Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Roztoczański Park Narodowy

Szacowanie wartości zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pickup z agregatem wodno-pianowym zamontowanym na skrzyni ładunkowej”

 

DOP.271.4.2023.mp                                            Zwierzyniec, dnia 05.10.2023r.        

 

Roztoczański Park Narodowy, w celu oszacowania wartości zamówienia, zaprasza do przesłania wstępnej kalkulacji cenowej. Przedmiotem szacowania jest:

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pickup
z agregatem wodno-pianowym zamontowanym na skrzyni ładunkowej”

 

 1.  PROWADZĄCY ROZEZNANIE CENOWE:

 Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu

ul. Plażowa 2

22-470 Zwierzyniec

Nr telefonu (84) 687 20 66,  (84) 687 22 86

www.roztoczanskipn.pl

email: sekretariat@roztoczanskipn.pl

zwany dalej „Zamawiającym”

2. OKREŚLENIE ZAKRESU PRZEDMIOTU SZACOWANIA:

Przedmiotem szacowania jest dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pickup z agregatem wodno-pianowym zamontowanym na skrzyni ładunkowej do Roztoczańskiego Parku Narodowego, określonej we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem:

CPV- 34113300-5 (pojazdy terenowe)

CPV- 34113000-2 (pojazdy z napędem na 4 koła)

CPV- 35110000-8 (sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa)

 

Charakterystyka oraz parametry techniczne przedmiotu szacowania wymagane przez Zamawiającego określone są w Załączniku Nr 1: Specyfikacja techniczna Opis Przedmiotu Zamówienia.

Szacowana cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu szacowania, w tym koszty:

  • minimalnej nieodpłatnej gwarancji wliczonej w cenę,  na okres minimum 24 miesiące,
  • koszty transportu przedmiotu szacowania do siedziby Zamawiającego,
  • montaż wyposażenia dodatkowego zgodnie z pkt 5 OPZ (agregat wodno-pianowy + zbiornik),
  • montaż belki sygnalizacyjnej zgodnie z pkt 6.4 OPZ z napisem (STRAŻ PARKU) 

 

3. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamawiający wymaga określenia przewidywanego terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

 4. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU SZACOWANIA:

 Osoba do kontaktu: Marek Petlicki, email: mpetlicki@roztoczanskipn.pl tel. (84) 687 20 66 wew. 370; tel. kom. 507 182 309;

Zobowiązania pomiędzy Wykonawcą i Roztoczańskim Parkiem Narodowym regulować będzie umowa.

5. OFERTĘ SZACUNKU MOŻNA DOSTARCZYĆ:

a)   drogą elektroniczną e-mail: sekretariat@roztoczanskipn.pl  w formie podpisanej i ostemplowanej oferty w formacie pliku „pdf”, której edytowalną wersję stanowi załącznik nr 2 do niniejszego szacowania.

b)   pisemnie na adres: Roztoczański Park Narodowy, ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec

 Uprzejmie prosimy o przesłanie odpowiedzi na powyższe szacowanie do dnia 13 października 2023roku.

Jednocześnie oświadczamy, że złożona informacja – kalkulacja cenowa – nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.). Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku oraz uzyskanie wiedzy przez RPN w zakresie kosztów realizacji  w/w usługi. Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie skutkuje żadnymi zobowiązaniami Zamawiającego wobec podmiotu przedstawiającego koszty realizacji zadania i nie wyklucza go z udziału w dalszym możliwym postępowaniu przetargowym. Wykonawca zostanie wyłoniony w odrębnym postępowaniu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Zał. 1. Specyfikacja techniczna - Opis przedmiotu zamówienia
(wprowadził: Patryk Kur 2023-10-05 12:41:22)
Zał. 2. Formularz szacowania
(wprowadził: Patryk Kur 2023-10-05 12:41:38)
Zał. 3. Klauzula informacyjna RODO
(wprowadził: Patryk Kur 2023-10-05 12:41:50)
 
wszystkie dokumenty
 

wstecz