Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Roztoczański Park Narodowy

Szacowanie wartości zamówienia: Szacowanie kosztów usługi: zakup drona – 1 szt. jako wyposażenie w ramach programu edukacyjnego zajęć w terenie pn. „Exploracja Park”

Zwierzyniec, 22.09.2023 r.                                     Znak sprawy: OEM.271.17.2023.ad


Szacowanie kosztów usługi: zakup drona – 1 szt. jako wyposażenie w ramach programu edukacyjnego zajęć w terenie pn. „Exploracja Park”


W ramach oszacowania wartości zamówienia Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu [dalej: RPN] zaprasza do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej usługi: zakup drona – 1 szt. jako wyposażenie związane z relalizacją programu edukacyjnego zajęć w terenie pn. „Exploracja Park” w ramach przedsięwzięcia „Wyprawy wielkich odkrywców – transport zeroemisyjny nowatorskim działaniem edukacyjnym w ochronie środowiska” wg specyfikacji opisanej w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu.

§ 1

Niniejsze szacowanie kosztów nie skutkuje żadnymi zobowiązaniami RPN wobec podmiotu składającego informację i nie wyklucza jego z udziału w postępowaniu wyłaniającym wykonawcę. Wykonawca zostanie wyłoniony w odrębnym postępowaniu.


§ 2

Prosimy o podanie kalkulacji ceny w zł/ (cena netto, brutto oraz stawka podatku VAT), szacowanych kosztów wykonania w/w usługi zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu szacowania kosztów (załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu).


§ 3

Uprzejmie prosimy o przesłanie oferty szacunku ww. usługi na Formularzu szacowania (załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu) do dnia 29 września 2023 roku.

§ 4

  • Wykonawca zostanie wyłoniony w odrębnym postępowaniu, tj. w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
  • zobowiązania pomiędzy Wykonawcą i RPN regulować będzie umowa.

 

§ 5

Środki finansowe na realizację zamówienia są zabezpieczone ze środków: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Wyprawy wielkich odkrywców – transport zeroemisyjny nowatorskim działaniem edukacyjnym w ochronie środowiska” (Umowa
o dofinansowanie Nr 16/2023/D/EE, zawarta w dniu 27.03.2023 r., aneks nr 1 zawarty w dniu 16.06.2023 r.).

§ 6


Ofertę szacunku można dostarczyć:

1. Drogą elektroniczną e-mail: sekretariat@roztoczanskipn.pl
2. Pisemnie na adres: Roztoczański Park Narodowy, ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec
Osoba do kontaktu: Aneta Dybowska, e-mail: edukacja@roztoczanskipn.pl, tel. 84 6872286 wew. 324, tel. kom. 514 167 840

UWAGA
Informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego [ani nie prowadzi do zawarcia umowy], jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta, ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku oraz uzyskanie wiedzy przez RPN w zakresie kosztów realizacji w/w usługi.

 

                                                Dyrektor
                                                Roztoczańskiego Parku Narodowego
                                                mgr inż. Andrzej Wojtyło
 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu szacowania kosztów
(wprowadził: Patryk Kur 2023-09-26 15:21:21)
Załącznik nr 2 – Formularz szacowania
(wprowadził: Patryk Kur 2023-09-26 15:21:32)
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna RODO
(wprowadził: Patryk Kur 2023-09-26 15:21:44)
 
wszystkie dokumenty
 

wstecz