Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Roztoczański Park Narodowy

Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu: Remont, budowa i adaptacja budynków i obiektów związanych z udostępnieniem turystycznym oraz ochroną zwierząt w Roztoczańskim Parku Narodowym

  

                                                                                       Zwierzyniec, dn.06.9.2022r.

Znak sprawy: DAO.271.14.2022.zs

Remont, budowa i adaptacja budynków i obiektów związanych z udostępnieniem turystycznym oraz ochroną zwierząt w Roztoczańskim Parku Narodowym:
A. Wydzielenie punktu gastronomicznego w Izbie leśnej we Floriance, wykonanie punktu recepcyjnego w Rybakówce oraz malowanie kancelarii.
B. Remont leśniczówki Cegielnia, wykonanie zadaszenia w Komanówce oraz budowa deszczochronu na Bukowej Górze.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1A do SWZ - oferta

Załącznik nr 1B do SWZ - oferta

Załącznik nr 2A do SWZ- Oświad o niepodleg wykluczeniu

Załącznik nr 2B do SWZ - Oświad o niepodleg wykluczeniu

Załącznik nr 3A do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 3B do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 4A do SWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 4B do SWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 5A do SWZ - Wykaz robót

Załącznik nr 5B do SWZ - Wykaz robót

Załącznik nr 6A do SWZ - Wykaz osób

Załącznik nr 6B do SWZ - Wykaz osób

Załącznik nr 7A do SWZ - Grupa kapitałowa

Załącznik nr 7B do SWZ - Grupa kapitałowa

Załącznik nr 8A do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 8B do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 9A do SWZ - Wzór oswiadczenia o zatrudnieniu

Załącznik nr 9B do SWZ - Wzór oswiadczenia o zatrudnieniu

Załącznik nr 10A do SWZ - Wzor karty gwarancyjnej

Załącznik nr 10B do SWZ - Wzor karty gwarancyjnej

zał_11A.1_SWZ Projekt wykonawczy - Punkt gastronomiczny

zał_11B.2_SWZ PZT, PAB - Zadaszenie - Płyta obornikowa

Załącznik nr 11A.2 do SWZ - Dyspozycja wykonanai prac_Punkt recepcyjny w Rybakówce

Załącznik nr 11B.1 do SWZ - Dokumentacja zgłoszeniowa - Cegielnia

Załącznik nr 11B.3 do SWZ - Dokumentacja zgłoszeniowa_ - eszczochron Bukowa Góra

Załącznik nr 12A.1 do SWZ - Przedmiar robót - Wydzielenie punktu gastronomicznego w budynku Zielonej Sali Izby Leśnej

Załącznik nr 12A.2 do SWZ - Przedmiar robót - Wykonanie punktu recepcyjnego w osadzie Rybakówka

Załącznik nr 12A.3 do SWZ - Przedmiar robot - Malowanie kancelarii

Załącznik nr 12B.1 do SWZ - Przedmiar robót - Remont i adaptacja budynku dawnej leśniczówki Cegielnia

Załącznik nr 12B.2 do SWZ - Przedmiar robot - Zadaszenie Komanówka

Załącznik nr 12B.3 do SWZ - Przedmiar robót - Deszczochron Bukowa Góra

Załącznik nr 14A do SWZ - Pozwolenie na budowę - punkt gastronomiczny

Załącznik nr 15B do SWZ - Zaswiadczenie o braku sprzeciwu - Cegielnia

                                                      Z-ca Dyrektora
                                                      Roztoczańskiego Parku Narodowego
                                                      mgr Tadeusz Grabowski

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-09-06 14:04:00)
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-09-06 14:05:35)
Załącznik nr 1A do SWZ - oferta
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-09-06 14:06:27)
Załącznik nr 1B do SWZ - oferta
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-09-06 14:07:00)
Załącznik nr 2A do SWZ- Oświad o niepodleg wykluczeniu
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-09-06 14:07:31)
Załącznik nr 2B do SWZ - Oświad o niepodleg wykluczeniu
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-09-06 14:08:12)
Załącznik nr 3A do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-09-06 14:08:41)
Załącznik nr 3B do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-09-06 14:09:09)
Załącznik nr 4A do SWZ - Wzór umowy 01.09.2022
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-09-06 14:09:40)
Załącznik nr 4B do SWZ - Wzór umowy 01.09.2022
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-09-06 14:10:07)
Załącznik nr 5A do SWZ - Wykaz robót
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-09-06 14:10:34)
Załącznik nr 5B do SWZ - Wykaz robót
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-09-06 14:11:08)
Załącznik nr 6A do SWZ - Wykaz osób
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-09-06 14:11:40)
Załącznik nr 6B do SWZ - Wykaz osób
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-09-06 14:12:07)
Załącznik nr 7A do SWZ - Grupa kapitałowa
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-09-06 14:12:34)
Załącznik nr 7B do SWZ - Grupa kapitałowa
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-09-06 14:13:08)
Załącznik nr 8A do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-09-06 14:13:44)
Załącznik nr 8B do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-09-06 14:14:11)
Załącznik nr 9A do SWZ - Wzór oswiadczenia o zatrudnieniu
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-09-06 14:14:39)
Załącznik nr 9B do SWZ - Wzór oswiadczenia o zatrudnieniu
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-09-06 14:15:14)
Załącznik nr 10A do SWZ - Wzor karty gwarancyjnej
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-09-06 14:15:40)
Załącznik nr 10B do SWZ - Wzor karty gwarancyjnej
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-09-06 14:16:12)
zał_11A.1_SWZ Projekt wykonawczy - Punkt gastronomiczny
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-09-06 14:16:57)
zał_11B.2_SWZ PZT, PAB - Zadaszenie - Płyta obornikowa
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-09-06 14:17:34)
Załącznik nr 11A.2 do SWZ - Dyspozycja wykonanai prac_Punkt recepcyjny w Rybakówce
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-09-06 14:18:44)
Załącznik nr 11B.1 do SWZ - Dokumentacja zgłoszeniowa - Cegielnia
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-09-06 14:19:19)
Załącznik nr 11B.3 do SWZ - Dokumentacja zgłoszeniowa_ - eszczochron Bukowa Góra
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-09-06 14:20:17)
Załącznik nr 12A.1 do SWZ - Przedmiar robót - Wydzielenie punktu gastronomicznego w budynku Zielonej Sali Izby Leśnej
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-09-06 14:21:07)
Załącznik nr 12A.2 do SWZ - Przedmiar robót - Wykonanie punktu recepcyjnego w osadzie Rybakówka
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-09-06 14:21:43)
Załącznik nr 12A.3 do SWZ - Przedmiar robot - Malowanie kancelarii
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-09-06 14:22:19)
Załącznik nr 12B.1 do SWZ - Przedmiar robót - Remont i adaptacja budynku dawnej leśniczówki Cegielnia
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-09-06 14:23:20)
Załącznik nr 12B.2 do SWZ - Przedmiar robot - Zadaszenie Komanówka
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-09-06 14:24:01)
Załącznik nr 12B.3 do SWZ - Przedmiar robót - Deszczochron Bukowa Góra
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-09-06 14:24:43)
Załącznik nr 14A do SWZ - Pozwolenie na budowę - punkt gastronomiczny
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-09-06 14:25:17)
Załącznik nr 15B do SWZ - Zaswiadczenie o braku sprzeciwu - Cegielnia
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-09-06 14:25:46)
 
wszystkie dokumenty
 

wstecz