Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Roztoczański Park Narodowy

Szacowanie wartości zamówienia: Szacowanie kosztów usługi obejmującej: Transport grup szkolnych do Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2024 roku.

Znak sprawy: OEM.271.1.2024.mp                                                                                    Zwierzyniec, 16.02.2024 r.

 

 

Szacowanie kosztów usługi obejmującej:

Transport grup szkolnych do Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2024 roku

 

Działanie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wyrastamy z tradycji i historii regionu – 50. lat Roztoczańskiego Parku Narodowego dla przyrody i człowieka” dofinansowanego w formie dotacji ze środków NFOŚiGW, umowa nr 1414/2023/Wn50/EE-ee/D z dnia 10.08.2023 r.

 

  1. 1.       Prowadzący szacowanie:

Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec, tel.: 84 6872 066,
e-mail: sekretariat@roztoczanskipn.pl

 

  1. 2.       Określenie przedmiotu szacowania:

Przedmiotem szacowania jest koszt usługi transportu grup szkolnych do Roztoczańskiego Parku Narodowego, w zakresie przewozu osób w rozumieniu Ustawyz dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym [Dz. U. 2022 r. poz. 2201], zgodnie z zakresem przedstawionym w załącznikunr 1 - Opis Przedmiotu Szacowania.

 

  1. 3.       Sposób przygotowania oferty szacunku:

Prosimy o podanie szacowanych kosztów usługi w zł/km (cena netto, brutto oraz stawka podatku VAT) na Formularzu szacowania (załącznik nr 2) zgodnie z warunkami określonymi w Opisie Przedmiotu Szacowania (załącznik nr 1).

 

  1. 4.       Termin składania ofert szacunku:

Do dnia 27 lutego 2024 roku, do godz. 10.00.

 

  1. 5.       Ofertę szacunku można dostarczyć:
    1. Drogą elektroniczną e-mail: sekretariat@roztoczanskipn.pl
    2. Pisemnie na adres: Roztoczański Park Narodowy, ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec

 

  1. 6.       Osoba do kontaktu:

Małgorzata Pasieka, e-mail: edukacja_mp@roztoczanskipn.pl, tel. 84 6872286 wew. 367

 

Informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego
[ani nie prowadzi do zawarcia umowy], jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę
w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta, ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku oraz uzyskanie wiedzy przez RPN w zakresie kosztów realizacji w/w usługi. Niniejsze szacowanie kosztów nie skutkuje żadnymi zobowiązaniami RPN wobec podmiotu składającego informację i nie wyklucza jego
z udziału w postępowaniu wyłaniającym wykonawcę. Wykonawca zostanie wyłoniony w odrębnym postępowaniu.

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Opis Przedmiotu Szacowania - załącznik nr 1
(wprowadził: Patryk Kur 2024-02-19 13:02:40)
Formularz szacowania - załącznik nr 2
(wprowadził: Patryk Kur 2024-02-19 13:02:48)
Klauzula informacyjna RODO - załącznik nr 3
(wprowadził: Patryk Kur 2024-02-19 13:02:56)
Szacowanie kosztów transportu
(wprowadził: Patryk Kur 2024-02-19 13:03:05)
 
wszystkie dokumenty
 

wstecz