Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Roztoczański Park Narodowy

Przetargi: INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - Remont, konserwacja budynków i obiektów w Roztoczańskim Parku Narodowym:

                                         

                                                                                        Zwierzyniec, dnia 18.08.2022r.

 

 

                         INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY
           ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje przed otwarciem ofert informacje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, pn.: „Remont, konserwacja budynków i obiektów w Roztoczańskim Parku Narodowym:

A. Konserwacja elewacji drewnianych leśniczówek i małej architektury drewnianej.

B. Montaż barier śniegowych i naprawa rynien” - nr sprawy DAO.271.12.2022.zs.

 

Otwarcie wyznaczono na dzień 18.08.2022r. o godz. 11.30

 

Roztoczański Park Narodowy informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łącznie kwotę w wysokości 252 452,46 zł. brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa złote 46/100), w tym:

na część A zamówienia: Konserwacja elewacji drewnianych leśniczówek i małej architektury drewnianej, kwotę 183 504,21 zł. brutto (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset cztery złote 21/100),

 

na część B zamówienia: Montaż barier śniegowych i naprawa rynien, kwotę 68 948,25 zł. brutto (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 25/100).

 

                                                   Z-ca Dyrektora
                                                   Roztoczańskiego Parku Narodowego
                                                   mgr inż. Wiesław Droździel

drukuj pobierz pdf    

wstecz