Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Roztoczański Park Narodowy

Zarządzenia: Zarządzenie nr 7/2014

ZARZĄDZENIE NR  7/2014

DYREKTORA ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO W ZWIERZYŃCU

z dnia 25 lutego 2014 r.

 w sprawie zasad wstępu i udostępniania społeczeństwu

Roztoczańskiego Parku Narodowego.

 

Na podstawie art. 12 i 15 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2013; poz. 627) oraz Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54, Poz. 535 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Zgodnie z art. 8b ust.1, pkt. 2 i 3 oraz ust. 2 art.12 Ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2013; poz. 627) oraz §2 pkt. 6 Rozporządzenia  Ministra Środowiska z dnia 18 marca 2013r. (Dz.U. z 2013r., poz.400) w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty,ustala się zasady udostępniania  i wstępu na teren Roztoczańskiego Parku Narodowego dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, filmowania, fotografowania,
a także w celach zarobkowych zawarte w Regulaminie udostępniania Roztoczańskiego Parku Narodowego stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia.

 

§ 2

Integralną  częścią Regulaminu udostępniania Roztoczańskiego Parku Narodowego są:

 

 1. Zasady udostępniania Roztoczańskiego Parku Narodowego dla celów naukowych – załącznik nr 1.
 1. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie badań na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego - załącznik nr 1A.
 2. Zezwolenie na prowadzenie badań naukowych - załącznik nr 1B.
 3. Arkusz ewidencji zajęć w Roztoczańskim Parku Narodowym - załącznik nr 2A.
 4. Abonamentowa Karta Wstępu do Roztoczańskiego Parku Narodowego - załącznik
  nr 2B.
 5. Wykaz placówek objętych patronatem Roztoczańskiego Parku Narodowego
  w ramach porozumienia o stałej współpracy w zakresie działań związanych
  z edukacją przyrodniczą- załącznik nr 2C.
 1. Zasady udostępniania Ośrodka Edukacyjno - Muzealnego w Roztoczańskim Parku Narodowym – załącznik nr 2.
 1. Zasady udostępniania Izby Leśnej we Floriance w Roztoczańskim Parku Narodowym – załącznik nr 3.
 2. Zasady udostępniania Roztoczańskiego Centrum Naukowo Edukacyjnego
  w Roztoczańskim Parku Narodowym - załącznik nr 4.
 3. Zasady udostępniania Ośrodka Hodowli Zachowawczej w Roztoczańskim Parku Narodowym - załącznik nr 5.
 4. Zasady prowadzenia działalności przez przewodnika turystycznego na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego - załącznik nr 6.
 5. Zasady prowadzenia turystycznego przewozu osób zaprzęgiem konnym oraz jazdy wierzchem na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego – załącznik nr 7.
 6. Zasady palenia ognisk w obszarach wyznaczonych na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego – załącznik nr 8.
 7. Zasady udostępniania parkingów w Roztoczańskim PN – załącznik nr 9.
 8. Zasady udostępniania Roztoczańskiego Parku Narodowego dla rekreacji wraz
  z  Regulaminem kąpieliska przy stawach „Echo” – załącznik nr 10.
 9. Zasady udostępniania Roztoczańskiego parku Narodowego w celach zarobkowych, filmowania i fotografowania - załącznik nr 11.
 10. Tabela opłat za wstęp  na niektóre obszary i udostępnianie Roztoczańskiego Parku Narodowego zwaną dalej tabelą opłat - załącznik nr 12.
 11. Zezwolenie na ruch pojazdu/osób na obszarze będącym w użytkowaniu wieczystym RPN - załącznik nr 13.

 

§ 3

Traci moc:

 

 1. Zarządzenie Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego Nr 1/2012 z dnia
  3 stycznia 2012 r. w sprawie zasad udostępniania społeczeństwu Roztoczańskiego Parku Narodowego.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2014 roku.

 

                                                                            Dyrektor

                                                                            Roztoczańskiego Parku Narodowego

                                                                            mgr inż. Zdzisław Strupieniuk

Regulamin udostępniania Roztoczańskiego Parku Narodowego

 

 

 
drukuj pobierz pdf