Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Roztoczański Park Narodowy

Przetargi: INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - Dostawa fabrycznie nowej prasy rolującej dla Roztoczańskiego Parku Narodowego

                                  

         

 

                                                                                    Zwierzyniec, dnia 27.07.2022r.

Znak sprawy: DOP.271.4.2022.md

                                                                                        

 

                             INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY
                ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje przed otwarciem ofert informacje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, pn.: „Dostawa fabrycznie nowej prasy rolującej dla Roztoczańskiego Parku Narodowego” - nr sprawy: DOP.271.4.2022.md

 

 Otwarcie wyznaczono na dzień 27.07.2022r. o godz. 11:00

 Roztoczański Park Narodowy informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 207 870.00 zł. brutto (słownie: Dwieście siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100).

 

                                                 Dyrektor
                                                 Roztoczańskiego Parku Narodowego
                                                 mgr inż. Andrzej Wojtyło

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz