Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Roztoczański Park Narodowy

Zarządzenia: Zarządzenie nr 15/2011

Zarządzenie Nr 15/2011

 

Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu

z dnia 20.01.2011 r.

 

W sprawie wprowadzenia Zasad sprzedaży koników polskich w Roztoczańskim Parku Narodowym.

 

1.     Wprowadza się do stosowania zasady  określające organizację i formę oraz warunki prowadzenia sprzedaży koników polskich w RPN (załącznik nr. 1.)

2.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

3.    Traci moc zarządzenie Nr 1/2009 z dnia 12.01.2009r.

 

         

                                       Dyrektor RPN

                                       mgr inż. Zdzisław Strupieniuk

 

 

 

                   Załącznik Nr 1. do Zarządzenia Nr 15/2011

Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego

 

Zasady sprzedaży koników polskich w Roztoczańskim Parku Narodowym

 

 

I          W oparciu o coroczny przegląd hodowlany stada rezerwatowego oraz hodowli stajennej koników polskich, Kierownik OHZ składa wniosek o sprzedaż koników, który winien być zaopiniowany przez Zastępcę Dyrektora ds. Ochrony Przyrody i akceptowany przez Dyrektora Parku. Wniosek winien zawierać: ilość koników do sprzedania, pochodzenie, płeć, wiek, proponowana cenę.

II         Dopuszcza się następujące formy sprzedaży koników:

      1. Licytacja

      2. Sprzedaż z wolnej ręki

III       O przyjęciu formy sprzedaży decyduje Dyrektor Parku.

IV       Sprzedaż w formie licytacji jest prowadzona przez Komisję powołaną przez Dyrektora RPN, w składzie minimum 3- osobowym, w tym Przewodniczący Komisji.

V         Opis form sprzedaży

1.      Sprzedaż w formie licytacji przeprowadzona jest po uprzednim (minimum 7-dniowym) ogłoszeniu sprzedaży na tablicy ogłoszeń RPN oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej RPN.

Ogłoszenie powinno zawierać następujące dane dotyczące sprzedawanych koników:

a)      nazwę jednostki organizującej sprzedaż oraz kontakt z osobą odpowiedzialną za sprzedaż,

b)      termin i miejsce przeprowadzenia sprzedaży,

c)      miejsce i czas oglądania koników przed sprzedażą,

d)     nazwę proponowanych do sprzedaży koników z podaniem daty urodzenia, rodziców oraz proponowanej ceny sprzedaży.

2.      Licytacja jest przeprowadzona na terenie Ośrodka Hodowli Zachowawczej na Floriance.

Każdy oferowany do sprzedaży konik jest prezentowany w ręku i luzem. Oferenci składają ustne propozycje ceny zakupu (brutto). Wybierana jest oferta najwyższa.

Z  przeprowadzonej licytacji sporządzany jest protokół, który stanowi załącznik nr. 1a.

3.      Sprzedaż z wolnej ręki – dotyczy wszystkich koników, które nie zostały sprzedane w drodze licytacji. Ustalenie ceny sprzedaży (brutto) koników z kupującym przeprowadza  Kierownik OHZ.

Po uzgodnieniu z kupującym ceny sprzedaży, sporządzany jest protokół wg. wzoru stanowiącego załącznik nr. 2.

VI.   Na podstawie protokołów z przeprowadzonej licytacji lub sprzedaży z wolnej ręki spisywana jest umowa – kupna sprzedaży wg. wzoru stanowiącego załącznik nr.3

 

 
drukuj pobierz pdf