Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Roztoczański Park Narodowy

Zarządzenia: Zarządzenie Nr 5/2005

 

Zarządzenie nr 5/2005

Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego
z dnia 19 kwietnia 2005 roku

w sprawie

wprowadzenia "Katalogu norm czasu dla prac leśnych"

 

1. Wprowadza się do stosowania w Roztoczańskim Parku Narodowym Zarządzenie Nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2003r. wprowadzające "Katalog norm czasu dla prac leśnych", wykonywanych w zagospodarowaniu lasu, pozyskaniiu i zrywce drewna.

2. Katalog należy stosować przy opracowywaniu planów finansowo - rzeczowych RPN i GPRPN, prognoz w tym zakresie oraz w kosztorysowaniu wykonawstawa prac wykonywanych przez robotników stałych GPRPN.

3. Wycofuje się z użytkowania w Roztoczańskim Parku Narodowym stosowane dotychczas:
 - Katalog norm wzorcowych dla robót wykonywanych w zagospodarowaniu lasu, przyjęty za  Zarządzeniem Nr 6 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 19.03.1991r.
 - Katalog norm zakładowych dla prac przy pozyskaniu drewna, przyjęty za Zarządzeniem Nr 13 Dyrektora RDLP w Lublinie z dnia 24.11.1995r.

4. Traci moc Decyzja Dyrektora RPN Zn. OP-020/138/01 z dnia 24.01.2001r. w sprawie zmian wysokości stawek za zrywkę drewna, wraz z załącznikiem w postaci Tabeli stawek za zrywkę drewna w lesie.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02.01.2006r.

6. Nowy "Katalog norm czasu dla prac leśnych", należy wykorzystywać jako obowiązujący przy opracowywaniu planów rzeczowo - finansowych GPRPN i RPN na  2006 rok.

 

                                                                         Dyrektor
                                                                         Roztoczańskiego Parku Narodowego

                                                                         mgr inż. Zdzisław Kotuła

        Do wiadomości i stosowania:
    1. Z-ca dyrektora OP
    2. Z-ca dyrektora NE 
    2. Nadleśniczowie obrębów ochronnych
    3. Kierownicy działów, sekcji i samodzielne stanowiska pracy w RPN
    4. Leśniczowie obwodów ochronnych
         

   

 
drukuj pobierz pdf