Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Roztoczański Park Narodowy

Przetargi zakończone: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy: Remonty, konserwacje budynków i obiektów w Roztoczańskim Parku Narodowym

                                                  Zwierzyniec, dnia 19.06.2019 r.

DAO.271.2.2019.zs                                            

 

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP, Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remonty, konserwacje budynków i obiektów w Roztoczańskim Parku Narodowym”. 

W postępowaniu złożono jedną ofertę.

Ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe Stanisław Kołdyj, 23-440 Frampol, Pulczynów 42 A, która otrzymała 100 pkt. według kryteriów określonych w rozdz. XV SIWZ, tj.: w kryterium ceny: 60,00 pkt, w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt.

Oferta została złożona zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

                                                                Z-ca Dyrektora
                                                                Roztoczańskiego Parku Narodowego
                                                                mgr Tadeusz Grabowski

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz