Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Roztoczański Park Narodowy

Zarządzenia: Zarządzenie nr 2/2012

Zarządzenie Nr 2/2012

z dnia 05 stycznia 2012 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian

w regulaminie Pracy  Roztoczańskiego Parku Narodowego

z dnia 01 września 2011 roku

§1

 

Wprowadza się zmiany w Regulaminie Pracy Roztoczańskiego Parku Narodowego o treści określonej Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią Załącznika Nr 1

§3

Zmiany w Regulaminie Pracy wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania ich do wiadomości pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego na stronie internetowej RFN.

 

 

 

Dyrektor

                                            Roztoczańskiego Parku Narodowego

                                mgr inż. Zdzisław Strupieniuk

 

 

 

 

ANEKS NR 1

z dnia 05 stycznia 2012 r.

do Regulaminu Pracy Roztoczańskiego Parku Narodowego

z dnia 1 września 2011 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 2/2012

 

W regulaminie pracy wprowadza się następujące zmiany:

W Rozdziale VI „Organizacja pracy'' § 9, pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: l."Potwierdzenie przybycia i obecności w pracy":

a)    „Pracownicy Dyrekcji, Działu Społecznych Funkcji Parku, Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, samodzielne stanowiska pracy potwierdzają przybycie do pracy własnoręcznym podpisem na liście obecności. O miejscu wyłożenia listy obecności pracownik powinien być poinformowany przez przełożonego."

b)  „Pracownicy: terenowi (leśniczy, podleśniczy, drwal-motorniczy), Ośrodka Hodowli Zachowawczej, Straży Parku potwierdzają przybycie i obecność w pracy przez zgłoszenie tego fakttu swojemu bezpośredniemu przełożonemu, bądź odpowiedniemu kierownikowi."

W Rozdziale VII „Urlopy i zwolnienia z pracy" § 10 pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych."

§ 10 pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:

 

„Pracodawca nie ustala planu urlopów, zgodnie z art. 163 § l' Kodeksu Pracy. Pracodawca ustała termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem, biorąc pod uwagę wniosek pracownika zaakceptowany przez bezpośredniego przełożonego w celu konieczności zapewnienia normalnego toku pracy.

 

§ 10 pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie:

 

„Urlopu niewykorzystanego zgodnie z ustaleniami, pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi najpóźniej do końca września następnego roku kalendarzowego."

 

 
drukuj pobierz pdf