Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Roztoczański Park Narodowy

Przetargi: Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie: Wykonanie cięć przebudowy, pielęgnacyjnych i sanitarnych w obwodzie ochronnym Horodzisko i Obrocz w 2024 roku

Znak sprawy: DOP.271.3.2024.zb

                                                                                       Zwierzyniec, dnia 28.03.2024r.

 

 

 

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY

ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje przed otwarciem ofert informacje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego prowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132 - 139  ustawy Pzp  pn.: „Wykonanie cięć przebudowy, pielęgnacyjnych i sanitarnych w obwodzie ochronnym Horodzisko i Obrocz w 2024 roku” - nr sprawy DOP.271.3.2024.zb.

Otwarcie wyznaczono na dzień 28.03.2024r. o godz. 10.00

Roztoczański Park Narodowy informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości:

- Pakiet I - "Wykonanie cięć przebudowy, pielęgnacyjnych i sanitarnych w obwodzie ochronnym Horodzisko" -  390 253,68 PLN (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote 68/100);

- Pakiet II -  "Wykonanie cięć przebudowy, pielęgnacyjnych i sanitarnych w obwodzie ochronnym Obrocz" – 502 586,42 PLN (słownie: pięćset dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 42/100).

 

 

Dyrektor

Roztoczańskiego Parku Narodowego

mgr inż. Andrzej Wojtyło

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz