Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Roztoczański Park Narodowy

Przetargi zakończone: OGŁOSZENIE O OSTATECZNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYŁONIONYM WYKONAWCY DOP.27.1.2019.kb

                                                              Zwierzyniec dnia 08.07.2019r.

DOP.27.1.2019.kb

 

OGŁOSZENIE O OSTATECZNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYŁONIONYM WYKONAWCY

 dotyczy:

ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty i wyłonienia Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego obejmującego „Inwentaryzację stanu zasobów przyrodniczych ekosystemów leśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego poprzez aktualizację i uzupełnienie posiadanych danych monitoringowych”.

 Zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ pkt 2.3), postępowanie jest prowadzone na zasadzie tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 W niniejszym postępowaniu, w terminie składania ofert, złożono trzy oferty, zabezpieczone wymaganym wadium, z których żadna nie została odrzucona, i które uzyskały odpowiednio ilości punktów w poszczególnych kryteriach oceny:

 

Oferta nr 1

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Sękocin Stary, ul. Leśników 21, 05-090 Raszyn, na podstawie przedstawionych pełnomocnictw złożona przez:

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Lublinie, ul. Startowa 11, 20-352 Lublin.

Kryterium – Cena brutto oferty: 1 131 599,88 zł – 47,08 pkt

Kryterium – Doświadczenie – 30,00 pkt

Kryterium – Skrócony termin realizacji zamówienia: do 30.06.2021r. – 10 pkt

Łączna ilość – 87,08 pkt

 

Oferta nr 2

KRAMEKO sp. z o.o., ul. Mazowiecka 108, 30-023 Kraków.

Kryterium – Cena brutto oferty: 1 089 180,57 zł – 48,92 pkt

Kryterium – Doświadczenie – 30,00 pkt

Kryterium – Skrócony termin realizacji zamówienia: do 30.06.2021r. – 10 pkt

Łączna ilość 88,92 pkt

 

Oferta nr 3

Konsorcjum firm:

TAXUS UL Sp. z o.o., ul. Płomyka 58, 02-491 Warszawa – Lider Konsorcjum

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn – członek konsorcjum

Kryterium – Cena brutto oferty: 887 976,00 zł – 60 pkt

Kryterium – Doświadczenie – 0,00 pkt

Kryterium – Skrócony termin realizacji zamówienia: do 30.06.2021r. – 10 pkt

Łączna ilość – 70,00 pkt

Po przeanalizowaniu wymaganych dokumentów, przedłożonych przez Wykonawcę, którego ofertę oceniono najwyżej, Zamawiający stwierdza, iż Firma KRAMEKO sp. z o.o. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z póź. zm.), Roztoczański Park Narodowy informuje, że w prowadzonym postępowaniu ostatecznie wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez KRAMEKO sp. z o.o., ul. Mazowiecka 108, 30-023 Kraków.

 

Uzasadnienie wyboru: oferta według przyjętych kryteriów oceny uzyskała najwyższą ilość punktów.

 Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z póź. zm.)

 O terminie i miejscu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz o konieczności dopełnienia formalności przed podpisaniem umowy, Wykonawca powiadomiony zostanie odrębnym pismem.

 

                                                                            Dyrektor Roztoczańskiego PN
                                                                            mgr inż. Andrzej Tittenbrun

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz