Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Roztoczański Park Narodowy

Przetargi zakończone: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy: Modernizacja i budowa parkingów leśnych i dróg dojazdowych w Roztoczańskim Parku Narodowym

                                                       Zwierzyniec, dnia 27.06.2019 r.

DAO.271.4.2019.zs                                            

 

 

                                             INFORMACJA

                   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP, Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Modernizacja i budowa parkingów leśnych
i dróg dojazdowych w Roztoczańskim Parku Narodowym”,   
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

Zakład Budowlano-Transportowy
„DROGMOST”, Mokre 24 D
22-400 Zamość  
 
z ceną ofertową brutto: 1 039 800,82 zł.

Oferta została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XV SIWZ. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i uzyskała najkorzystniejszy bilans cenowy oraz innych kryteriów (najwyższa liczba punktów) – łącznie 100 pkt.

Poniżej Zamawiający przedstawia zestawienie firm, które złożyły oferty oraz przyznaną ofertom punktację dla każdego kryterium oceny ofert i łączną punktację: 

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Punktacja kryterium

„cena”

Punktacja

kryterium  „gwarancja”

Punktacja razem

(pkt)

1.

Zakład Budowlano-Transportowy „DROGMOST”
Mokre 24 D
22-400 Zamość  

60,00

40,00

100

2.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe
„MAWEX” Ewa Matwiejczuk
ul. Rydla 21
22-400 Zamość

49,22

40,00

89,22

                                                  Z-ca Dyrektora
                                                  Roztoczańskiego Parku Narodowego
                                                  mgr Tadeusz Grabowski

drukuj pobierz pdf    

wstecz