Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Roztoczański Park Narodowy

Szacowanie wartości zamówienia: Szacowanie wartości zamówienia: Wykonanie projektów, składu, druku oraz dostawę dwóch kalendarzy i terminarza książkowego na 2024 rok oraz druk i dostawę mapy zrywki Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Zn. spr.: OEM.271.18.2023                                                   Zwierzyniec, 02.10.2023 r.

                                            

Roztoczański Park Narodowy, w celu oszacowania wartości zamówienia, zaprasza do przesłania wstępnej kalkulacji cenowej. Przedmiotem szacowania jest:

 

Wykonanie projektów, składu, druku oraz dostawę dwóch kalendarzy i terminarza książkowego na 2024 rok oraz druk i dostawę mapy zrywki Roztoczańskiego Parku Narodowego.

 

1.  PROWADZĄCY ROZEZNANIE CENOWE:

 

Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu


ul. Plażowa 2

22-470 Zwierzyniec

Nr telefonu (84) 687 20 66,  (84) 687 22 86

Nr faksu (84) 687 21 22

www.roztoczanskipn.pl

email: sekretariat@roztoczanskipn.pl

 

zwany dalej „Zamawiającym”

 

2. OKREŚLENIE ZAKRESU PRZEDMIOTU SZACOWANIA:                                                 

Przedmiotem szacowania jest wykonanie projektów graficznych, skład, druk i dostawa do siedziby Zamawiającego dwóch kalendarzy oraz terminarza książkowego na 2024 rok oraz druk i dostawa mapy zrywki Roztoczańskiego Parku Narodowego, w tym:

2.1.  Katalogu w formie kalendarza biurkowego w formacie A5 na 2024 rok w nakładzie 1 000 egzemplarzy,

2.2. Kalendarza wieloplanszowego ściennego w formacie A2 na 2024 rok w nakładzie 1 250 egzemplarzy,

2.3. Terminarza książkowego w formacie A4 na 2024 rok w nakładzie 1 000 egzemplarzy,

2.4. Mapy zrywki w formacie B2 w nakładzie 50 000 egzemplarzy.

Szczegółowe parametry techniczne wydawnictw zostały określone w załączniku nr 1 – Wstępny opis przedmiotu szacowania.

Kody CPV:

30199792-8 kalendarze

22817000-0 terminarze lub organizery osobiste

22114300-5 mapy

79800000-2 usługi drukowania i powiązane

79822000-2 usługi składu

79822500-7 usługi projektów graficznych

3. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANOWANEGO ZAMÓWIENIA:

3.1.  Szacowana cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu szacowania, w tym koszty wykonania projektów graficznych, składu oraz druku wydawnictwa wraz z czynnościami introligatorskimi, pakowania w paczki oraz dostarczenia wydawnictw na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Powinna także uwzględniać wartość autorskich praw majątkowych do dzieł powstałych w wyniku realizacji umowy.

3.2.  Pakowanie: Każde opakowanie powinno być opisane z podaniem jego zawartości i liczby egzemplarzy.

3.3.  Minimalna nieodpłatna gwarancja, wliczona w cenę,  na okres minimum 12 miesięcy.

3.4.  Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego, zgodnie z adresem: Roztoczański Park Narodowy, Ośrodek Edukacyjno - Muzealny, ul. Plażowa 3, 22-470 Zwierzyniec.

3.5.  Zobowiązania pomiędzy Wykonawcą i Roztoczańskim Parkiem Narodowym regulować będzie umowa.

 

4. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z harmonogramem:

do dnia 11.12.2023 r.   

 

5. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU SZACOWANIA:

 

Osoby upoważnione do udzielania informacji:

 

Paweł Marczakowski: e-mail: oemrpn@roztoczanskipn.pl;  tel. 84 68 72 066, wew. 359, 663 766 670,

Grzegorz Szkutnik: e-mail: gszkutnik@roztoczanskipn.pl; tel. 84 68 72 066, wew. 360, 508 260 888.

 

6. OFERTĘ SZACUNKU MOŻNA DOSTARCZYĆ:

a)   drogą elektroniczną e-mail: sekretariat@roztoczanskipn.pl w formie podpisanej i ostemplowanej oferty w formacie pliku „pdf”, której edytowalną wersję stanowi załącznik nr 2 do niniejszego szacowania.

b)   pisemnie na adres: Roztoczański Park Narodowy, ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec

 

 

Uprzejmie prosimy o przesłanie odpowiedzi na powyższe szacowanie do dnia 10 października (wtorek) 2023 roku.

Jednocześnie oświadczamy, że złożona informacja – kalkulacja cenowa – nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.). Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku oraz uzyskanie wiedzy przez RPN w zakresie kosztów realizacji  w/w usługi. Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie skutkuje żadnymi zobowiązaniami Zamawiającego wobec podmiotu przedstawiającego koszty realizacji zadania i nie wyklucza go z udziału w dalszym możliwym postępowaniu przetargowym. Wykonawca zostanie wyłoniony w odrębnym postępowaniu
w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych

 

                                                Dyrektor
                                                Roztoczańskiego Parku Narodowego
                                                mgr inż. Andrzej Wojtyło

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załałącznik nr 1_Opis przedmiotu szacowania
(wprowadził: Patryk Kur 2023-10-02 19:10:50)
Załącznik nr 2_Formularz szacowania
(wprowadził: Patryk Kur 2023-10-02 19:11:04)
Załącznik nr 3_Klauzula informacyjna RODO
(wprowadził: Patryk Kur 2023-10-02 19:11:12)
 
wszystkie dokumenty
 

wstecz