Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Roztoczański Park Narodowy

Szacowanie wartości zamówienia: Szacowanie kosztów usługi transportowej grup szkolnych do RPN

                                

                                                                                         Zwierzyniec, 01.02.2023 r.

Znak sprawy: OEM.271.1.2023.mp

 

         Szacowanie kosztów usługi transportowej grup szkolnych do RPN

 

W ramach oszacowania wartości zamówienia, Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu [dalej: RPN]  zaprasza do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej usługi krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym [Dz. U. 2022 r. poz. 2201] dla grup szkolnych do siedziby RPN opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu.

                                                        § 1

Niniejsze szacowanie kosztów nie skutkuje żadnymi zobowiązaniami RPN wobec podmiotu składającego informację i nie wyklucza jego z udziału w postępowaniu wyłaniającym wykonawcę. Wykonawca zostanie wyłoniony w odrębnym postępowaniu.

 

                                                        § 2

Prosimy o podanie kalkulacji ceny w zł/km (cena netto, brutto oraz stawka podatku VAT), szacowanych kosztów wykonania usługi transportu drogowego osób zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu szacowania kosztów (załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu).

 

                                                       § 3

Uprzejmie prosimy o przesłanie oferty szacunku ww. usługi na Formularzu szacowania (załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu) do dnia 15 lutego 2023 roku, do godziny 10.00.

 

Ofertę szacunku można dostarczyć:

  1. Drogą elektroniczną e-mail: sekretariat@roztoczanskipn.pl
  2. Pisemnie na adres: Roztoczański Park Narodowy, ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec

 

Osoba do kontaktu: Małgorzata Pasieka

e-mail: edukacja_mp@roztoczanskipn.pl, tel. 84 6872286 wew. 367, tel. kom. 786 988 816

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu szacowania kosztów

Załącznik nr 2 - Formularz szacowania

Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO

 UWAGA

Informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego [ani nie prowadzi do zawarcia umowy], jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta, ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku oraz uzyskanie wiedzy przez RPN w zakresie kosztów realizacji w/w usługi.

                                       Z-ca Dyrektora
                                       Roztoczańskiego Parku Narodowego
                                       mgr Tadeusz Grabowski

                                 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu szacowania kosztów
(wprowadził: Władysław Saciuk 2023-02-06 12:02:52)
Załącznik nr 2 - Formularz szacowania
(wprowadził: Władysław Saciuk 2023-02-06 12:03:22)
Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO
(wprowadził: Władysław Saciuk 2023-02-06 12:03:52)
 
wszystkie dokumenty
 

wstecz