Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Roztoczański Park Narodowy

Przetargi zakończone: Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, ogłasza przetarg publiczny na zadanie: Zabiegi pielęgnacyjno-ochronne i hodowlane w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2020 r.

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:547318-2019:TEXT:PL:HTML Polska-Zwierzyniec: Usługi leśnictwa 2019/S 223-547318

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu zabiegów – pielęgnacyjno-ochronnych i hodowlanych w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2020 roku, podzielonych na 7 części obejmujące w szczególności:
a) cięcia przebudowy pielęgnacyjne i sanitarne wraz ze zrywką drewna;
b) hodowlę lasu;
c) ochronę ekosystemów leśnych przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi;
d) ochronę przeciwpożarową lasu;
e) ochronę przyrody nieożywionej i gleb;
f) ochronę ekosystemów wodnych;
g) ochronę nieleśnych ekosystemów lądowych;
h) ochronę roślin;
i) ochronę zwierząt łownych;
j) ochronę zwierząt specjalnej troski;
k) ochronę walorów krajobrazowych, zagospodarowanie turystyczne i administrację budynków;
l) regulację stanu posiadania;
m) ochronę zachowawczą rodzimych ras zwierząt;
n) produkcję karmy własnej na potrzeby hodowli zachowawczej rodzimych ras zwierząt.

OGŁOSZENIE

Załączniki:

OPZ - Załącznik nr 1 cz. nr 01

OPZ - Załącznik nr 1 cz. nr 02

OPZ - Załącznik nr 1 cz. nr 03

OPZ - Załącznik nr 1 cz. nr 04

OPZ - Załącznik nr 1 cz. nr 05

OPZ - Załącznik nr 1 cz. nr 06

OPZ - Załącznik nr 1 cz. nr 07

SIWZ

Zał nr 5 - Kosztorys ofertowy_część nr 1

Zał nr 5 - Kosztorys ofertowy_część nr 2

Zał nr 5 - Kosztorys ofertowy_część nr 3

Zał nr 5 - Kosztorys ofertowy_część nr 4

Zał nr 5 - Kosztorys ofertowy_część nr 5

Zał nr 5 - Kosztorys ofertowy_część nr 6

Zał nr 5 - Kosztorys ofertowy_część nr 7

Załącznik nr 2 do SIWZ - Katalog norm czasu

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ - formularz oferty

Załącznik nr 6 Edytowalna wersja formularza JEDZ

Załącznik nr 7 do SIWZ - wykonane usługi

Załącznik nr 8 do SIWZ - wykaz urządzeń i narzędzi

Załącznik nr 9 do SIWZ - wykaz osób

Załącznik nr 10 do SIWZ - lista podmiotów grupy kapitałowej

Załącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie w sprawie braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 12 - oświadczenie umowy o pracę

Załącznik nr 13 do SIWZ - wzór zobowiazania do zasobów

espd-do zaimportowania formularza JEDZ

Klucz Publiczny - oferta

 

                                                           Dyrektor
                                                           Roztoczańskiego Parku Narodowego
                                                           mgr inż. Andrzej Tittenbrun

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
espd-do zaimportowania formularza JEDZ
(wprowadził: Władysław Saciuk 2019-11-19 12:58:10)
Załącznik nr 13 do SIWZ - wzór zobowiazania do zasobów
(wprowadził: Władysław Saciuk 2019-11-19 13:00:22)
Załącznik nr 12 - oświadczenie umowy o pracę
(wprowadził: Władysław Saciuk 2019-11-19 13:01:14)
Załącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie w sprawie braku podstaw do wykluczenia
(wprowadził: Władysław Saciuk 2019-11-19 13:02:07)
Załącznik nr 10 do SIWZ - lista podmiotów grupy kapitałowej
(wprowadził: Władysław Saciuk 2019-11-19 13:02:44)
Załącznik nr 9 do SIWZ - wykaz osób
(wprowadził: Władysław Saciuk 2019-11-19 13:03:24)
Załącznik nr 8 do SIWZ - wykaz urządzeń i narzędzi
(wprowadził: Władysław Saciuk 2019-11-19 13:04:01)
Załącznik nr 7 do SIWZ - wykonane usługi
(wprowadził: Władysław Saciuk 2019-11-19 13:04:38)
Załącznik nr 6 Edytowalna wersja formularza JEDZ
(wprowadził: Władysław Saciuk 2019-11-19 13:05:11)
Załącznik nr 4 do SIWZ - formularz oferty
(wprowadził: Władysław Saciuk 2019-11-19 13:05:50)
Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy
(wprowadził: Władysław Saciuk 2019-11-19 13:06:23)
Załącznik nr 2 do SIWZ - Katalog norm czasu
(wprowadził: Władysław Saciuk 2019-11-19 13:06:55)
Zał nr 5 - Kosztorys ofertowy_część nr 7
(wprowadził: Władysław Saciuk 2019-11-19 13:07:37)
Zał nr 5 - Kosztorys ofertowy_część nr 6
(wprowadził: Władysław Saciuk 2019-11-19 13:08:12)
Zał nr 5 - Kosztorys ofertowy_część nr 5
(wprowadził: Władysław Saciuk 2019-11-19 13:08:41)
Zał nr 5 - Kosztorys ofertowy_część nr 4
(wprowadził: Władysław Saciuk 2019-11-19 13:09:23)
Zał nr 5 - Kosztorys ofertowy_część nr 3
(wprowadził: Władysław Saciuk 2019-11-19 13:10:00)
Zał nr 5 - Kosztorys ofertowy_część nr 2
(wprowadził: Władysław Saciuk 2019-11-19 13:10:31)
Zał nr 5 - Kosztorys ofertowy_część nr 1
(wprowadził: Władysław Saciuk 2019-11-19 13:11:26)
SIWZ
(wprowadził: Władysław Saciuk 2019-11-19 13:12:24)
OPZ - Załącznik nr 1 cz. nr 07
(wprowadził: Władysław Saciuk 2019-11-19 13:13:16)
OPZ - Załącznik nr 1 cz. nr 06
(wprowadził: Władysław Saciuk 2019-11-19 13:13:53)
OPZ - Załącznik nr 1 cz. nr 05
(wprowadził: Władysław Saciuk 2019-11-19 13:14:27)
OPZ - Załącznik nr 1 cz. nr 04
(wprowadził: Władysław Saciuk 2019-11-19 13:14:59)
OPZ - Załącznik nr 1 cz. nr 03
(wprowadził: Władysław Saciuk 2019-11-19 13:15:27)
OPZ - Załącznik nr 1 cz. nr 02
(wprowadził: Władysław Saciuk 2019-11-19 13:15:59)
OPZ - Załącznik nr 1 cz. nr 01
(wprowadził: Władysław Saciuk 2019-11-19 13:16:33)
Ogłoszenie
(wprowadził: Władysław Saciuk 2019-11-19 13:17:07)
KluczPubliczny - Oferta
(wprowadził: Władysław Saciuk 2019-12-03 19:31:23)
 
wszystkie dokumenty
 

wstecz