Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Roztoczański Park Narodowy

Zarządzenia: Zarządzenie nr 6/2007

 

ZARZĄDZENIE NR 6/2007

Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu

z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie

zasad udostępniania społeczeństwu Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Na podstawie art. 12, Ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody  (Dz. U. Nr 92, Poz. 880)oraz Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54, Poz. 535) zarządza się, co następuje:

§1.

Ustala się zasady udostępniania Roztoczańskiego Parku Narodowego dla celów naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych zawarte w  Regulaminie udostępniania Roztoczańskiego Parku Narodowego stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§2.

Integralną  częścią Regulaminu udostępniania Roztoczańskiego Parku Narodowego są:
1. Zasady udostępniania Ośrodka Edukacyjno - Muzealnego w Roztoczańskim Parku Narodowym – załącznik nr 1,
2. Zasady udostępniania Izby Leśnej we Floriance w Roztoczańskim Parku Narodowym – załącznik nr 2,
3. Zasady udostępniania Roztoczańskiego Parku Narodowego dla badań naukowych – załącznik nr 3,
4. Zasady udostępniania Roztoczańskiego Parku Narodowego dla rekreacji wraz
z  Regulaminem kąpieliska przy stawach „Echo” – załącznik nr 4,
5. Zasady udostępniania Ośrodka Hodowli Zwierząt w Roztoczańskim Parku Narodowym- załącznik nr 5,
6. Zasady prowadzenia działalności przez przewodnika turystycznego na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego - załącznik nr 6.,
7. Zasady palenia ognisk w obszarach wyznaczonych na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego – załącznik nr 7,
8. Zasady udostępniania parkingów w Roztoczańskim Parku Narodowym – załącznik
nr 8,
9. Zasady prowadzenia turystycznego przewozu osób zaprzęgiem konnym oraz jazdy wierzchem na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego – załącznik
nr 9,
10. Tabela opłat za wstęp i korzystanie z wartości przyrodniczych Roztoczańskiego Parku Narodowego i jego urządzeń zwanej dalej tabelą opłat.- załącznik nr 10.

§ 3.

Traci moc:
1. Zarządzenie Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego Nr 14/2002 z dnia
21 maja 2002 r. w sprawie zasad udostępniania społeczeństwu Roztoczańskiego Parku Narodowego,
2. Zarządzenie Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego Nr 14/2004 z dnia
30 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłat za wstęp i udostępnianie Roztoczańskiego Parku Narodowego,
3. Zarządzenie Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego Nr 12/2003 z dnia
20 czerwca 2003 r. w sprawie zasad korzystania z biblioteki Roztoczańskiego Parku Narodowego,
4. Zarządzenie Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego Nr 12/2006 z dnia
26 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia ceny usług świadczonych przez Ośrodek Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego w zakresie jazdy konnej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2007 roku.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Regulamin udostępniania Roztoczańskiego Parku Narodowego

                                                                         Dyrektor
                                                                         Roztoczańskiego Parku Narodowego

                                                                         mgr inż. Zdzisław Strupienuik

 


 

 
drukuj pobierz pdf