Roztoczański Park Narodowy
Strona główna » Szacowanie wartości zamówienia
A A A

Szacowanie wartości zamówienia:«« pierwsza « poprzednia 1 2  następna »
Szacowanie wartości zamówienia na zakup siatki do grodzenia upraw leśnych
Ogłoszenie o szacowaniu kosztów usługi obejmującej: Monitoring płazów, natężenia migracji godowych i poziom śmiertelności płazów na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego
Szacowanie kosztów usługi transportowej grup szkolnych do RPN
Ogłoszenie w sprawie szacowania kosztów dostawy systemu zarządzania wystawami w Ośrodku Edukacyjno- Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego (OEM RPN) - opartego na audioprzewodnikach.
Szacowanie wartości zamówienia: Wykonanie projektów, skład, druk i dostawa wydawnictw Roztoczańskiego Parku Narodowego
Szacowanie kosztu zakupu aplikacji na urządzenia mobilne
SZACOWANIE KOSZTÓW - dotyczy wykonania usługi w zakresie pomocy technicznej – migracja, synchronizacja i integracja danych opisowych i geometrycznych systemu informatycznego.
Szacowanie wartości zamówienia na opracowanie, wydanie drukiem i dostawę wydawnictw edukacyjno-informacyjnych
Ponowne szacowanie wartości zamówienia na organizację wystawy pn. \
Szacowanie kosztów ekspertyzy
Szacowanie wartości zamówienia na organizację wystawy pn. Roztocze
Rozeznanie rynku na dostawę ekologicznych pasz (owies, jęczmień) oraz słomy i odbiór nawozów naturalnych transportem własnym
Szacowanie kosztów druku
Rozeznanie rynku na zaprojektowanie, wykonanie składu, przygotowanie do druku oraz druk i dostawa wydawnictw: albumu, folderów i kalendarzy
Rozeznanie rynku na zakup materiałów promocyjnych i nagród

«« pierwsza « poprzednia 1 2  następna »