Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Roztoczański Park Narodowy

Szacowanie wartości zamówienia: Szacowanie wartości zamówienia: Wykonanie projektów, skład, druk i dostawa wydawnictw książkowych oraz materiałów promocyjnych Roztoczańskiego Parku Narodowego

OEM.271.5.2022                                                                Zwierzyniec, 18.05.2022r.

Roztoczański Park Narodowy, w celu oszacowania wartości zamówienia, zaprasza do przesłania wstępnej kalkulacji cenowej. Przedmiotem szacowania jest:

 Wykonanie projektów, skład, druk i dostawa wydawnictw książkowych oraz materiałów promocyjnych Roztoczańskiego Parku Narodowego

 1.  PROWADZĄCY ROZEZNANIE CENOWE:

 Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu

ul. Plażowa 2

22-470 Zwierzyniec

Nr telefonu (84) 687 20 66,  (84) 687 22 86

Nr faksu (84) 687 21 22

www.roztoczanskipn.pl

email: sekretariat@roztoczanskipn.pl

zwany dalej „Zamawiającym”

2. OKREŚLENIE ZAKRESU PRZEDMIOTU SZACOWANIA:

Przedmiotem szacowania jest wykonanie projektów graficznych, skład, druk i dostawa do siedziby Zamawiającego wydawnictw książkowych oraz materiałów promocyjnych Roztoczańskiego Parku Narodowego, w tym:

2.1.  Album „Konik polski - dzikość z natury”

 Album, wydany z okazji przypadającego w roku 2022 jubileuszu 40. lecia utworzenia w Roztoczańskim Parku Narodowym ostoi rezerwatowej konika polskiego. Łącznie będzie zawierał około 200 fotografii. Dodatkowo 500 egz. etui na album.

nakład 1500 egz.,

 format: 295 x 280 mm – poziom

  • objętość: ok. 160 str. + wyklejka + okładka,

papier środek: papier satynowy z wykończeniem silk 200 g/m2, druk 4+4, lakier offsetowy dyspersyjny, druk offsetowy z wykorzystaniem rastra stochastycznego,

  • oprawa: twarda, szyta nićmi,

etui na album w formie sztywnego pudełka otwartego z jednej strony: 500 szt.

2.2. „Konik polski – 40 lat  w Roztoczańskim Parku Narodowym”

 Publikacja o charakterze monograficznym, wydana z okazji przypadającego w roku 2022 jubileuszu 40.lecia utworzenia w Roztoczańskim Parku Narodowym ostoi rezerwatowej konika polskiego. Ilustrowana fotografiami i rycinami (głównie wykresy i tabele), stanowiącymi ok. 30-40% powierzchni zadrukowanej.

   nakład 500 egz.,

format bloku: 235 x 295 mm (pion),

  • objętość: ok. 130 str. + wyklejka + okładka,

papier środek: kreda mat. 130 g/m2, druk kolor 4+4, lakier dyspersyjny mat 1/1,

  • oprawa: twarda, szyta nićmi, całopapierowa,

2.3. „Dynamika składu gatunkowego i struktury lasów Roztoczańskiego Parku Narodowego”

 Publikacja o charakterze naukowym, bogato ilustrowana. Fotografie i ryciny (głównie wykresy i tabele) stanowią ok. 50-60% powierzchni zadrukowanej.

 nakład 200 egz.,

 format: 239 x 299 mm (pion);

  • objętość: ok. 130 str. + okładka,

papier środek: kreda mat. 130 g/m2, druk kolor 4+4, lakier dyspersyjny mat 1/1,

  • oprawa: miękka, szyta nićmi.

 2.4.Teka zawierająca luźne karty "Roztoczańskie pejzaże: kolekcja malarstwa Aleksandry Wachniewskiej w 120. rocznicę jej urodzin"

 Teka zawierająca 12 luźnych kart, w tym: 10 kart o zadruku jednostronnym z malarstwem Aleksandry Wachniewskiej z przetłoczeniami w obrysie reprodukcji, 2 karty zadrukowane dwustronnie z tekstem. Całość w tekturowej tece z wykrojnika.

 nakład 1 000 egz.,

 format: zbliżony do A3 (297 x 420 mm) – pion,

  • objętość: 12 luźnych kart, w tym 10 zadrukowanych jednostronnie, z przetłoczeniami + 2 karty z zadrukiem dwustronnym,

papier środek: kreda mat. 250 g/m2 (papier przystosowany do przetłoczeń), druk 4+4 (dwie karty) oraz 4+0 (10 kart) + lakier offsetowy matowy, na 10 kartach z reprodukcjami obrazów tłoczenie w obrysie reprodukcji,

  • oprawa: teka z wykrojnika.

 2.5. Kalendarz wieloplanszowy ścienny na rok 2022/2023 (od IX 2022r. do XII 2023r.) "Aleksandra Wachniewska - w stulecie urodzin”

 Kalendarz wieloplanszowy obejmujący miesiące: wrzesień-grudzień 2022r. oraz cały rok 2023. Każda strona zawiera duże zdjęcie (fotokopia obrazu Aleksandry Wachniewskiej), kalendarium, tekst (cytat autorstwa Malarki)

 nakład 1 250 egz.,

 format: 480 x 680 mm (pion),

  • objętość: 8 kart zadrukowanych dwustronnie + okładka + plecy,

papier środek: kreda mat. ok. 200 g/m2, druk kolor 4+4, lakier offsetowy matowy,

  • oprawa: spirala metalowa biała.

Szczegółowe parametry techniczne wydawnictw zostały określone w załączniku nr 1 – Wstępny opis przedmiotu szacowania.

Kod CPV:

22100000-1 drukowane książki, broszury i ulotki

79800000-2 usługi drukowania i powiązane

79822000-2 usługi składu

79822500-7 usługi projektów graficznych

 3. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANOWANEGO ZAMÓWIENIA:

3.1.  Szacowana cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu szacowania, w tym koszty wykonania projektów graficznych i składu oraz druku wydawnictw wraz z czynnościami introligatorskimi, pakowania w paczki według tytułów wydawnictw oraz dostarczenia wydawnictw na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Powinna także uwzględniać wartość autorskich praw majątkowych do dzieł powstałych w wyniku realizacji umowy.

       Pakowanie: paczki wg tytułów. Każde opakowanie powinno być opisane z podaniem jego zawartości i liczby egzemplarzy.

3.2.  Minimalna nieodpłatna gwarancja, wliczona w cenę,  na okres minimum 12 miesięcy.

3.3.  Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego, zgodnie z adresem: Roztoczański Park Narodowy, Ośrodek Edukacyjno - Muzealny, ul. Plażowa 3, 22-470 Zwierzyniec.

3.4.  Zobowiązania pomiędzy Wykonawcą i Roztoczańskim Parkiem Narodowym regulować będzie umowa.

 4. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z harmonogramem:

do dnia 01.08.2022r. –  poz. 2.1. oraz 2.2., tj.:

             album „Konik polski - dzikość z natury”,

             „Konik polski – 40 lat  w Roztoczańskim Parku Narodowym”,  

do dnia 05.09.2022r. – poz. 2.3, 2.4, 2.5, tj.:

              „Dynamika składu gatunkowego i struktury lasów Roztoczańskiego Parku Narodowego”,

              teka "Roztoczańskie pejzaże: kolekcja malarstwa A.Wachniewskiej (...)",

              kalendarz wieloplanszowy ścienny na rok 2022/2023.

 5. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU SZACOWANIA:

 Osoby upoważnione do udzielania informacji:

Paweł Marczakowski: e-mail: oemrpn@roztoczanskipn.pl;  tel. 84/ 68 72 066, wew. 359, 663 766 670,

Lucyna Droździel: e-mail: biblioteka@roztoczanskipn.pl; tel. 84/ 68 72 066, wew. 362, 786 988 825

 6. OFERTĘ SZACUNKU MOŻNA DOSTARCZYĆ:

a)   drogą elektroniczną e-mail: sekretariat@roztoczanskipn.pl  lub bibloteka@roztoczanskipn.pl w formie podpisanej i ostemplowanej oferty w formacie pliku „pdf”, której edytowalną wersję stanowi załącznik nr 2 do niniejszego szacowania.

b)   pisemnie na adres: Roztoczański Park Narodowy, ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec

 Uprzejmie prosimy o przesłanie odpowiedzi na powyższe szacowanie do dnia 27 maja (piątek) 2022 roku.

Jednocześnie oświadczamy, że złożona informacja – kalkulacja cenowa – nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.). Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku oraz uzyskanie wiedzy przez RPN w zakresie kosztów realizacji  w/w usługi. Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie skutkuje żadnymi zobowiązaniami Zamawiającego wobec podmiotu przedstawiającego koszty realizacji zadania i nie wyklucza go z udziału w dalszym możliwym postępowaniu przetargowym. Wykonawca zostanie wyłoniony w odrębnym postępowaniu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wstępny opis przedmiotu szacowania,

Załącznik nr 2 – Formularz szacowania,

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjne RODO.

                                                                          Z-ca Dyrektora
                                                                          Roztoczańskiego Parku Narodowego
                                                                          mgr Tadeusz Grabowski

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik nr 1 – Wstępny opis przedmiotu szacowania
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-05-19 18:08:27)
Załącznik nr 2 – Formularz szacowania
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-05-19 18:08:56)
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjne RODO
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-05-19 18:09:23)
 
wszystkie dokumenty
 

wstecz