Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Roztoczański Park Narodowy

Przetargi zakończone: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: dotyczy - Konserwacja i adaptacja obiektów na stawach Echo; donośnika „B”, zimochowów oraz płuczki żelbetowej

                                                                          Zwierzyniec, dnia 26.06.2019 r.

DAO.271.06.2019.tg                                            

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP, Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Konserwacja i adaptacja obiektów na stawach Echo; donośnika „B”, zimochowów oraz płuczki żelbetowej”, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

Usługi Melioracyjne „MADA”
Przykaza Mirosław,
Sąsiadka 195, 22-448 Sułów

z ceną ofertową brutto: 228 370,84 zł.

Oferta została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XV SIWZ. Wybrana ofert spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i uzyskała najkorzystniejszy bilans cenowy oraz innych kryteriów (najwyższa liczba punktów) –
łącznie 100 pkt.

Poniżej Zamawiający przedstawia zestawienie firm, które złożyły oferty oraz przyznaną ofertom punktację dla każdego kryterium oceny ofert i łączną punktację: 

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Punktacja kryterium

„cena”

Punktacja

kryterium  „gwarancja”

Punktacja razem

(pkt)

1.

Drew-Kos Dariusz Różycki

ul. Chojnicka 74

89-500 Tuchola

41,08

40,00

81,08

2.

Usługi Melioracyjne „MADA” Przykaza Mirosław
Sąsiadka 195
22-448 Sułów

60,00

40,00

100

3.

Zakład Melioracyjno-Budowlany „KONKRET”
Cios Henryk, Swacha Franciszek
ul. 11-go Listopada 43
23-400 Biłgoraj

55,84

40,00

95,84

                                                                          Z-ca Dyrektora
                                                                          Roztoczańskiego Parku Narodowego
                                                                          mgr Tadeusz Grabowski

drukuj pobierz pdf    

wstecz