Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Roztoczański Park Narodowy
Strona główna » RADA NAUKOWA PARKU » KOMPETENCJE
A A A

RADA NAUKOWA PARKU: KOMPETENCJE

Rada naukowa parku narodowego, działająca przy dyrektorze parku narodowego, jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie ochrony przyrody (art. 95.3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Zgodnie z w/w ustawą, Minister Środowiska powołuje członków rady naukowej parku narodowego w liczbie od 10 do 20, na kadencję trwającą 5 lat, spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz właściwych miejscowo samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych (art. 98.1 w/w ustawy).

Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i zastępcę oraz uchwala regulamin działania.

Do zadań rady naukowej parku narodowego należy w szczególności:

1) ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody;

2) opiniowanie projektu planu ochrony i zadań ochronnych;

3) ocena realizacji ustaleń planu ochrony, rocznych zadań ochronnych i skuteczności zabiegów ochronnych;

4) opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody;

5) przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania parku narodowego (art. 98.3 w/w ustawy).

Wydatki związane z działalnością rady naukowej parku narodowego są pokrywane z budżetu państwa, z części przeznaczonej na działalność parków narodowych. 

drukuj pobierz pdf    

wstecz