Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Roztoczański Park Narodowy

Szacowanie wartości zamówienia: Roztoczański Park Narodowy, w celu oszacowania wartości zamówienia, zaprasza do przesłania wstępnej kalkulacji cenowej - Dostawa fabrycznie nowej prasy rolującej dla Roztoczańskiego Parku Narodowego

                                                                                        Zwierzyniec, dnia 27.05.2022r.

DOP.271.1.2022.md                                                               

Roztoczański Park Narodowy, w celu oszacowania wartości zamówienia, zaprasza do przesłania wstępnej kalkulacji cenowej. Przedmiotem szacowania jest:

Dostawa fabrycznie nowej prasy rolującej dla Roztoczańskiego Parku Narodowego

 1.  PROWADZĄCY ROZEZNANIE CENOWE:

 Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu

ul. Plażowa 2

22-470 Zwierzyniec

Nr telefonu (84) 687 20 66,  (84) 687 22 86

Nr faksu (84) 687 21 22

www.roztoczanskipn.pl

email: sekretariat@roztoczanskipn.pl

zwany dalej „Zamawiającym”

2. OKREŚLENIE ZAKRESU PRZEDMIOTU SZACOWANIA:

Przedmiotem szacowania jest dostawa prasy rolującej do belowania słomy i siana do Roztoczańskiego Parku Narodowego, określonej we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem:

 CPV- 16330000-7: (prasy do belowania słomy lub paszy) 

Charakterystyka oraz parametry techniczne przedmiotu szacowania wymagane przez Zamawiającego:

 • fabrycznie nowa,
 • konstrukcja stało komorowa
 • wałek WOM 6-wypustowy ze sprzęgłem krzywkowym,
 • prasa przeznaczona do współpracy z ciągnikiem o mocy  od 85 KM do 100 KM,
 • centralny system smarowania,
 • regulowana średnica beli od 1,25 m do 1,35 m,
 • regulowana gęstość beli,
 • szerokość komory prasowania minimum 1,2 m,
 • hydrauliczna blokada komory prasowania,
 • liczba rolek w komorze prasowania minimum 7 szt.,
 • szerokość podbieracza minimum 2,2 m,
 • podbieracz wyposażony w koła samonastawne,
 • grubość zębów podbieracza minimum 5 mm,
 • zęby rotora ze stali trudnościeralnej minimum Hardox 500,
 • rotor z minimum 13 nożami pojedynczo obciążonymi sprężyną,
 • opcja cięcia wszystkimi nożami lub bez cięcia, 
 • przenośnik łańcuchowy z minimum 23 listwami o przekroju minimum 35mm,
 • system obwiązywania siatką współpracujący z siatkami typów CoverEdge™ oraz Edge to Edge™,
 • wskaźnik napełnienia komory prasowania,
 • podłoga opuszczana równolegle sterowna zaworem na prasie, umożliwiająca pozbywanie się zatorów materiału,
 • prasa wyposażona w rampę do łatwego załadunku rolek siatki,
 • obsługa prasy z kabiny ciągnika za pomocą monitora,
 • opony o szerokości minimum 15 cali.

Szacowana cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu szacowania, w tym koszty:

 • minimalnej nieodpłatnej gwarancji wliczonej w cenę,  na okres minimum 36 miesięcy,
 • kompleksowego pakietu serwisowego, na okres minimum 36 miesięcy, obejmującego naprawy, części i usługi serwisowe,
 • przeszkolenia z obsługi prasy dla 2 operatorów oraz corocznego szkolenia przedsezonowego w okresie gwarancji,
 • koszty transportu przedmiotu szacowania do siedziby Zamawiającego.

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

 • serwis zlokalizowany nie dalej niż 50 km od siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego,
 • czas na reakcje serwisu maksymalnie 24 godziny od zgłoszenia.

 3. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.

 4. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU SZACOWANIA:

 Osoby upoważnione do udzielania informacji:

Bartłomiej Kaproń: e-mail: bkapron@roztoczanskipn.pl;  tel. 512 870 210;

Mateusz Dobek: e-mail: mdobek@roztoczanskipn.pl;  tel. 600 091 841.

Zobowiązania pomiędzy Wykonawcą i Roztoczańskim Parkiem Narodowym regulować będzie umowa.

5. OFERTĘ SZACUNKU MOŻNA DOSTARCZYĆ:

a)   drogą elektroniczną e-mail: sekretariat@roztoczanskipn.pl  lub bkapron@roztoczanskipn.pl w formie podpisanej i ostemplowanej oferty w formacie pliku „pdf”, której edytowalną wersję stanowi załącznik nr 1 do niniejszego szacowania.

b)   pisemnie na adres: Roztoczański Park Narodowy, ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec

 Uprzejmie prosimy o przesłanie odpowiedzi na powyższe szacowanie do dnia 10 czerwca (piątek) 2022 roku.

Jednocześnie oświadczamy, że złożona informacja – kalkulacja cenowa – nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.). Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku oraz uzyskanie wiedzy przez RPN w zakresie kosztów realizacji  w/w usługi. Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie skutkuje żadnymi zobowiązaniami Zamawiającego wobec podmiotu przedstawiającego koszty realizacji zadania i nie wyklucza go z udziału w dalszym możliwym postępowaniu przetargowym. Wykonawca zostanie wyłoniony w odrębnym postępowaniu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz szacowania

Załącznik nr 2 - Klauzula-informacyjna-rodo

 

                                                                Z-ca Dyrektora
                                                                Roztoczańskiego Parku Narodowego
                                                                mgr inż. Wiesław Droździel

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik nr 1 - Formularz szacowania
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-05-27 12:49:43)
Załącznik nr 2 - Klauzula-informacyjna-rodo
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-05-27 12:50:08)
 
wszystkie dokumenty
 

wstecz