Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Roztoczański Park Narodowy

Przetargi zakończone: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy: Rozbiórki budynków w Roztoczańskim Parku Narodowym

                                                                                        Zwierzyniec, dnia 08.08.2019 r.

DAO.271.11.2019.zs                                           

 

                                 INFORMACJA

            O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP, Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Rozbiórki budynków w Roztoczańskim Parku Narodowym” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

PHU Usługi Leśne Pańczyk Michał, Michalów, ul. Zielona 21, 22-448 Sułów

z ceną ofertową brutto: 146 001,00 zł.

Oferta została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XV SIWZ. Wybrana ofert spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i uzyskała najkorzystniejszy bilans cenowy oraz innych kryteriów (najwyższa liczba punktów) –
łącznie 100 pkt.

Poniżej Zamawiający przedstawia zestawienie firm, które złożyły oferty oraz przyznaną ofertom punktację dla każdego kryterium oceny ofert i łączną punktację: 

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Punktacja kryterium

„cena”

Punktacja kryterium „termin realizacji zadania”

Punktacja razem

(pkt)

1.

  EKO GRAND Rafał Kurzak
  Rzeniszów, ul. Zielona 10
  42-350 Koziegłowy

52,97

40,00

92,96

2.

 Przedsiębiorstwo Budowlano  Usługowe Stanisław Kołdyj
  Pulczynów 42 A
  23-440 Frampol

54,59

32,00

86,59

3.

 Konsorcjum:
  ERIGO Sp. z o.o.
  ul. 11 Listopada 27
23-300 Janów Lubelski (Lider)
ERIGO Wojciech Dyjach
ul. 11 Listopada 27
23-300 Janów Lubelski (Partner)

25,03

40,00

65,03

4.

 PHU Usługi Leśne
Pańczyk Michał
Michalów ul. Zielona 21
22-448 Sułów.

60,00

40,00

100

 

                                                  Dyrektor
                                                  Roztoczańskiego Parku Narodowego
                                                  mgr inż. Andrzej Tittenbrun

drukuj pobierz pdf    

wstecz