Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Roztoczański Park Narodowy

Zarządzenia: Zarządzenie NR 19/2006

 

ZARZĄDZENIE NR 19/2006

Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego
z dnia 27 października 2006r.

w sprawie

Regulaminu Organizacyjnego Roztoczańskiego Parku Narodowego


 Na podstawie § 4 Statutu Roztoczańskiego Parku Narodowego (Zarządzenie Nr 83 Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 roku w sprawie nadania Statutu Roztoczańskiemu Parkowi Narodowemu) zarządza się co następuje:

§ 1

Roztoczańskiemu Parkowi Narodowemu nadaje się Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 27/2003 z dnia 31 grudnia 2003 roku Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Roztoczańskiego Parku Narodowego.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2006 roku.

                                                                         Dyrektor
                                                                         Roztoczańskiego Parku Narodowego

                                                                         mgr inż. Zdzisław Strupieniuk

Otrzymują:
1. Zastępca dyrektora,
2. Główny księgowy,
3. Nadleśniczy obr. ochr. Kosobudy i Zwierzyniec,
4. Kierownicy działów ds. : OP, NE,
5. Kierownicy zespołów ds.: AT, UP,
6. Kierownik OHZ,
7. Komendant SPN
8. Kadry

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Regulamin Organizacyjny Roztoczańskiego Parku Narodowego

Schemat organizacyjny Roztoczańskiego Parku Narodowego

 

 
drukuj pobierz pdf