Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Roztoczański Park Narodowy

Przetargi: INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - Dostawa piasku i kruszywa

                                  

                                                                                                                    Druk – 6

Znak sprawy: DOP.271.5.2022.mt

 

                                                                                      Zwierzyniec, dnia 17.08.2022r.

 

 

                   INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY
         ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje przed otwarciem ofert informacje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, pn.: „ Dostawa piasku i kruszywa ” - nr sprawy DOP.271.5.2022.mt

Otwarcie wyznaczono na dzień 17.08.2022r. o godz. 11:00

 

Roztoczański Park Narodowy informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 193 110,00 zł. brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć i 00/100) zł.

 

                                         Z-ca Dyrektora
                                         Roztoczańskiego Parku Narodowego
                                         mgr Tadeusz Grabowski

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz