315
.Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa umundurowania dla uprawnionych pracowników RPN. Dostawa odzieży BHP dla uprawnionych pracowników RPN0,00%.359
.INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na dzierżawę nieruchomości położonej w granicach RPN, z przeznaczeniem na prowadzenie mobilnej działalności gastr. food truck na parkingu przy0,00%.263
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowej siatki do grodzenia upraw leśnych typ AS 200/25/15 M / lub równoważne, w ilości0,00%.270
.Postanowienie Dyrektora Roztoczańskiego PN Zn. PP.754.87.21.ab z dn. 10.06.2021r.0,00%.462
.OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie wystawy czasowej pn. Roztocze0,00%.374
.Dane teleadresowe0,39%.42373
.Rejestr zmian0,00%.3
.Dane teleadresowe0,39%.42328
.Rejestr zmian0,39%.42328
.Rejestr zmian0,39%.42300
.Dane teleadresowe0,39%.42294
.Dane teleadresowe0,39%.42294
.Dane teleadresowe0,39%.42294
.Dane teleadresowe0,39%.42294
.Rejestr zmian0,39%.42294
.Rejestr zmian0,39%.42294
.Rejestr zmian0,39%.42294
.Rejestr zmian0,39%.42294
.INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - Dostawa umundurowania dla uprawnionych pracowników RPN. Dostawa odzieży BHP dla uprawnionych pracowników RPN.0,00%.275
.Roztoczański Park Narodowy ponownie zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie wystawy czasowej pn. "Roztocze"0,00%.357
.Roztoczański Park Narodowy ogłasza drugi przetarg nieograniczony na zadanie: Światłowód - wykonanie przyłącza światłowodowego do osady Florianka wraz z okablowaniem rozdzielczym i przyłączami obiektów0,00%.322
.Ogłoszenie o wyniku postępowania, dotyczy: postępowania nr 2021/BZP 00051604/01 pn. Światłowód - wykonanie przyłącza światłowodowego do osady Florianka wraz z okablowaniem rozdzielczym i przyłączami o0,00%.3
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -dotyczy: Dostawa umundurowania dla uprawnionych pracowników RPN. Dostawa odzieży BHP dla uprawnionych pracowników RPN0,00%.298
.Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie ekspertyzy konieczności wprowadzenia zmian w planie ochrony ekosystemów leśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.282
.Informacja dotycząca oferty pracy na stanowisko hodowca w Roztoczańskim Parku Narodowym0,01%.603
.Informacja z otwarcia ofert, dotyczy: postępowania przetargowego nr DAO.271.3.2021.zs. - Światłowód - wykonanie przyłącza światłowodowego do osady Florianka wraz z okablowaniem rozdzielczym i przyłącz0,00%.287
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: zadania pn. Ekspertyza konieczności wprowadzenia zmian w Planie ochrony ekosystemów leśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.343
.Postanowienie Dyrektora Roztoczańskiego PN Zn.PP.754.101.21.ab z dn.01.07.2021r.0,00%.267
.Postanowienie Dyrektora Roztoczańskiego PN Zn.PP.754.105.21.ab z dn.05_07_2021r.0,00%.287
.Postanowienie Dyrektora Roztoczańskiego PN Zn. PP.754.106.21.ab z dn. 07.07.2021r.0,00%.278
.SZACOWANIE KOSZTÓW - dotyczy wykonania usługi w zakresie pomocy technicznej – migracja, synchronizacja i integracja danych opisowych i geometrycznych systemu informatycznego.0,00%.378
.Postanowienie Dyrektora Roztoczańskiego PN Zn. PP.754.113.21.ab z dn.16.07.2021r0,00%.281
.Zapytanie ofertowe, dotyczy: wykonanie ogrodzenia trzech ogródków meteorologicznych o łącznej długości 220 m.b.0,00%.341
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy: Druk ulotek i plakatów promujących plenerową imprezę edukacyjną - Dzień otwarty Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.263
.Ogłoszenie o zamówieniu pn. Opracowanie merytoryczne pięciu folderów tematycznych dotyczących fauny Roztoczańskiego Parku Narodowego i Roztocza0,00%.321
.Ogłoszenie o wyniku postępowania - Światłowód - wykonanie przyłącza światłowodowego do osady Florianka wraz z okablowaniem rozdzielczym i przyłączami obiektów0,00%.269
.Informacja dotycząca postępowania: Opracowanie merytoryczne pięciu folderów tematycznych dotyczących fauny Roztoczańskiego Parku Narodowego i Roztocza0,00%.228
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Dostawy, montażu i uruchomienia automatycznej stacji meteorologicznej i 2 posterunków meteorologicznych0,00%.305
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Wykonania ogrodzenia trzech ogródków meteorologicznych o łącznej długości 220 m.b.0,00%.408
.OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA pn.: Opracowanie merytoryczne pięciu folderów tematycznych dotyczących fauny Roztoczańskiego Parku Narodowego i Roztocza0,00%.258
.Roztoczański Park Narodowy po raz drugi wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy p.z.p. na zadanie: Opracowanie merytoryczne pięciu folderó0,00%.287
.INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA dotyczy - Opracowanie merytoryczne pięciu folderów tematycznych dotyczących fauny Roztoczańskiego Parku Narodoweg0,00%.245
.Informacja dotycząca postępowania: Opracowanie merytoryczne pięciu folderów tematycznych dotyczących fauny Roztoczańskiego Parku Narodowego i Roztocza0,00%.255
.Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Remont pięciu piwniczek w osadach leśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego dla potrzeb hibernacyjnych nietoperzy0,00%.419
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu pn. Opracowanie merytoryczne pięciu folderów tematycznych dotyczących fauny Roztoczańskiego Parku Narodowego i Roztocza0,00%.168
.Postanowienie Dyrektora Roztoczańskiego PN PP.754.59.21.ab z dn. 31.08.2021r.0,00%.292
.INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA0,00%.268
. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dotyczy: Remont pięciu piwniczek w osadach leśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego dla potrzeb hibernacyjnych nietoperzy0,00%.275
.: Roztoczański Park NarodowyRoztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Usługa transportowa grup szkolnych do Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.312
.Szacowanie wartości zamówienia na projekt, skład, wydanie drukiem i dostawę wydawnictw edukacyjno-informacyjnych Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.366
.OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 10.09.2021 r. Usługa transportowa grup szkolnych do Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.244
.Roztoczański Park Narodowy Zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Usługa transportowa grup szkolnych do Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.268
.Postanowienie Dyrektora Roztoczańskiego PN Zn. PP.754.22.21.ak z dn. 14.09.2021r.0,00%.274
.Ogłoszenie o wyniku postępowania, dotyczy: postępowania nr 2021/BZP 000153197/01 pn. Opracowanie merytoryczne pięciu folderów tematycznych dotyczących fauny Roztoczańskiego Parku Narodowego i Roztocza0,00%.305
.Ogłoszenie - sprzedaż siana0,01%.576
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy - Usługa transportowa grup szkolnych do Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.320
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego0,00%.375
.Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy: Odtworzenie infrastruktury sanitarnej - montaż automatycznego sanitariatu kontenerowego w węźle ścieżek poznawczych i trasy rowerowej przy parkingu przy Stawach Echo0,00%.242
.INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA0,00%.254
.Informacja z otwarcia ofert: Wykonanie projektów graficznych, skład, wydanie drukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego sześciu folderów edukacyjno-informacyjnych RPN oraz wieloplanszowego kalendarz0,00%.290
.Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienia - Odtworzenie infrastruktury sanitarnej - montaż automatycznego sanitariatu kontenerowego w węźle ścieżek poznawczych i trasy0,00%.255
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy: Druk ulotek i plakatów promujących plenerową imprezę edukacyjną - Dzień otwarty Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.214
.Szacowanie kosztów ekspertyzy0,00%.270
.Postanowienie Dyrektora Roztoczańskiego PN Zn. PP.754.151.21.ab z dn. 25.10.2021r.0,00%.270
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy zamówienia: Odtworzenie infrastruktury sanitarnej - montaż automatycznego sanitariatu kontenerowego w węźle ścieżek poznawczych i trasy rowerow0,00%.252
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie analiz chemicznych dla Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego -ROZTOCZE- w Roztoczańskim Parku Narodow0,00%.268
.Postanowienie Dyrektora Roztoczańskiego PN Zn. PP.754.154.21.ab z dn. 02.11.2021r.0,00%.335
.Odpowiedź na zapytania, przesłane korespondencją e-maila w dniu 4.11.2021. dla zadania Wykonanie analiz chemicznych dla Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego ROZTOCZE0,00%.219
.Zapytanie ofertowe na: Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie wystawy czasowej pn. Roztocze0,00%.298
.Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych urządzeń laboratoryjnych.0,00%.277
.OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - dotyczy - zapytania ofertowego na opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie wystawy czasowej pn. Roztocze0,00%.312
.Ogłoszenie o wyniku postępowania dot. zamówienia publicznego pn.: Odtworzenie infrastruktury sanitarnej - montaż automatycznego sanitariatu kontenerowego w węźle ścieżek poznawczych i trasy rowerowej0,00%.226
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 26.11.2021r. dot. zamówienia publicznego pn.: Opracowanie merytoryczne pięciu folderów tematycznych dotyczących fauny Roztoczańskiego Parku Narodowego i Roztocza0,00%.270
.Roztoczański Park Narodowy poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. udostępniania parku0,01%.1076
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza drugi przetarg publiczny na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Parku (urządzeń laboratoryjnych)0,00%.228
.Postanowienie Dyrektora Roztoczańskiego PN Zn. PP.754.172.21.ab z dn. 08.12.2021r.0,00%.296
.Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 08.12.2021r. dot. zamówienia publicznego0,00%.274
.INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - nr sprawy DOP.27.5.2021.zb.0,00%.317
.Informacja z otwarcia ofert w przetargu publicznym na sprzedaż koników polskich oraz buhaja stanowiących zbędny inwentarz żywy RPN0,00%.370
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 17.12.2021r. dot. zamówienia publicznego pn.: Remont pięciu piwniczek w osadach leśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego dla potrzeb hibernacyjnych nietoperzy0,00%.240
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy dot. zamówienia publicznego pn.: Dostawa umundurowania dla uprawnionych pracowników RPN. Dostawa odzieży BHP dla uprawnionych pracowników RPN0,00%.232
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż koników polskich, stanowiących zbędny inwentarz żywy Parku.0,00%.333
.Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. udostępniania parku w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.529
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, dotyczy: Zabiegi pielęgnacyjno-ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2022r.0,00%.317
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonanie usług z zakresu ochrony gatunków i siedlisk Natura 2000 w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2022 roku.0,00%.440
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy dot. zamówienia publicznego pn.: Wykonanie projektów graficznych, skład, wydanie drukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego sześciu folderów edukacyjno-informacyjnych RPN0,00%.233
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza trzeci przetarg publiczny na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Parku (urządzeń laboratoryjnych).0,00%.310
.Plan działalności Roztoczańskiego PN0,00%.422
.Sprawozdania z działalności Roztoczańskiego PN0,00%.392
.Szacowanie wartości zamówienia: Wykonanie projektów, skład, druk i dostawa wydawnictw Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.358
.Ogłoszenie w sprawie szacowania kosztów dostawy systemu zarządzania wystawami w Ośrodku Edukacyjno- Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego (OEM RPN) - opartego na audioprzewodnikach.0,00%.231
.Szacowanie kosztów usługi transportowej grup szkolnych do RPN0,00%.250
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż koników polskich stanowiących zbędny inwentarz żywy Parku.0,00%.454
.INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - Znak sprawy: DOP.27.6.2021.zb0,00%.323
.Informacja z otwarcia ofert w przetargu publicznym na sprzedaż koników polskich stanowiących zbędny inwentarz żywy RPN0,00%.294
.Ogłoszenie o szacowaniu kosztów usługi obejmującej: Monitoring płazów, natężenia migracji godowych i poziom śmiertelności płazów na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.269
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy: Ochrona herpetofauny i awifauny w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2022r.0,00%.291
.Plan zamówień publicznych RPN na 2022 rok0,00%.496
.Szacowanie wartości zamówienia na zakup siatki do grodzenia upraw leśnych0,00%.251
.Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy - Dostawa systemu zarządzania wystawami w Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego - opartego na audioprzewodnikach0,00%.257
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Usługa transportowa grup szkolnych do Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.210
.Zapytanie ofertowe - Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu badań naukowych w ramach projektu naukowo-edukacyjnego pn. Sowy roztoczańskich lasów, rozłogów i wsi0,00%.424
.Odpowiedź na pytanie dotyczące ogłoszenia o zamówieniu pn: Dostawa systemu zarządzania wystawami w Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego - opartego na audioprzewodnikach0,00%.229
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dostawa systemu zarządzania wystawami w Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego – opartego na audioprzewodnikach0,00%.167
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Usługa transportowa grup szkolnych do Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.139
.Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz umundurowania dla pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2022 r.0,00%.269
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Projekt, skład, druk i dostawa folderów tematycznych oraz dodruk dwóch wydawnictw RPN0,00%.277
.Zlecenie na sezonową obsługę ruchu turystycznego w Roztoczańskim Parku Narodowym – sezon turystyczny 20220,02%.2641
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Modernizacja nawierzchni parkingu i drogi manewrowej przy garażach w Dyrekcji RPN0,00%.393
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, dotyczy Projekt, skład, druk i dostawa folderów tematycznych oraz dodruk dwóch wydawnictw RPN0,00%.251
.INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz umundurowania dla pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2022 r0,00%.246
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz umundurowania dla pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2022 r.0,00%.234
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn.PP.754.34.2022 z dn. 30.03.2022r.0,00%.301
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: dotyczy - Konserwacja i adaptacja obiektów na stawach Echo; donośnika „B”, zimochowów oraz płuczki żelbetowej0,00%.252
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: dotyczy - Konserwacja i adaptacja obiektów na stawach Echo; donośnika „B”, zimochowów oraz płuczki żelbetowej0,00%.251
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: dotyczy - Konserwacja i adaptacja obiektów na stawach Echo; donośnika „B”, zimochowów oraz płuczki żelbetowej0,00%.251
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: dotyczy - Konserwacja i adaptacja obiektów na stawach Echo; donośnika „B”, zimochowów oraz płuczki żelbetowej0,00%.250
.ZMIANA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Modernizacja nawierzchni parkingu i drogi manewrowej przy garażach w Dyrekcji RPN0,00%.56
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, dotyczy: Modernizacja nawierzchni parkingu i drogi manewrowej przy garażach w Dyrekcji RPN0,00%.195
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP.754.43.2022 z dnia 12.04.2022r.0,00%.244
.Ogłoszenie o wyniku postępowania, dotyczy: Modernizacja nawierzchni parkingu i drogi manewrowej przy garażach w Dyrekcji RPN0,00%.228
.Ponowne Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.04.2022r. dot. zamówienia publicznego pn.: Modernizacja nawierzchni parkingu i drogi manewrowej przy garażach w Dyrekcji RPN.0,00%.250
.PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI0,00%.289
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 29.04.2022r. dot. zamówienia publicznego pn.: Modernizacja nawierzchni parkingu i drogi manewrowej przy garażach w Dyrekcji RPN.0,00%.230
.ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY poszukuje kandydatów na stanowisko: referent0,01%.1369
.INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA0,00%.262
.Informacja z otwarcia ofert przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości oznaczenie sprawy: ZUP.222.01.20220,00%.267
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT, dotyczy: Modernizacja nawierzchni parkingu i drogi manewrowej przy garażach w Dyrekcji RPN0,00%.251
.Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji projektowej sześciu instalacji fotowoltaicznych0,00%.359
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP.754.58.2022 z dnia 16.05.2022r.0,00%.179
.Szacowanie wartości zamówienia: Wykonanie projektów, skład, druk i dostawa wydawnictw książkowych oraz materiałów promocyjnych Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.336
.Informacja o naborze na stanowisko referenta w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.406
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP.754.59.2022 z dnia 17.05.2022r.0,00%.234
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Modernizacja nawierzchni parkingu i drogi manewrowej przy garażach w Dyrekcji RPN0,00%.244
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP.754.61.2022 z dnia 25.05.2022r.0,00%.272
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP.754.60.2022 z dnia 25.05.2022r.0,00%.306
.Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Przebudowa drewnianych ścieżek przy stawach Echo w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.408
.Szacowanie kosztów usługi polegającej na wykonaniu analiz fizyczno-chemicznych wód oraz analizy struktury jakościowej i ilościowej hydrobiontów Stawów Echo w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.225
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 30.05.2022r. dot. zamówienia publicznego pn.: Projekt, skład, druk i dostawa folderów tematycznych oraz dodruk dwóch wydawnictw RPN0,00%.235
.Informacja o wyniku naboru na stanowiska referenta w Roztoczańskim Parku Narodowym, ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec0,00%.446
.Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane - Remont dróg leśnych na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.297
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP.754.62.2022 z dnia 01.06.2022r.0,00%.299
.INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA0,00%.170
.Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego z siedzibą w Zwierzyńcu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w granicach Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.278
.Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w granicach RPN, z przeznaczeniem na prowadzenie mobilnej działalności gastronomi0,00%.161
.Ogłoszenie o zamówieniu Usługi - Wykonanie projektów, skład, druk i dostawa wydawnictw książkowych oraz materiałów promocyjnych Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.351
.INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - Remont dróg leśnych na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.174
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Remont dróg leśnych na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.270
. Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na przeprowadzeniu badań naukowych w ramach działania - Wykonanie analiz fizyczno-chemicznych wód oraz analizy struktury ja0,00%.229
. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy: Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pickup0,00%.228
.INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - Wykonanie projektów, skład, druk i dostawa wydawnictw książkowych oraz materiałów promocyjnych Roztoczańskiego0,00%.211
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa drewnianych ścieżek przy stawach Echo w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.280
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Wykonanie projektów, skład, druk i dostawa wydawnictw książkowych oraz materiałów promocyjnych Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.263
.Informacja z otwarcia ofert przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w granicach Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.220
.Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 23.06.2022r. dotyczące zamówienia publicznego pn.: Modernizacja nawierzchni parkingu i drogi manewrowej przy garażach w Dyrekcji RPN0,00%.227
.INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pickup0,00%.253
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pickup0,00%.231
.Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy - Dostawa fabrycznie nowej prasy rolującej dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.237
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pickup0,00%.243
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Wykonanie analiz fizyczno-chemicznych wód oraz analizy struktury jakościowej i ilościowej hydrobiontów Stawów Echo w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.254
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Remont dróg leśnych na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.238
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy zamówienia pn.: Wykonanie projektów, skład, druk i dostawa wydawnictw książkowych oraz materiałów promocyjnych Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.227
.INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - Dostawa fabrycznie nowej prasy rolującej dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.207
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dostawa fabrycznie nowej prasy rolującej dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.222
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, dotyczy: Dostawa fabrycznie nowej prasy rolującej dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.85
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP.754.84.2022 z dn. 04.07.2022r0,00%.375
.Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane: Remont, budowa i adaptacja budynków i obiektów związanych z udostępnieniem turystycznym oraz ochroną zwierząt w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.307
.Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 12.07.2022r. dotyczące zamówienia publicznego pn.:0,00%.228
.Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 13.07.2022r. dotyczące zamówienia publicznego pn.: Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pickup0,00%.214
.Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 13.07.2022r. dotyczące zamówienia publicznego pn.: Przebudowa drewnianych ścieżek przy stawach Echo w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.245
.Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 15.07.2022r. dotyczące zamówienia publicznego pn.: Wykonanie projektów, skład, druk i dostawa wydawnictw książkowych oraz materiałów promocyjnych Roztoczańskieg0,00%.228
.Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy - Dostawa fabrycznie nowej prasy rolującej dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.232
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.516
.Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 20.07.2022r. dotyczące zamówienia publicznego pn.: Remont dróg leśnych na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.268
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na zapytanie ofertowe, prowadzone w trybie rozeznania rynku, na druk ulotek i plakatów promujących plenerową imprezę edukacyjną - Dzień otwarty R0,00%.249
.INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - Remont, budowa i adaptacja budynków i obiektów związanych z udostępnieniem turystycznym oraz ochroną zwierząt0,00%.203
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Remont, budowa i adaptacja budynków i obiektów związanych z udostępnieniem turystycznym oraz ochroną zwierząt w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.248
.Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego - Zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.227
.INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - Dostawa fabrycznie nowej prasy rolującej dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.313
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dostawa fabrycznie nowej prasy rolującej dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.221
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 29.07.2022r. dotyczące zamówienia publicznego pn.: Dostawa systemu zarządzania wystawami w Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego - oparte0,00%.186
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dotyczy: Dostawa fabrycznie nowej prasy rolującej dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.246
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: Remont, budowa i adaptacja budynków i obiektów związanych z udostępnieniem turystycznym oraz ochroną zwierząt w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.213
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy: Druk ulotek i plakatów promujących plenerową imprezę edukacyjną - Dzień otwarty Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.243
.Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy: Dostawa piasku i kruszywa0,00%.245
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.282
.Ogłoszenie o zamówieniu, Roboty budowlane: Remont, konserwacja budynków i obiektów w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.322
.SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - Demontaż starego, dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego w Ośrodku Edukacyjno- Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.235
. INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - Dostawa piasku i kruszywa0,00%.225
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT, dotyczy: Dostawa piasku i kruszywa0,00%.301
.Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 18.08.2022r. dotyczące zamówienia publicznego pn.: Dostawa fabrycznie nowej prasy rolującej dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.197
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT, dotyczy: Remont, konserwacja budynków i obiektów w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.264
.Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 19.08.2022r. dotyczące zamówienia publicznego pn.: Remont, budowa i adaptacja budynków i obiektów związanych z udostępnieniem turystycznym oraz ochroną zwierzą0,00%.233
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn.PP.754.102.2022 z dnia 19.08.2022r.0,00%.263
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, dotyczy: Remont, konserwacja budynków i obiektów w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.325
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, dotyczy: Dostawa piasku i kruszywa0,00%.228
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do przesłania wstępnej kalkulacji cenowej - Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa, modernizacja i adaptacja Ośrodka Edukacy0,00%.252
.Ogłoszenie o zamówieniu: Remont, budowa i adaptacja budynków i obiektów związanych z udostępnieniem turystycznym oraz ochroną zwierząt w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.322
.ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na wykonanie remontu i modernizacji budynków i obiektów w Roztoczańskim Parku Narodowym( 5 lokalizacji)0,00%.331
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy, dotyczy: Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pickup0,00%.236
.Ogłoszenie o wyniku postępowania, dotyczy: Dostawa piasku i kruszywa0,00%.220
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy- Modernizacja nawierzchni parkingu i drogi manewrowej przy garażach w Dyrekcji RPN0,00%.244
.Ogłoszenie o wyniku postępowania: Remont, konserwacja budynków i obiektów w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.231
.INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - Remont, budowa i adaptacja budynków i obiektów związanych z udostępnieniem turystycznym oraz ochroną zwierząt0,00%.262
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Dostawa fabrycznie nowej prasy rolującej dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.255
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Remont, budowa i adaptacja budynków i obiektów związanych z udostępnieniem turystycznym oraz ochroną zwierząt w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.244
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na wykonanie remontu i modernizacji budynków i obiektów w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.277
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: „Remont, budowa i adaptacja budynków i obiektów związanych z udostępnieniem turystycznym oraz ochroną zwierząt w Roztoczańskim Parku Narodowym: Czę0,00%.215
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część A. Wydzielenie punktu gastronomicznego w Izbie leśnej we Floriance, wykonanie punktu recepcyjnego w Rybakówce oraz malowanie kancelarii0,00%.269
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na: Doposażenie ścieżek edukacyjnych RPN w pakiet plansz edukacyjnych.0,00%.261
.Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa obiektów budowlanych związanych z udostępnieniem turystycznym oraz ochroną zwierząt w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.273
.SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - Demontaż starego, dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego w Ośrodku Edukacyjno- Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.224
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - : Doposażenie ścieżek edukacyjnych RPN w pakiet plansz edukacyjnych0,00%.103
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie analiz chemicznych dla Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „ROZTOCZE” w Ro0,00%.304
.Ogłoszenie o wyniku postępowania - Remont, budowa i adaptacja budynków i obiektów związanych z udostępnieniem turystycznym oraz ochroną zwierząt w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.246
.Odpowiedzi na zapytania, dotyczy: Wykonanie analiz chemicznych dla Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „ROZTOCZE” w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.160
.INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - DAO.271.18.2022.zs0,00%.257
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Budowa obiektów budowlanych związanych z udostępnieniem turystycznym oraz ochroną zwierząt w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.272
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Wykonanie analiz chemicznych dla Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „ROZTOCZE” w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.271
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: „Budowa obiektów budowlanych związanych z udostępnieniem turystycznym oraz ochroną zwierząt w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.215
.Informacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wykonanie analiz chemicznych dla Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „ROZTOCZE” w Roztoczańsk0,00%.348
.Informacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wykonanie analiz chemicznych dla Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „ROZTOCZE” w Roztoczańsk0,00%.348
.SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA: Oznaczenie ciągów komunikacyjnych oraz wprowadzenie tablic informacyjnych w Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego (OEM RPN)0,00%.211
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Budowa obiektów budowlanych związanych z udostępnieniem turystycznym oraz ochroną zwierząt w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.233
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP.754.132.2022 z dnia 4.11.2022r0,00%.229
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP.754.133.2022 z dnia 4.11.2022r.0,00%.244
.Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane: Instalacja klimatyzacji dla pomieszczeń parteru i pietra Pałacu Plenipotenta0,00%.400
. ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń wraz z dedykowanym oprogramowaniem do rejestracji stanu wody0,00%.244
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonanie usług z zakresu zabiegów – pielęgnacyjno-ochronnych i hodowlanych w Roztoczańskim Parku Narodowym w0,00%.401
.Szacowanie wartości zamówienia na organizację wystawy pn. Roztocze0,00%.238
.Szacowanie wartości zamówienia na organizację wystawy pn. Roztocze0,00%.237
.Szacowanie wartości zamówienia na organizację wystawy pn. Roztocze0,00%.237
.Szacowanie wartości zamówienia na organizację wystawy pn. Roztocze0,00%.236
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy: Wykonanie projektów, skład, druk i dostawa wydawnictw książkowych oraz materiałów promocyjnych Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.209
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż krowy oraz dwóch cieląt stanowiących zbędny inwentarz żywy Parku.0,00%.210
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Dostawa piasku i kruszywa0,00%.199
.WYJAŚNIENIE do ogłoszenia o zamówieniu - Instalacja klimatyzacji dla pomieszczeń parteru i piętra Pałacu Plenipotenta0,00%.206
.INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - Instalacja klimatyzacji dla pomieszczeń parteru i piętra Pałacu Plenipotenta0,00%.240
.Odpowiedź na pytania oferentów do zapytania ofertowego na dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń do rejestracji stanu wody.0,00%.202
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Instalacja klimatyzacji dla pomieszczeń parteru i piętra Pałacu Plenipotenta0,00%.327
.Ogłoszenie o wyniku postępowania - Budowa obiektów budowlanych związanych z udostępnieniem turystycznym oraz ochroną zwierząt w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.214
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, zaprasza do złożenia oferty na: Oznaczenie ciągów komunikacyjnych oraz wprowadzenie tablic informacyjnych w Ośrodku Edukacyjno- Muzealnym Roztoczańskiego Parku0,00%.237
.Ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. bazy edukacyjno – muzealnej w Wolińskim Parku Narodowym0,00%.220
.Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych urządzeń laboratoryjnych0,00%.260
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Remont dróg leśnych na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.184
.Informacja z otwarcia ofert w przetargu publicznym na sprzedaż bydła stanowiącego zbędny inwentarz żywy RPN0,00%.239
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Ochrona herpetofauny i awifauny w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2022r.0,00%.209
.Odpowiedź na pytania do zapytania ofertowego na: Oznaczenie ciągów komunikacyjnych oraz wprowadzenie tablic informacyjnych w Ośrodku Edukacyjno- Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego (OEM RPN)0,00%.291
.Informacja z postępowania - Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń do rejestracji stanu wody0,00%.193
.Dyrektor Pienińskiego Parku Narodowego ogłasza nabór na stanowisko strażnika Straży Parku0,00%.282
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż koników polskich stanowiących zbędny inwentarz żywy Parku.0,00%.332
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Przebudowa drewnianych ścieżek przy stawach Echo w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.226
.Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Instalacja klimatyzacji dla pomieszczeń parteru i piętra Pałacu Plenipotenta0,00%.295
.INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2023r. – część 10,00%.279
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Oznaczenie ciągów komunikacyjnych oraz wprowadzenie tablic informacyjnych w Ośrodku Edukacyjno- Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego (OEM RPN)0,00%.232
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Oznaczenie ciągów komunikacyjnych oraz wprowadzenie tablic informacyjnych w Ośrodku Edukacyjno- Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego (OEM RPN)0,00%.232
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2023r. – część 10,00%.393
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz umundurowania dla pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2022 r.0,00%.241
.Informacja z otwarcia ofert w przetargu publicznym na sprzedaż koników polskich stanowiących zbędny inwentarz żywy RPN0,00%.283
. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zabiegi pielęgnacyjno-ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2023r. – część 10,00%.312
.Opracowanie koncepcji architektonicznej/wizualizacji modernizacji i rozbudowy budynku ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN wraz z zagospodarowaniem terenu i ścieżką w „koronach drzew” oraz wi0,02%.1977
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza drugi przetarg publiczny na sprzedaż koników polskich stanowiących zbędny inwentarz żywy Parku0,01%.654
.Ogłoszenie o wyniku postępowania dotyczące zamówienia publicznego pn.: Instalacja klimatyzacji dla pomieszczeń parteru i piętra Pałacu Plenipotenta0,00%.191
.Ogłoszenia o wykonaniu umowy dotyczące zamówienia publicznego pn.: „Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2022r.0,00%.239
.Ogłoszenia o wykonaniu umowy dotyczące zamówienia publicznego pn.: „Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2022r.0,00%.239
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu zaprasza do złożenia oferty na: Kompleksowe świadczenie usług informatycznych w Roztoczańskim Parku Narodowym.0,00%.256
.DOSTĘPNY PARK0,00%.162
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy dotyczące zamówienia publicznego pn.: „Remont, konserwacja budynków i obiektów w Roztoczańskim Parku Narodowym: Część B. Montaż barier śniegowych i naprawa rynien0,00%.212
.Informacja z otwarcia ofert w drugim przetargu publicznym na sprzedaż koników polskich stanowiących zbędny inwentarz żywy RPN0,00%.339
.Szacowanie kosztów usługi obejmującej: Ograniczenie śmiertelności płazów w okresie wiosennej migracji w 2023 r. – oznaczanie, liczenie i przenoszenie płazów do zbiorników wodnych0,00%.243
.Informacja z otwarcia ofert - Kompleksowe świadczenie usług informatycznych w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.226
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, ogłasza sprzedaż bezprzetargową koni rasy konik polski stanowiących zbędny inwentarz żywy Parku.0,00%.388
.Postanowienia Dyrektora 2023 rok: Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP.754.5.2023 z dn. 30.01.2023 r.0,00%.330
.Informacja o terminie wizji lokalnej polegającej na oględzinach terenu oraz obiektu w związku z ogłoszonym konkursem pn. Modernizacja i rozbudowa budynku Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN wraz z zagos0,00%.244
.Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargów nieograniczonych0,00%.327
.Szacowanie kosztów usługi transportowej grup szkolnych do RPN0,00%.133
.Odpowiedzi na pytania Uczestników konkursu z dnia 05.02.2023 r. dotyczące wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu0,00%.235
.Deklaracja dostępności0,01%.880
.Deklaracja dostępności0,01%.879
.Deklaracja dostępności0,01%.879
.Deklaracja dostępności0,01%.878
.Odpowiedzi na pytania Uczestników konkursu z dnia 16.02.2023 r. dotyczące wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu0,00%.310
.Plan zamówień publicznych RPN na 2023 rok0,00%.423
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Usługa transportowa grup szkolnych do Roztoczańskiego Parku Narodowego..0,00%.264
.Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Demontaż starego, dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego w Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.228
.Zapytanie ofertowe: Ograniczenie śmiertelności płazów w okresie wiosennej migracji w 2023 r. – oznaczanie, liczenie i przenoszenie płazów do zbiorników wodnych0,00%.213
.Biebrzański Park Narodowy ogłasza nabór na stanowisko ds. udostępniania parku0,00%.256
.ZAPYTANIE OFERTOWE - Porządkowanie terenu na pasach przeciwpożarowych typu A, przy drogach publicznych relacji Biłgoraj, Józefów, Majdan Kasztelański, Górecko Stare, Obrocz, Guciów i Sochy.0,00%.268
.ZAPYTANIE OFERTOWE - Porządkowanie terenu przyległego do toru kolejowego relacji Biłgoraj, Bełżec0,00%.220
.ZAPYTANIE OFERTOWE - Porządkowanie terenu na pasach przeciwpożarowych typu A, przy drodze publicznej do Kosobud0,00%.254
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Ograniczenie śmiertelności płazów w okresie wiosennej migracji w 2023 r. - oznaczanie, liczenie i przenoszenie płazów do zbiorników wodnych.0,00%.248
.Odpowiedz na pytanie do ogłoszenie o zamówieniu pn.: Demontaż starego, dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego w Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.190
.Zapytanie ofertowe: Ograniczenie śmiertelności płazów w okresie wiosennej migracji w 2023 r. – oznaczanie, liczenie i przenoszenie płazów do zbiorników wodnych0,00%.308
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługa transportowa grup szkolnych do Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.122
.Odpowiedź na pytanie do ogłoszenia o zamówieniu pn.: Demontaż starego, dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego w Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego,0,00%.181
.INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - Demontaż starego, dostawę i montaż nowego dźwigu osobowego w Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym Roztoczańskiego Par0,00%.257
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Porządkowanie terenu przyległego do toru kolejowego relacji Biłgoraj, Bełżec0,00%.325
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Porządkowanie terenu na pasach przeciwpożarowych typu A, przy drogach publicznych relacji Biłgoraj, Józefów, Majdan Kasztelański, Górecko Stare, Obrocz0,00%.235
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Porządkowanie terenu na pasach przeciwpożarowych typu A, przy drodze publicznej do Kosobud0,00%.325
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Demontaż starego, dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego w Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.240
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie 4 piezometrów o głębokości do 2,5 m z rur PCV z zamykanym otworem wlotowym.0,00%.272
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Ograniczenie śmiertelności płazów w okresie wiosennej migracji w 2023 r. – oznaczanie, liczenie i przenoszenie płazów do zbiorników wodnyc0,00%.251
.Odpowiedzi na pytania Uczestników konkursu z dnia 09.03.2023 r. dotyczące wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu0,00%.239
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na: Zakup wraz z dostawą do Ośrodka Hodowli Zachowawczej Roztoczańskiego Parku Narodowego nawozów mineralnych, w ilości 20 ton.0,00%.354
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Demontaż starego, dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego w Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.200
.Ogłoszenie o wykazie zbędnych składników majątku ruchomego RPN0,00%.298
.Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych maszyn rolniczych0,00%.367
.Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych maszyn rolniczych0,00%.367
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż koników polskich oraz buhaja rasy białogrzbietej (BG), stanowiących zbędny inwentarz żywy Parku.0,00%.91
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup wraz z dostawą do Ośrodka Hodowli Zachowawczej Roztoczańskiego Parku Narodowego nawozów mineralnych, w ilości 20 ton.0,00%.196
.Odpowiedzi na pytania Uczestników konkursu z dnia 22.03.2023 r. oraz z dnia 23.03.2023 r. dotyczące wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu.0,00%.202
.Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w granicach Roztoczańskiego Parku Narodowego (dalej RPN), z przeznaczeniem na pro0,00%.259
.Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w granicach RPN, z przeznaczeniem na prowadzenie mobilnej działalności gastronomi0,00%.217
.Informacja z postępowania o zapytanie ofertowe: Wykonanie 4 piezometrów o głębokości do 2,5 m z rur PCV z zamykanym wlotem.0,00%.250
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy: Budowa obiektów budowlanych związanych z udostępnieniem turystycznym oraz ochroną zwierząt w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.166
.ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU0,00%.9
.Zawiadomienie o unieważnieniu konkursu i Ogłoszenie o wynikach konkursu0,00%.299
.Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz umundurowania dla pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2023 r.0,00%.217
.Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Remont i adaptacja leśniczówek, budowa deszczochronu i budynku gospodarczego oraz remont wiaty na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.253
.Ogłoszenie o wyniku postępowania pn.: Demontaż starego, dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego w Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.182
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Instalacja klimatyzacji dla pomieszczeń parteru i piętra Pałacu Plenipotenta0,00%.153
.INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA0,00%.181
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz umundurowania dla pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2023r.0,00%.219
.Iformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz umundurowania dla pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2023 r.0,00%.197
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w sprawie przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości0,00%.179
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w sprawie przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości (parking stawy Echo0,00%.202
.Informacja o ogłoszeniu przetargu - Zakup wraz z oznakowaniem, dostawą i montażem stacji ładowania do 23 Parków Narodowych.0,00%.168
.Informacja o ogłoszeniu przetargu - Zakup wraz z oznakowaniem i dostawą samochodów elektrycznych do 23 Parków Narodowych0,00%.272
.Informacja o ogłoszeniu przetargu na zadanie: Wykonanie usług z zakresu zabiegów – pielęgnacyjno-ochronnych i hodowlanych w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2023 roku – część 20,00%.215
.INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA0,00%.204
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Remont i adaptacja leśniczówek, budowa deszczochronu i budynku gospodarczego oraz remont wiaty na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.185
.Ogłoszenie o wyniku postępowania pn.: Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz umundurowania dla pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2023r.0,00%.142
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - DAO.271.3.2023.zs0,00%.237
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 17.05.2023r. dotyczące zamówienia publicznego pn.: Remont, budowa i adaptacja budynków i obiektów związanych z udostępnieniem turystycznym oraz ochroną zwierząt w R0,00%.181
.INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2023r. – część 20,00%.236
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2023r. – część 20,00%.208
.Opracowanie koncepcji architektonicznej/wizualizacji modernizacji i rozbudowy budynku ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN wraz z zagospodarowaniem terenu i ścieżką w „koronach drzew” oraz wi0,01%.643
.ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO0,00%.313
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy: Remont, konserwacja budynków i obiektów w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.190
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zabiegi pielęgnacyjno-ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2023r. – część 20,00%.186
.OGŁOSZENIE SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - Wykonanie i dostawa do siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego materiałów promocyjno-informacyjnych0,00%.236
.Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w granicach Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.233
. Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Zakup wraz z dostawą telefonów komórkowych typu smartfon na potrzeby Roztoczańskiego Parku Narodowego”0,00%.253
.Informacja z otwarcia ofert przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w granicach RPN0,00%.236
.Zabiegi pielęgnacyjno–ochronne i hodowlane w Ośrodku Hodowli Zachowawczej w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2023 r.0,00%.241
.PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI0,00%.217
.Ogłoszenie o wyniku postępowania: Remont i adaptacja leśniczówek, budowa deszczochronu i budynku gospodarczego oraz remont wiaty na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.212
. Odpowiedzi na pytania do zadania pn.” Zakup wraz z dostawą telefonów komórkowych typu smartfon na potrzeby Roztoczańskiego Parku Narodowego”.0,00%.208
.Informacja o wyniku postępowania – Zakup wraz z dostawą telefonów komórkowych typu smartfon na potrzeby Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.246
.Dostawa klińca i piasku0,00%.210
.Informacja o unieważnieniu postępowania: Zabiegi pielęgnacyjno–ochronne i hodowlane w Ośrodku Hodowli Zachowawczej w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2023 r.0,00%.207
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu zaprasza do złożenia oferty na: „Zabiegi pielęgnacyjno–ochronne i hodowlane w Ośrodku Hodowli Zachowawczej w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2023 r0,00%.216
.Informacja z otwarcia ofert w sprawie przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości0,00%.308
.Zakup wraz z oznakowaniem, dostawą i montażem stacji ładowania do 23 Parków Narodowych – II postępowanie.0,00%.197
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Dostawa klińca i piasku”0,00%.252
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Zabiegi pielęgnacyjno–ochronne i hodowlane w Ośrodku Hodowli Zachowawczej w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2023 r.0,00%.187
.Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP.754.67.2023 z dn. 04.07.2023r0,00%.286
. Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na na druk ulotek i plakatów promujących plenerową imprezę edukacyjną - Dzień otwarty Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.263
.Remont i adaptacja leśniczówek, budowa deszczochronu i budynku gospodarczego oraz remont wiaty na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego: D. Budowa deszczochronu na Bukowej Górze.0,00%.214
. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy: Druk ulotek i plakatów promujących plenerową imprezę edukacyjną - Dzień otwarty Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.169
.Konkurs nieograniczony jednoetapowy architektoniczny na projekt (koncepcję) obiekt ścieżka w „koronach drzew” oraz wieży widokowej na terenie roztoczańskiego parku narodowego0,01%.595
.Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu informuje, o ogłoszeniu przetargu na Zakup wraz z oznakowaniem i dostawą samochodów elektrycznych do 18 Parków Narodowych.0,00%.342
.Odpowiedzi na pytania Uczestników konkursu z dnia 01.08.2023r dotyczące wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu0,00%.175
.Odpowiedzi na pytania Uczestników konkursu z dnia 03.08.2023r dotyczące wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu0,00%.136
.Szacowanie kosztów usługi transportu osób podczas sesji terenowej konferencji „Ochrona gatunków i siedlisk Natura 2000 na obszarze Roztoczańskiego Parku Narodowego” 22.09.2023 r.0,00%.180
.Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu informuje o ogłoszeniu przetargu na zadanie pn.: „Wykonanie i dostawa do siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego materiałów promocyjno –0,00%.236
.Odpowiedzi na pytania Uczestników konkursu z dnia 04.08.2023r, 07.08.2023r dotyczące wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu0,00%.218
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy: Demontaż starego, dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego w Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.239
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na usługę transportu osób podczas sesji terenowej konferencji „Ochrona gatunków i siedlisk Natura 2000 na obszarze Roztoczańskiego Parku Na0,00%.185
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na: usługę obejmującą noclegi oraz wyżywienie dla uczestników konferencji organizowanej w ramach projektu „Ochrona gatunków i siedlisk Natu0,00%.217
.Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia0,00%.171
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Wykonanie i dostawa do siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego materiałów promocyjno- informacyjnych0,00%.232
.Szacowanie kosztów usługi: zakup rowerów elektrycznych dla uczestników zajęć terenowych – 12 szt. jako wyposażenie w ramach programu edukacyjnego zajęć w terenie pn. „Exploracja Park”0,00%.205
.Odpowiedzi na pytania Uczestników konkursu z dnia 24.08.2023 dotyczące wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu0,00%.174
.Roztoczański Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące usługi obejmującej noclegi oraz wyżywienie dla uczestników konferencji organizowanej w ramach projektu „Oc0,00%.318
.Wykonanie i dostawa do siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego materiałów promocyjno-informacyjnych”0,00%.256
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Usługa transportu osób podczas sesji terenowej konferencji „Ochrona gatunków i siedlisk Natura 2000 na obszarze Roztoczańskiego Parku Narodowego&#0,00%.180
.Odpowiedzi na pytania Uczestników konkursu z dnia 25.08.2023 dotyczące wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu0,00%.155
.Odpowiedzi na pytania Uczestników konkursu z dnia 24.08.2023 dotyczące wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu0,00%.163
.Odpowiedzi na pytania Uczestników konkursu z dnia 28.08.2023 dotyczące wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu0,00%.196
.Odpowiedzi na pytania Uczestników konkursu z dnia 14.09.2023 dotyczące wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu0,00%.2
.Odpowiedzi na pytania Uczestników konkursu z dnia 12.09.2023 dotyczące wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu0,00%.169
.Odpowiedzi na pytania Uczestników konkursu z dnia 15.09.2023 dotyczące wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu0,00%.178
.Odpowiedzi na pytania Uczestników konkursu z dnia 14.09.2023 dotyczące wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu0,00%.172
.Postanowienia Dyrektora 2023 rok: Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP.754.90.2023 z dn. 21.09.2023r0,00%.207
.Szacowanie kosztów usługi: zakup drona – 1 szt. jako wyposażenie w ramach programu edukacyjnego zajęć w terenie pn. „Exploracja Park”0,00%.188
.Roztoczański Park Narodowy, Zaprasza do złożenia oferty na: „Wyposażenie w ramach programu edukacyjnego zajęć w terenie pn. „Eksploracja Park” (zakup rowerów elektrycznych dla uczest0,00%.240
.Ogłoszenie o wyniku postępowania Dostawy Wykonanie i dostawa do siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego materiałów promocyjno-informacyjnych0,00%.179
.Szacowanie wartości zamówienia: Wykonanie projektów, składu, druku oraz dostawę dwóch kalendarzy i terminarza książkowego na 2024 rok oraz druk i dostawę mapy zrywki Roztoczańskiego Parku Narodowego.0,00%.209
.Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pickup z agregatem wodno-pianowym zamontowanym na skrzyni ładunkowej”0,00%.227
.Ogłoszenie o zmianie umowy, dotyczy: Remont i adaptacja leśniczówek, budowa deszczochronu i budynku gospodarczego oraz remont wiaty na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego - część B.0,00%.178
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: zakup rowerów elektrycznych dla uczestników zajęć terenowych – 12 szt. jako wyposażenia w ramach programu edukacyjnego zajęć w terenie pn. „0,00%.224
.Roztoczański Park Narodowy zwraca się z zaproszeniem do oszacowania kosztów i złożenia oferty cenowej dostawy bezzałogowego statku powietrznego (drona) DJI Mavic 30,00%.104
.Postanowienia Dyrektora 2023 rok: Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP.754.100.2023 z dn. 10.10.2023 r.0,00%.203
.Informacja o zmianie informacji z dnia 04.10,2023 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty: zakup rowerów elektrycznych dla uczestników zajęć terenowych – 12 szt. jako wyposażenia w ramach progra0,00%.197
.Przygotowanie do druku (projekt, skład), druk oraz dostawę dwóch kalendarzy i terminarza książkowego na 2024 rok oraz druk i dostawę mapy zrywki Roztoczańskiego Parku Narodowego.0,00%.249
.Konkurs architektoniczny na projekt (koncepcję) obiektu ścieżki w „koronach drzew” oraz wieży widokowej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Informacja o wynikach roztrzygnięcia ko0,00%.270
.Wystawa Pokonkursowa 13.10.20230,00%.213
.Informacja o ogłoszeniu przetargu Dostawa i montaż 18 instalacji fotowoltaicznych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.274
.Szacowanie kosztów dostawy dysków zewnętrznych do przechowywania danych cyfrowych0,00%.148
.Wykonanie analiz chemicznych dla Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „ROZTOCZE”0,00%.205
.Dostawa dysków zewnętrznych do przechowywania danych0,00%.214
.Dostawa zestawu drona wyposażonego w kamery RGB i sensory multispektralne oraz osprzętu0,00%.185
.Adaptacja i termomodernizacja poddasza zabytkowego budynku przy Dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodoweg0,00%.285
.Dostawa ręcznej kamery inspekcyjnej na potrzeby monitoringu przyrodniczego w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.140
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy: Przygotowanie do druku (projekt, skład), druk oraz dostawa dwóch kalendarzy i terminarza książkowego na 2024 rok oraz druk i dostawa mapy zrywk0,00%.197
.Ogłoszenie o wynikach konkursu: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2023/S 204-6413940,00%.217
.Wykonanie analiz chemicznych dla Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „ROZTOCZE” odpowiedzi na zapytania, przesłane korespondencją e-mail w dniu 25.10.2023.0,00%.186
.INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA „Dostawa i montaż 18 instalacji fotowoltaicznych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego”0,00%.188
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na zadanie „Dostawa i montaż 18 instalacji fotowoltaicznych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego”.0,00%.267
. Wykonanie i dostawa do siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego materiałów promocyjno-informacyjnych- nr sprawy ZUP.271.15.20230,00%.182
.Postanowienia Dyrektora 2023 rok: Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP.754.112.2023 z dn. 26.10.2023 r.0,00%.204
.Informacja z otwarcia ofert: Wykonanie analiz chemicznych dla Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „ROZTOCZE” w Roztoczańskim Parku Narodowym na rok hydrolog0,00%.187
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa zestawu drona wyposażonego w kamery RGB i sensory multispektralne oraz osprzętu0,00%.217
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa dysków zewnętrznych do przechowywania danych0,00%.197
.Informacja o ogłoszeniu przetargu: Modernizacja i rozbudowa ogrodzenia dla hodowli zachowawczej konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym.0,00%.282
.Informacja z otwarcia ofert: Dostawa ręcznej kamery inspekcyjnej na potrzeby monitoringu przyrodniczego w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.175
.Postanowienia Dyrektora 2023 rok: Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP.754.119.2023 z dn. 31.10.2023 r.0,00%.165
.Informacja o ogłoszeniu przetargu „Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pickup z agregatem wodno-pianowym zamontowanym na skrzyni ładunkowej0,00%.202
.Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Modernizacja i rozbudowa ogrodzenia dla hodowli zachowawczej konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym.&#0,00%.84
.Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: „Adaptacja i termomodernizacja poddasza zabytkowego budynku przy Dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.194
.Informacja z otwarcia ofert: "Adaptacja i termomodernizacja poddasza zabytkowego budynku przy Dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego"0,00%.220
.Remont i adaptacja leśniczówek, budowa deszczochronu i budynku gospodarczego oraz remont wiaty na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.169
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Modernizacja i rozbudowa ogrodzenia dla hodowli zachowawczej konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym”.0,00%.193
.Postanowienia Dyrektora 2023 rok: Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP.754.90.2023 z dn. 21.09.2023r0,00%.182
.Postanowienia Dyrektora 2023 rok: Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP.754.90.2023 z dn. 20.11.2023r0,00%.188
.Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienia: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pickup z agregatem wodno-pianowym zamontowanym na skr0,00%.178
.Informacja z otwarcia ofert: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pickup z agregatem wodno-pianowym zamontowanym na skrzyni ładunkowej”0,00%.195
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonanie usług z zakresu zabiegów – pielęgnacyjno-ochronnych i hodowlanych w Roztoczańskim Parku Narodowym w0,00%.260
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Adaptacja i termomodernizacja poddasza zabytkowego budynku przy Dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego”0,00%.252
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Roztoczańskiego Parku Narodowego”0,00%.400
.Wyjaśnienia treści OPZ do zadania pn: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Roztoczańskiego Parku Narodowego”.0,00%.273
.Zmiana treści OPZ i zmiana terminu składania i otwarcia ofert do zadania pn: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Roztoczańskiego Parku Narodowego”.0,00%.213
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: „Dostawa i montaż 18 instalacji fotowoltaicznych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego”0,00%.159
.Wyjaśnienia treści OPZ do zadania pn: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Roztoczańskiego Parku Narodowego”.0,00%.199
.Postanowienia Dyrektora 2023 rok: Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP.754.137.2023 z dn. 13.12.2023 r.0,00%.122
.Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pickup z agregatem wodno-pianowym zamontowanym na skrzyni ładunkowej”0,00%.149
.Postanowienia Dyrektora 2023 rok: Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP.754.138.2023 z dn. 14.12.2023 r.0,00%.244
.Remont i adaptacja leśniczówek, budowa deszczochronu i budynku gospodarczego oraz remont wiaty na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.180
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 18.12.2023r. dotyczące zamówienia publicznego pn.: Remont i adaptacja leśniczówek, budowa deszczochronu i budynku gospodarczego oraz remont wiaty na terenie Roztoc0,00%.131
.Ogłoszenie o wyniku postępowania pn.: Modernizacja i rozbudowa ogrodzenia dla hodowli zachowawczej konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.208
.Roztoczański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Świadczenie usług informatycznych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2024r.”0,00%.218
.Informacja o wyniku postępowania - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.246
.Odpowiedź na pytania do zadania pn.: „Świadczenie usług informatycznych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2024r.”0,00%.249
.Ogłoszenie o wyniku postępowania pn.: Adaptacja i termomodernizacja poddasza zabytkowego budynku przy Dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.185
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 22.12.2023r. dotyczące zamówienia publicznego pn.: „Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz umundurowania dla pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego w0,00%.164
.Informacja o wyniku postępowania - Świadczenie usług informatycznych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2024r.0,00%.357
.Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienia: Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2024r. – część 10,00%.169
.Informacja z otwarcia ofert: Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2024r. – część 1”0,00%.256
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego: Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2024r. – część 10,00%.217
.Ogłoszenia 20240,00%.1
.Oferta0,00%.388
.Ogłoszenia0,00%.351
.Ogłoszenie o przetargu: sprzedaż koników polskich oraz buhajów0,00%.409
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2024r. – część 10,00%.198
.Ogłoszenie o wyniku postępowania pn.: „Dostawa i montaż 18 instalacji fotowoltaicznych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego” - nr sprawy DAO.271.13.20230,00%.172
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy pn.: Modernizacja i rozbudowa ogrodzenia dla hodowli zachowawczej konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.140
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy pn.: Zabiegi pielęgnacyjno– ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2023 r. – część 10,00%.184
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy pn.: „Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2023r. – część 2”0,00%.217
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy pn.: „Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2023r. – część 2”0,00%.169
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy pn.: Zabiegi pielęgnacyjno– ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2023 r. – część 10,00%.188
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy pn. Zabiegi pielęgnacyjno– ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2023 r. – część 10,00%.148
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy pn.: „Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2023r. – część 2”0,00%.218
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy pn.: Zabiegi pielęgnacyjno– ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2023 r. – część 10,00%.52
.Informacja z otwarcia ofert w przetargu publicznym na sprzedaż koników polskich oraz buhajów stanowiący inwentarz żywy Parku0,00%.157
.Ogłoszenie dzierżawy0,00%.254
.Ogłoszenie o wyniku postępowania pn.: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pickup z agregatem wodno-pianowym zamontowanym na skrzyni ładunkowej”.0,00%.213
.Zmiana ogłoszenia dzierżawy0,00%.252
.Rejestr zmian0,00%.25
.Szacowanie kosztów usługi obejmującej: Ograniczenie śmiertelności płazów w okresie wiosennej migracji w 2024 r. – oznaczanie, liczenie i przenoszenie płazów do zbiorników wodnych.0,00%.192
.Plan zamówień publicznych RPN na 2024 rok0,00%.299
.Ogłoszenie o przetargu: sprzedaż koników polskich0,01%.834
.Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonanie usług z zakresu zabiegów – pielęgnacyjno-ochronnych i hodowlanych w Roztoczańskim Parku Narodowym w0,00%.334
.Ograniczenie śmiertelności płazów w okresie wiosennej migracji w 2024 r. – oznaczanie, liczenie i przenoszenie płazów do zbiorników wodnych.0,01%.738
.Szacowanie kosztów usługi obejmującej: Transport grup szkolnych do Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2024 roku.0,00%.192
.Postanowienia Dyrektora 2024 rok: Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP.754.26.2024 z dn. 23.02.2024 r.0,00%.227
.Informacja z otwarcia ofert w przetargu publicznym na sprzedaż koników polskich stanowiący inwentarz żywy Parku0,00%.198
.Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości0,00%.213
.Ogłoszenie dzierżawa foodtruck Ośrodek Edukacyjno-Muzealny0,00%.205
.Ogłoszenie dzierżawa punkt gastronomiczny Izba Leśna we Floriance0,00%.214
.Transport grup szkolnych do Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2024 roku.0,00%.213
.Obsługa sezonowa PIT 20240,02%.1646
.Wykonanie cięć przebudowy, pielęgnacyjnych i sanitarnych w obwodzie ochronnym Horodzisko i Obrocz w 2024 roku.0,00%.246
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne0,00%.219
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: : Ograniczenia śmiertelności płazów w okresie wiosennej migracji w 2024 r. - oznaczanie, liczenie i przenoszenie płazów da zbiorników wodnych.0,00%.208
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Transport grup szkolnych do Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2024 r.0,00%.199
.Ogłoszenie o przetargu: sprzedaż koników polskich0,00%.299
.Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienia: Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2024r. – część 20,00%.243
.Informacja z otwarcia ofert: Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2024r. – część 20,00%.228
.Zapytanie ofertowe na Dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2024 roku.0,00%.356
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego (K/PN/2/24)0,00%.177
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy pn.: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pickup z agregatem wodno-pianowym zamontowanym na skrzyni ładunkowej”0,00%.179
.Sprostowanie informacji z otwarcia ofert: Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2024r. – część 20,00%.183
.Informacja z otwarcia ofert w przetargu publicznym na sprzedaż koników polskich stanowiący inwentarz żywy Parku0,00%.216
.Modernizacja i rozbudowa ogrodzenia dla hodowli zachowawczej konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym.0,00%.250
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2024r. – część 20,00%.185
.Informacja z otwarcia ofert – food truck parking Stawy Echo0,00%.307
.Informacja z otwarcia ofert – punkt gastronomiczny Izba Leśna.0,00%.225
.Informacja z otwarcia ofert – food truck parking przy OEM0,00%.203
.Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie: Wykonanie cięć przebudowy, pielęgnacyjnych i sanitarnych w obwodzie ochronnym Horodzisko i Obrocz w 2024 roku0,00%.62
.Grunty rolne planowane do dzierżawy0,00%.221
.Informacja z otwarcia ofert: Wykonanie cięć przebudowy, pielęgnacyjnych i sanitarnych w obwodzie ochronnym Horodzisko i Obrocz w 2024 roku0,00%.187
.Informacja o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania: Wykonanie cięć przebudowy, pielęgnacyjnych i sanitarnych w obwodzie ochronnym Horodzisko i Obrocz w 2024 roku0,00%.177
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania: Wykonanie cięć przebudowy, pielęgnacyjnych i sanitarnych w obwodzie ochronnym Horodzisko i Obrocz w 2024 roku0,00%.153
.Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy postępowania: „Dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu w 2024 r.”0,00%.299
.Szacowanie wartości zamówienia na zakup siatki do grodzenia upraw leśnych0,00%.174
.Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: Modernizacja i rozbudowa ogrodzenia dla hodowli zachowawczej konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym0,00%.62
.Informacja o ogłoszeniu przetargu: Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz umundurowania dla pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2024 r.0,00%.178
.Informacja z otwarcia ofert w postepowaniu: Modernizacja i rozbudowa ogrodzenia hodowli zachowawczej konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym.0,00%.198
.Szacowania wartości zamówienia: Wykonanie i dostawa do siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego materiałów promocyjnych0,00%.223
.Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz umundurowania dla pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2024 r.0,00%.161
.Wymiana projektora w sali konferencyjnej Roztoczańskiego Parku Narodowego wraz z modernizacją przyłącza i okablowania.0,00%.173
.Informacja z otwarcia ofert: Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz umundurowania dla pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2024 r.0,00%.176
.Wymiana kotłów wraz z dostosowaniem technologii kotłowni w budynkach Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.270
.Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, z przeznaczeniem na prowadzenie mobilnej działalności gastronomicznej food truck na parkingu przy Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym RPN0,00%.207
.Dostawy odzieży i obuwia roboczego oraz umundurowania dla pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2024 r.0,00%.170
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: Modernizacja i rozbudowa ogrodzenia dla hodowli zachowawczej konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym.0,00%.191
.Informacja o unieważnieniu postępowania: Wymiana projektora w sali konferencyjnej Roztoczańskiego Parku Narodowego wraz z modernizacją przyłącza i okablowania.0,00%.195
.Postanowienia Dyrektora 2024 rok: Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP.754.53.2024 z dn. 22.04.2024 r.0,00%.180
.Ogloszenie o zmianie umowy: Adaptacja i termomodernizacja poddasza zabytkowego budynku przy Dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.202
.Sprzedaż siana0,00%.167
.Ogłoszenie o wykazie zbędnych składników majątku ruchomego RPN0,00%.194
.Ogłoszenie o sprzedaży trzech pojazdów.0,00%.350
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w sprawie przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomościi0,00%.261
.Zapytanie ofertowe na usługę noclegową podczas Jubileuszowej Konferencji Naukowej „Wyrastamy z tradycji i historii regionu – 50 lat Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.279
.Postanowienia Dyrektora 2024 rok: Postanowienie Dyrektora RPN Zn. PP.754.60.2024 z dn. 08.05.2024 r.0,00%.189
.Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia „Wymiana kotłów wraz z dostosowaniem technologii kotłowni w budynkach Roztoczańskiego Parku Narodowego̶0,00%.219
.Informacja z otwarcia ofert: "Wymiana kotłów wraz z dostosowaniem technologii kotłowni w budynkach Roztoczańskiego Parku Narodowego"0,00%.117
.Sprostowanie informacji z otwarcia ofert: Wymiana kotłów wraz z dostosowaniem technologii kotłowni w budynkach Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.160
.Ogłoszenie o wyniku postępowania: Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz umundurowania dla pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2024 r.”0,00%.209
.Ogłoszenie o wyniku postępowania: „Modernizacja i rozbudowa ogrodzenia dla hodowli zachowawczej konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym.”0,00%.199
.Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości0,00%.246
.Zapytanie ofertowe: „Dostawa kruszywa i piasku”0,00%.141
.Szacowanie wartości zamówienia: Zabiegi pielęgnacyjno-hodowlane w Ośrodku Hodowli Zachowawczej w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2024 r.0,00%.197
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Wymiana kotłów wraz z dostosowaniem technologii kotłowni w budynkach Roztoczańskiego Parku Narodowego”0,00%.177
.Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa kruszywa i piasku.0,00%.232
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Usługa noclegowa podczas Jubileuszowej Konferencji naukowej „Wyrastamy z tradycji i historii regionu – 50 lat Roztoczańskiego Parku Narodowe0,00%.139
.Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 27.05.2024r. dotyczące zamówienia publicznego pn.: „Dostawa fabrycznie nowych: ciągnika specjalistycznego, beczkowozu, brony talerzowej”0,00%.188
.Formacja z otwarcia ofert w sprawie przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości0,00%.185
.Zabiegi pielęgnacyjno-hodowlane w Ośrodku Hodowli Zachowawczej w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2024 r0,00%.268
.Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia : "Dostawa fabrycznie nowych: ciągnika specjalistycznego, beczkowozu, brony talerzowej”0,00%.164
.Informacja z otwarcia ofert: „Dostawa fabrycznie nowych: ciągnika specjalistycznego, beczkowozu, brony talerzowej”0,00%.180
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Zabiegi pielęgnacyjno-hodowlane w Ośrodku Hodowli Zachowawczej w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2024 r.0,00%.108
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania pn. Dostawa fabrycznie nowych: ciągnika specjalistycznego, beczkowozu, brony talerzowej.0,00%.33
.Ogłoszenie o wyniku postępowania: Wymiana kotłów wraz z dostosowaniem technologii kotłowni w budynkach Roztoczańskiego Parku Narodowego0,00%.31
.Wykonanie i dostawa do siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego materiałów promocyjnych.0,00%.104
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 24.06.2024r. dot. zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja i rozbudowa ogrodzenia dla hodowli zachowawczej konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym".0,00%.20
.Postanowienie Dyrektora RPN Znak PP.754.97.2024 z dnia 24.06.20240,00%.29
.Szacowanie wartości zamówienia: Dostawa fabrycznie nowych: „quadów elektrycznych z przyczepkami oraz odzieży ochronnej na pojazd quad”0,00%.33
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wykonanie i dostawa do siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego materiałów promocyjnych.0,00%.52
.Ogłoszenie o wyniku postępowania do zadania pn.: Dostawa fabrycznie nowych: ciągnika specjalistycznego, beczkowozu, brony talerzowej znak sprawy: DOP.271.5.2024.mp0,00%.23
.Informacja o ogłoszeniu przetargu: „Modernizacja, remont budynków i obiektów w Roztoczańskim Parku Narodowym"0,00%.50
.Ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 10.07.2024r. dot. zamówienia publicznego pn.: „Adaptacja i termomodernizacja poddasza zabytkowego budynku przy Dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego ̶0,00%.27
.Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia0,00%.19
.Informacja z otwarcia ofert: „Modernizacja, remont budynków i obiektów w Roztoczańskim Parku Narodowym"0,00%.15
.Informacja o ogłoszeniu przetargu: Dostawa fabrycznie nowych: „quadów elektrycznych z przyczepkami oraz odzieży ochronnej na pojazd quad”0,00%.12
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Modernizacja, remont budynków i obiektów w Roztoczańskim Parku Narodowym: część A. Modernizacja, remont budynku Dyrekcji i RCMiN.0,00%.6